Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskunskap 1B, Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskunskap 1B, Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten."— Presentationens avskrift:

1 Samhällskunskap 1B, Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

2 Demokrati och politik Vecka 45-51 Demokrati: Vad är det och hur fungerar det på olika platser? Hur kan man själv påverka? Ideologier: Röd, grön, blå, vänster eller höger? Hur tycker vi att samhället ska styras? Examinationer: Debatter v. 48-50 + prov v. 51

3 Demokrati Två begrepp som tas för givet OchDiktatur

4 När är ett land demokratiskt? Fria, allmänna, regelbundna och hemliga val -Innefattar även fri partibildning Grundläggande åsikts- och yttrandefrihet - Alla ska kunna bilda sig en uppfattning om hur de vill rösta Majoritetsprincipen styr -Det alternativ som får flest röster vinner -Denna princip får INTE användas för att förtrycka minoriteter! Rättssäkerhet -Allas likhet inför lagen -Allas rätt till en rättvis och öppen rättegång -Inga straff domar utan stöd i lagen

5 Vad är en stat? En politisk apparat (Regeringsinstitutioner, ämbetsverk, tjänstemän och myndigheter) Först och främst måste det finnas ett territorium med befolkning Den måste erkännas av andra stater Den måste vara självständig (suverän)

6 Vad är ett statsskick? Statsskicket anger vilken form av styre som finns i ett land helt enkelt. Exempelvis: Demokrati, diktatur, Teokrati, nekrokrati, republik o.s.v. T.Ex Sveriges statsskick är konstitutionell monarki. Det är dock ett demokratiskt statsskick..

7 Sveriges grundlagar Tryckfrihetsgrundlagen Yttrandefrihetsgrundlagen Successionsordningen Regeringsformen- All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter vi ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas.

8 Ett samhälle kräver ett ledarskap.

9 Den som bestämmer. De/Den som hjälper den som bestämmer De som utför vad som bestämts. ”Vanligt folk”

10 Den som bestämmer. De/Den som hjälper den som bestämmer De som utför vad som bestämts. ”Vanligt folk”

11 Den som bestämmer. De/Den som hjälper den som bestämmer De som utför vad som bestämts. ”Vanligt folk”, i det här fallet en allmänhet som får rösta fram vilka som ska bestämma.

12 Frågan är: Hur och vilka ska få ledarskapet över en stat?

13 DIKTATUR TYSKLAND Italien RYSSLAND Forna Sovjet Kina Adolf HitlerMao Tse Tung Benito Mussolini Josef Stalin

14 Kännetecken? Besluten fattas av de som är högst upp i hierarkin Man tillåter inte oliktänkande. Press- och yttrandefrihet är inget faktum. Det råder ”censur” bland massmedierna. Det finns inga ”interna spärrar”, utan det som ledaren säger ska utföras, utförs. Alltså, ingen värre granskning. Det finns ofta en hemlig polis som medverkar till att kontrollera befolkningen.

15 DIKTATUR Nu då? KUBA NordkoreaZIMBABWE Vitryssland Kim Jong-un Raul Castro Aleksandr Lukasjenko Robert Mugabe

16 Vanliga resultat. Rättsapparaten tjänar endast statsapparaten och inte folket. Domstolar dömer inte självständigt utan kontrolleras av politikerna. Människors lika värde respekteras inte. Makten”ärvs”- Inga folkvalda. Vitryssland Zimbabwe Nordkorea

17 Vanliga resultat. Omvärlden får inte veta vad som händer i landet. Förutom ”positiva” saker, som ofta inte stämmer, eller så gäller detta positiva för endast en bråkdel i befolkningen. Tjernobyl (norra Ukraina) 1986 Reaktor fyra i kärnkraftverket exploderar

18 I värsta fall. Folkmord och förföljelser av olika grupper i befolkningen…. Fångläger i Nordkorea (källa: Amnesty international)

19 Demokrati då?

20 Kännetecken. I en demokratisk stat har medborgare rätten att styra sig själva (Bl.a. via röstning) De som styr ska helst utgå från folkviljan, med folkviljan så menas majoriteten. Det ska råda yttrande och åsiktsfrihet. Beslut granskas, ifrågasätts och prövas innan de praktiseras. Det ska finnas ett valsystem där väljaren får förbli ”hemlig” Det ska finnas FLERA partier med likadana förutsättningar för att nå makten

21 Demokrati Det finns olika typer av demokrati. Direkt demokrati… Och Indirekt demokrati Schweiz Sverige

22 Direkt demokrati Folket röstar i folkomröstningar för att få vara med och bestämma. Stora som små frågor. Beslutet som folket tagit verkställs av politikerna. 1. 2. Indirekt demokrati Folket röstar på olika partier som de tycker representerar dem bäst. I dessa partier finns politiker som vill representera sina väljare. Politiker får bestämma i olika frågor och har då sin partipolitik som utgång. De partier som fått flest röster får bestämma mest. Beslutet som tagits av politikerna verkställs. 1. 2. 3.

23 Teori! Charles de Montesquieu (1689-1755) Han myntade ”maktdelningsprincipen”

24 Maktdelningsprincipen? Lagstiftande makt Makthavare Verkställande makt Dömande makt Verkställande makt Lagstiftande makt Dömande makt Vanligen Regering eller President T.ex. ett parlament eller en riksdag Någon form av domstolsväsen

25 Varför maktdelning? Om den verkställande makten, lagstiftande makten och den dömande makten innehas av en makthavare kommer kanske makthavaren ändra dessa till sin fördel.

26 Centralisering och Decentralisering Hur nära de berörda ska beslut tas?

27 Decentraliserat Federation

28 Centraliserat

29 Rättsapparaten- Den dömande makten

30 Rättsäkerhet Allmänna domstolar Högsta domstolen Hovrätten Tingsrätten Förvaltningsdomstolar Regeringsrätten Kammarrätten Länsrätten Här avgörs i regel tvister mellan privatpersoner och myndigheter. (Ibland även mellan företag och myndigheter) Här hanterar man ”civilrättsliga” brott mellan människor såsom stöld misshandel etc.

31 Har demokratin inga problem? Majoritetsväldet! - Hur lösa detta? Skall demokratin tolerera sina fiender? Skall det vara tillåtet för grupper av människor att göra propaganda för odemokratiska åsikter? Korporativism? - organisationer och företag växer samman med den folkvalda makten. Teknokrati – vid komplicerade måste beslutsfattare ofta lita på “experter” Globalisering – minskade möjligheter för enskilda stater att påverka samhällsutvecklingen Civil olydnad!


Ladda ner ppt "Samhällskunskap 1B, Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten."

Liknande presentationer


Google-annonser