Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten."— Presentationens avskrift:

1 Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten

2 Stockholms universitet 2007 Totalt SU (anslag + ränteintäkter) tkr GU tkr Samfak tkr FO tkr Samfak tkr 43 %20 %

3 Totalt fakulteten Totalt tkr GU tkr FO %32 % Ekonomisk ram 2006 Ekonomisk ram 2006 Förändring enl budgetproposition Förändring enl budgetproposition Övriga förändringar Övriga förändringar Summa 2007 Summa 2007 Ökning Ökning PLU PLU tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 2,8 % 2,8 % 0,8 %

4 Kostnader Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden Fördelningen mellan GU och FO i förhållande till anslaget. Fördelningen mellan GU och FO i förhållande till anslaget. Täckningsbidraget Täckningsbidraget Från och med 2005 ingår utbildningsbidrag i kontoklass 4, lönekostnader, och ingår därmed i fördelningsbasen för OH-fakturan. Från och med 2005 ingår utbildningsbidrag i kontoklass 4, lönekostnader, och ingår därmed i fördelningsbasen för OH-fakturan. Särskilda beslut Särskilda beslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten

5 Täckningsbidraget Naturvetenskapliga fakulteten har: Naturvetenskapliga fakulteten har: 1. mycket utbildningsbidrag (16 miljoner) 2. tillförts Manne Sieghbanlaboratoriet 3. ökade lönekostnader (expanderar) Konsekvensen av detta för samfak är att även i år minskar andelen OH-kostnad trots att det totala täckningsbidraget för universitetet ökar. OH-kostnad för 2007: tkr OH-kostnad för 2007: tkr Minskning med 1,4 % från 2006 Minskning med 1,4 % från 2006

6 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dekanus disposition, GU FO Dekanus disposition, GU FO 1 miljon kr 1 miljon kr avsätter kr avsätter kr Anställningar, GU FO Anställningar, GU FO Beräknad kostnad 1,16 miljoner kr, Beräknad kostnad 1,16 miljoner kr, avsätter kr avsätter kr Dekanarvoden, GU FO Dekanarvoden, GU FO Beräknad kostnad kr, Beräknad kostnad kr, avsätter kr avsätter kr Konferenser mm GU FO Konferenser mm GU FO Beräknad kostnad kr Beräknad kostnad kr avsätter kr avsätter kr Disputationer, FO Disputationer, FO Kostnad för 65 disputationer 2,47 miljoner kr Kostnad för 65 disputationer 2,47 miljoner kr avsätter 1,27 miljoner kr avsätter 1,27 miljoner kr Forskningsservice, doktorandombudsman mm FO Forskningsservice, doktorandombudsman mm FO Beräknad kostnad kr Beräknad kostnad kr avsätter kr avsätter kr

7 Samhällsvetenskapliga fakultetens transfereringar CKVO, FN beslut CKVO, FN beslut FO kr FO kr IT-universitetet, US beslut IT-universitetet, US beslut kr kr Dekanus institution Dekanus institution kr kr Prodekanus institution, FN beslut Prodekanus institution, FN beslut kr kr Sveaplan, FN och US beslut Sveaplan, FN och US beslut kr kr

8 Särskilda beslut Alla institutioner skall ha samma grundförutsättningar för att bedriva undervisning och forskning. FN kan därför besluta att tilldela institutioner särskilda medel för att täcka kostnader som inte en institution själv skall bära. Besluten kan gälla för en viss tid eller tillsvidare. Alla institutioner skall ha samma grundförutsättningar för att bedriva undervisning och forskning. FN kan därför besluta att tilldela institutioner särskilda medel för att täcka kostnader som inte en institution själv skall bära. Besluten kan gälla för en viss tid eller tillsvidare. Totalt reserveras kr för särskilda beslut fördelat: Totalt reserveras kr för särskilda beslut fördelat: GU kr GU kr FO kr FO kr

9 Grundutbildningsanslaget Grundutbildningsanslaget är uppdelat i två delar: uppdrag, takbeloppet uppdrag, takbeloppet tkr ( tkr) tkr ( tkr) Ökning med 1,7 % Ökning med 1,7 % påse pengar, ekonomisk ram påse pengar, ekonomisk ram tkr ( tkr) tkr ( tkr) Ökning med 3 % Ökning med 3 %

10 Takbelopp En institutions takbelopp avräknas vart efter institutionen presterar håsar och håpar. Vilken prislapp en kurs har, beslutas av rektor och varierar på olika utbildningar. HÅSHÅP Sam Teknik Vård Medicin Övrigt Ersättningsbelopp 2007 Sam hås, håp och teknik hås ökar med 2%, övriga hås och håp ökar med 0,8 %

11 Ekonomisk ram GU Takbelopp Takbelopp US beslutade omföringar US beslutade omföringar SU ränteintäkter SU ränteintäkter Ekonomisk ram 2007 Ekonomisk ram tkr tkr tkr tkr Den ekonomiska ramen är 94 % av takbeloppet

12 Fri resurs GU Ekonomisk ram Ekonomisk ram Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden Samfak Samfak Särskilda beslut Särskilda beslut Fri resurs att fördela Fri resurs att fördela kr kr kr kr kr kr kr Takbelopp, kr Den fria resursen är 84,3 % av takbeloppet

13 Fördelat takbelopp och ekonomisk ram 2007 Av tilldelat takbelopp kr är kr fördelat till institutionerna. Dvs kr är ofördelat. Av tilldelat takbelopp kr är kr fördelat till institutionerna. Dvs kr är ofördelat. Det motsvarar kr i ekonomisk ram. Det motsvarar kr i ekonomisk ram.

14 Forskningsanslag Ekonomisk ram 2006 Ekonomisk ram 2006 Förändring enl budget propositionen Förändring enl budget propositionen US beslutade omföringar US beslutade omföringar Räntemedel Räntemedel Ekonomisk ram 2007 Ekonomisk ram 2007 Ökning Ökning tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 2,5 %

15 Fri resurs FO Ekonomisk ram Ekonomisk ram Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden Samfak Samfak Särskilda beslut Särskilda beslut Fri resurs att fördela Fri resurs att fördela Studiestöd Studiestöd Professurer (exkl. IIES och SOFI) Professurer (exkl. IIES och SOFI) IIES och SOFI IIES och SOFI Ändringar bå Ändringar bå Forskningsresurs Forskningsresurs kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

16 Ändringar bå Företagsekonomiska institutionen får en ny professur i finansiell ekonomi och tilldelas 1,1 miljon i enlighet med tidigare löfte från FN. Företagsekonomiska institutionen får en ny professur i finansiell ekonomi och tilldelas 1,1 miljon i enlighet med tidigare löfte från FN. För att slutgiltigt uppfylla det avtal Stockholms universitet har slutit med FAS och KI i samband med de tre institutens (ARC, SoRAD och CHESS) bildande tilldelas vardera centra ytterligare kr, totalt 1,2 miljoner per centrum. För att slutgiltigt uppfylla det avtal Stockholms universitet har slutit med FAS och KI i samband med de tre institutens (ARC, SoRAD och CHESS) bildande tilldelas vardera centra ytterligare kr, totalt 1,2 miljoner per centrum. International Graduate Program (IGP) som tidigare helt finansierats med forskningsanslag får ett grundutbildningsuppdrag och kr i forskningsanslag. International Graduate Program (IGP) som tidigare helt finansierats med forskningsanslag får ett grundutbildningsuppdrag och kr i forskningsanslag.


Ladda ner ppt "Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten."

Liknande presentationer


Google-annonser