Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten."— Presentationens avskrift:

1 Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten

2 Stockholms universitet 2007 Totalt SU (anslag + ränteintäkter) 2 111 474 tkr GU 1 049 489 tkr Samfak 449 544 tkr FO 1 061 985 tkr Samfak 212 796 tkr 43 %20 %

3 Totalt fakulteten Totalt 662 340 tkr GU 449 544 tkr FO 212 796 68 %32 % Ekonomisk ram 2006 Ekonomisk ram 2006 Förändring enl budgetproposition Förändring enl budgetproposition Övriga förändringar Övriga förändringar Summa 2007 Summa 2007 Ökning Ökning PLU PLU 644 110 tkr 644 110 tkr +16 106 tkr.. +16 106 tkr.. + 2 127 tkr + 2 127 tkr 662 340 tkr 662 340 tkr 2,8 % 2,8 % 0,8 %

4 Kostnader Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden Fördelningen mellan GU och FO i förhållande till anslaget. Fördelningen mellan GU och FO i förhållande till anslaget. Täckningsbidraget Täckningsbidraget Från och med 2005 ingår utbildningsbidrag i kontoklass 4, lönekostnader, och ingår därmed i fördelningsbasen för OH-fakturan. Från och med 2005 ingår utbildningsbidrag i kontoklass 4, lönekostnader, och ingår därmed i fördelningsbasen för OH-fakturan. Särskilda beslut Särskilda beslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten

5 Täckningsbidraget Naturvetenskapliga fakulteten har: Naturvetenskapliga fakulteten har: 1. mycket utbildningsbidrag (16 miljoner) 2. tillförts Manne Sieghbanlaboratoriet 3. ökade lönekostnader (expanderar) Konsekvensen av detta för samfak är att även i år minskar andelen OH-kostnad trots att det totala täckningsbidraget för universitetet ökar. OH-kostnad för 2007: 82 545 tkr OH-kostnad för 2007: 82 545 tkr Minskning med 1,4 % från 2006 Minskning med 1,4 % från 2006

6 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dekanus disposition, GU FO Dekanus disposition, GU FO 1 miljon kr 1 miljon kr avsätter 220 000 kr avsätter 220 000 kr Anställningar, GU FO Anställningar, GU FO Beräknad kostnad 1,16 miljoner kr, Beräknad kostnad 1,16 miljoner kr, avsätter 880 000 kr avsätter 880 000 kr Dekanarvoden, GU FO Dekanarvoden, GU FO Beräknad kostnad 480 000 kr, Beräknad kostnad 480 000 kr, avsätter 940 000 kr avsätter 940 000 kr Konferenser mm GU FO Konferenser mm GU FO Beräknad kostnad 200 000 kr Beräknad kostnad 200 000 kr avsätter 200 000 kr avsätter 200 000 kr Disputationer, FO Disputationer, FO Kostnad för 65 disputationer 2,47 miljoner kr Kostnad för 65 disputationer 2,47 miljoner kr avsätter 1,27 miljoner kr avsätter 1,27 miljoner kr Forskningsservice, doktorandombudsman mm FO Forskningsservice, doktorandombudsman mm FO Beräknad kostnad 300 000 kr Beräknad kostnad 300 000 kr avsätter 600 000 kr avsätter 600 000 kr

7 Samhällsvetenskapliga fakultetens transfereringar CKVO, FN beslut CKVO, FN beslut FO 718 334 kr FO 718 334 kr IT-universitetet, US beslut IT-universitetet, US beslut 1 500 000 kr 1 500 000 kr Dekanus institution Dekanus institution 460 000 kr 460 000 kr Prodekanus institution, FN beslut Prodekanus institution, FN beslut 410 000 kr 410 000 kr Sveaplan, FN och US beslut Sveaplan, FN och US beslut 1 403 000 kr 1 403 000 kr

8 Särskilda beslut Alla institutioner skall ha samma grundförutsättningar för att bedriva undervisning och forskning. FN kan därför besluta att tilldela institutioner särskilda medel för att täcka kostnader som inte en institution själv skall bära. Besluten kan gälla för en viss tid eller tillsvidare. Alla institutioner skall ha samma grundförutsättningar för att bedriva undervisning och forskning. FN kan därför besluta att tilldela institutioner särskilda medel för att täcka kostnader som inte en institution själv skall bära. Besluten kan gälla för en viss tid eller tillsvidare. Totalt reserveras 6 212 711 kr för särskilda beslut fördelat: Totalt reserveras 6 212 711 kr för särskilda beslut fördelat: GU 4 423 892 kr GU 4 423 892 kr FO 1 788 819 kr FO 1 788 819 kr

9 Grundutbildningsanslaget Grundutbildningsanslaget är uppdelat i två delar: uppdrag, takbeloppet uppdrag, takbeloppet 479 282 tkr (471 282 tkr) 479 282 tkr (471 282 tkr) Ökning med 1,7 % Ökning med 1,7 % påse pengar, ekonomisk ram påse pengar, ekonomisk ram 449 544 tkr (436 571 tkr) 449 544 tkr (436 571 tkr) Ökning med 3 % Ökning med 3 %

10 Takbelopp En institutions takbelopp avräknas vart efter institutionen presterar håsar och håpar. Vilken prislapp en kurs har, beslutas av rektor och varierar på olika utbildningar. HÅSHÅP Sam 18 119 17 847 Teknik 45 708 38 946 Vård 49 649 43 002 Medicin 55 481 67 486 Övrigt 37 505 30 466 Ersättningsbelopp 2007 Sam hås, håp och teknik hås ökar med 2%, övriga hås och håp ökar med 0,8 %

11 Ekonomisk ram GU Takbelopp Takbelopp US beslutade omföringar US beslutade omföringar SU ränteintäkter SU ränteintäkter Ekonomisk ram 2007 Ekonomisk ram 2007 479 282 tkr - 30 846 tkr + 1 108 tkr 449 544 tkr Den ekonomiska ramen är 94 % av takbeloppet

12 Fri resurs GU Ekonomisk ram Ekonomisk ram Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden Samfak Samfak Särskilda beslut Särskilda beslut Fri resurs att fördela Fri resurs att fördela 449 544 000 kr 449 544 000 kr 38 097 000 kr 3 045 484 kr 4 423 892 kr 404 007 167 kr 479 282 000 kr Takbelopp, 479 282 000 kr Den fria resursen är 84,3 % av takbeloppet

13 Fördelat takbelopp och ekonomisk ram 2007 Av tilldelat takbelopp 479 282 000 kr är 462 396 773 kr fördelat till institutionerna. Dvs 16 885 227 kr är ofördelat. Av tilldelat takbelopp 479 282 000 kr är 462 396 773 kr fördelat till institutionerna. Dvs 16 885 227 kr är ofördelat. Det motsvarar 14 233 275 kr i ekonomisk ram. Det motsvarar 14 233 275 kr i ekonomisk ram.

14 Forskningsanslag Ekonomisk ram 2006 Ekonomisk ram 2006 Förändring enl budget propositionen Förändring enl budget propositionen US beslutade omföringar US beslutade omföringar Räntemedel Räntemedel Ekonomisk ram 2007 Ekonomisk ram 2007 Ökning Ökning 207 617 tkr + 8 103 tkr + 8 103 tkr - 3 852 tkr + 928 tkr + 928 tkr 212 796 tkr 2,5 %

15 Fri resurs FO Ekonomisk ram Ekonomisk ram Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden Samfak Samfak Särskilda beslut Särskilda beslut Fri resurs att fördela Fri resurs att fördela Studiestöd Studiestöd Professurer (exkl. IIES och SOFI) Professurer (exkl. IIES och SOFI) IIES och SOFI IIES och SOFI Ändringar bå 2006-2007 Ändringar bå 2006-2007 Forskningsresurs Forskningsresurs 212 796 000 kr 17 928 000 kr 5 485 393 kr 5 485 393 kr 1 788 819 kr 187 595 788 kr 40 548 301 kr 47 960 000 kr 33 000 882 kr 5 000 000 kr 61 084 605 kr

16 Ändringar bå 2006-2007 Företagsekonomiska institutionen får en ny professur i finansiell ekonomi och tilldelas 1,1 miljon i enlighet med tidigare löfte från FN. Företagsekonomiska institutionen får en ny professur i finansiell ekonomi och tilldelas 1,1 miljon i enlighet med tidigare löfte från FN. För att slutgiltigt uppfylla det avtal Stockholms universitet har slutit med FAS och KI i samband med de tre institutens (ARC, SoRAD och CHESS) bildande tilldelas vardera centra ytterligare 300 000 kr, totalt 1,2 miljoner per centrum. För att slutgiltigt uppfylla det avtal Stockholms universitet har slutit med FAS och KI i samband med de tre institutens (ARC, SoRAD och CHESS) bildande tilldelas vardera centra ytterligare 300 000 kr, totalt 1,2 miljoner per centrum. International Graduate Program (IGP) som tidigare helt finansierats med forskningsanslag får ett grundutbildningsuppdrag och 300 000 kr i forskningsanslag. International Graduate Program (IGP) som tidigare helt finansierats med forskningsanslag får ett grundutbildningsuppdrag och 300 000 kr i forskningsanslag.


Ladda ner ppt "Medelsfördelning 2007 Samhällsvetenskapliga fakulteten."

Liknande presentationer


Google-annonser