Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalkyler för beslut Thomas Westin Kapitel 11. Beslutssituationer Val mellan handlingsalternativ Framtidsinriktade Beakta beslutsrelevans  När bedömda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalkyler för beslut Thomas Westin Kapitel 11. Beslutssituationer Val mellan handlingsalternativ Framtidsinriktade Beakta beslutsrelevans  När bedömda."— Presentationens avskrift:

1 Kalkyler för beslut Thomas Westin Kapitel 11

2 Beslutssituationer Val mellan handlingsalternativ Framtidsinriktade Beakta beslutsrelevans  När bedömda framtida intäkter och kostnader skiljer sej åt  Osäkerhet beaktas  Beslutsrelevant information Beslut vid ledig kapacitet Beslut vid fullt kapacitetsutnyttjande  Trång sektor ger alternativkostnader Beslut om att köpa in eller producera själv  Outsourcing, legotillverkning Beslut om nedläggning

3 Beslutsrelevanta kalkyler En bidragskalkyl är utgångspunkten Särintäkt (pris) - särkostnad (≠ rörlig kostnad!) = Täckningsbidrag Maximalt totalt täckningsbidrag  Bästa affär Ej återvinningsbara kostnader beaktas inte

4 Ledig kapacitet

5 Exempel sidorna 280-281 En förfrågan om att utföra en golvläggning för 7 000 kronor ger för Golvad AB följande självkostnadskalkyl: Företagets beslutsrelevanta kalkyl ser ut enligt följande: Varför? Varje bidragskrona hjälper till att täcka samkostnaderna  Särintäkt - särkostnad >0 Dock:  Får ej förstöra prisbilden  Kan irritera fast kundkrets  Binder kapacitet  Påverkar andra varor  Konkurrenterna kan sänka priserna

6 Abnorm AB har 120 000 tillgängliga minuter i en maskin och kan producera enligt följande: Fullt kapacitetsutnyttjande Exempel sidorna 286-287 Rangordna enligt TB/enhet av begränsad resurs: Alternativ: Räkna ut möjligt att producera, och multiplicera med TB => möjligt TTB. Rangordna utifrån möjligt TTB Exempel Alfa: 120 000 minuter / 10 minuter = 12 000 styck 12 000 styck x 100 kronor i TB => 1 200 000 kronor i TTB Enkelt kalkylmässigt Komplicerat beslutsmässigt  Beakta även marknadssituationen  Trånga sektorn flyttas ofta  Trånga sektorn kan “byggas bort”  Minskat produktutbud om konkurrenterna tar andelar Varför?

7 … med begränsad marknad Exempel sidorna 288-289 Samma exempel som förra, men nu kan man sälja högst 6 000 Alfa, 5 000 Beta och 5 000 Gamma Varför? Sen tidigare vet vi rangordningen: Gamma ger högst TB per maskintimme, sedan kommer Alfa, och sist kommer Beta Det finns ingen annan kombination av produkter som, under de förutsättningar som råder, ger högre TTB än denna

8 … och med alternativkostnad Exempel sidorna 289-291 I rådande läge får man nu en order på 3 000 Epsilon för 300 000 kronor. Denna order kommer att ge särkostnader på 150 000 kronor. Ordern tränger undan annan produktion! Varje Epsilon tar 8 minuter maskintid => 24 000 minuter Ordern tränger undan (24 000 minuter / 20 minuter) 1 200 stycken Beta

9 Köpa in eller producera själv

10 Exempel sidorna 297-299 AB Gauchos kalkyl för 2 000 stycken Aja per år: Outsourcing, legotillverkning Minskar personalproblemen Ofta effektivare utförande Ofta ökad säkerhet  Pålitlig leverantör?  Produktionsteknik?  Kunskapsöverföring?  Konkurrenter?  Personalminskning och effekter av detta? Varför?

11 Outsource Partners International Codes of conduct for OPI employees regarding secrecy of client data are reinforced by a range of technological and other measures. Computers in India are disabled from Internet access to prevent staff accessing personal email and internet use. Computers have no floppy disk drives, and data accessed remotely cannot be copied. Thus staff are unable to transfer files. In addition, staff cannot make personal telephone calls from their desks, and mobile phones are banned. Frosted glass screens between desks prevent staff members viewing other client accounts in the offshore centre, and visitors are not allowed access to work areas. All staff writing materials are removed. Staff are searched upon entry (e.g. for mobile phones and cameras) and leaving the OPI premises (e.g. for any client documents and handwritten notes). All employees must sign non- disclosure agreements related to maintaining the confidentiality of client names and any information they have seen in the course of their duties. Non- compliance would result in dismissal. Nicholson et al (2006).:Transaction costs and control of outsourced accounting: Case evidence from India. Management Accounting Research, 17, 3, 238-258

12 Nedläggning Exempel sidorna 304-305 AB Samböckers resultatberäkning per segment: Att beakta vid beslut om eventuell nedläggning:  Påverkar det försäljningen av andra produkter?  Kan förutsättningarna på marknaden ändras i framtiden?  Personalnedskärningar och deras effekter? Man funderar därför på att lägga ner ”Reseböcker”. En beslutsrelevant kalkyl upprättas för denna Reseböcker bör därför inte avvecklas. Alternativen kan sammanfattas:


Ladda ner ppt "Kalkyler för beslut Thomas Westin Kapitel 11. Beslutssituationer Val mellan handlingsalternativ Framtidsinriktade Beakta beslutsrelevans  När bedömda."

Liknande presentationer


Google-annonser