Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulrika Honauer Vägdirektör region Väst - Trafikverk 1 april - Västsvenska infrastrukturpaketet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulrika Honauer Vägdirektör region Väst - Trafikverk 1 april - Västsvenska infrastrukturpaketet."— Presentationens avskrift:

1 Ulrika Honauer Vägdirektör region Väst - Trafikverk 1 april - Västsvenska infrastrukturpaketet

2

3

4

5 Västsvenska infrastrukturpaketet Infrastrukturen i Västra Götaland till en konkurrensfaktor för hela Sverige. Kritiskt är; Kapacitetsbrister, Miljöstörningar, Regionförstoring Hälften statliga medel och hälften lokal och regional finansiering. Den lokala och regionala finansieringen föreslås bestå av trängselskatt, exploateringsintäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll.

6 Mål Generera 14 miljarder i intäkter på ca 25 år Minska trängseln, särskilt i högtrafik Strävan att uppfylla miljökvalitetsnormerna Upplevas enkelt och logiskt för trafikanterna Parter Göteborgs stad, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalands regionen (VGR), Landstinget Halland, Vägverket, Banverket

7

8 TingstadstunnelnGöta ÄlvbronÄlvsborgsbron Marieholmsbron MarieholmstunnelnPartihallsförbindelsen Bild från Vägverket, http://www.vv.se/vagarna/Vagprojekt/Vastra-Gotaland/Vag-E45E20-Partihallsforbindelsen/Kartor--bilder/http://www.vv.se/vagarna/Vagprojekt/Vastra-Gotaland/Vag-E45E20-Partihallsforbindelsen/Kartor--bilder/ Göta Älv-förbindelser Vita- befintliga Gröna- byggnation/projektering

9 Västlänken Bild från Banverkets broschyr ” Västlänken – smidigare pendling och effektivare trafik” http://www.banverket.se/pages/4340/vastlanken_informationsbroschyr_lagupplost.pdf

10 16 februari, rapport 3 med förslag från Västsverige: 1. att tillföra en regel om flerpassageundantag inom 30-60 minuter, 2. att nivån på trängselskatten tidsdifferentieras med en trestegstrappa på 8-13-18 kr, 3. att skatteplikt gäller vardagar mellan kl 06.00-18.29, 4. att skatteområdets form marginellt ändras och förtydligas i några delar. Promemoria från regeringskansliet v.9 – remisstid till 16 mars

11 Redovisning av trängselskatteområdet, 2010-02-16

12 Material finns på vv.se Rapporter, kartor, missiv mm finns på: http://www.vv.se/Vagverket-nara-dig/Vastra- Gotaland/Trangselskatt/

13 Förslag med tre skattenivåer och flerpassageregel 8, 13 alternativt 18 kronor per passage


Ladda ner ppt "Ulrika Honauer Vägdirektör region Väst - Trafikverk 1 april - Västsvenska infrastrukturpaketet."

Liknande presentationer


Google-annonser