Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är mentalisering? Joakim Löf Mikael Cleryd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är mentalisering? Joakim Löf Mikael Cleryd."— Presentationens avskrift:

1 Vad är mentalisering? Joakim Löf Mikael Cleryd

2 Våra husgudar Anthony Bateman Peter Fonagy Mikael Cleryd

3 Definitioner ”Holding mind in mind”.
Att ha sina egna och andras tankar och känslor i sinnet. Att försöka förstå sig själv utifrån och andra människor inifrån. Joakim Löf Mikael Cleryd

4 Borderline personlighetsstörning
Emotionellt instabil personlighetsstörning

5 Prevalens 1 – 2 % av befolkningen
10 % av patienterna i psykiatrisk öppenvård % av patienterna i psykiatrisk slutenvård 70 % kvinnor (?)

6 Personlighetsstörning, allmänna diagnoskriterier i DSM-IV
Varaktigt mönster vad gäller - sätt att tänka - känslolivet - relationer - impulskontroll Oflexibelt Kliniskt signifikant lidande Kan spåras till tidiga vuxenår (åtminstone) 6

7 Borderline personlighetsstörning
1. Undvika verkliga eller fantiserade separationer 2. Intensiva, instabila relationer 3. Identitetsstörning 4. Impulsivitet 5. Upprepat suicidalt beteende 6. Känslomässig instabilitet 7. Kronisk tomhetskänsla 8. Inadekvat intensiv vrede 9. Paranoida och/eller dissociativa symptom (stressutlösta) 7

8 Borderline personlighetsstörning
En daglig känsla av övergivenhet, att vara förrådd, hjälplös, missförstådd, illa behandlad, plågad, att ha ett tomt inre, att vara ”hemsk”. Kaotiska eller jobbiga relationer 8

9 Diagnoskriterium 2: Stormiga relationer
Mycket lyhörd för andra men kan ha svårt att läsa av eller bestämmer sig för snabbt Rädsla att förlora relationen ökar trycket och minskar mentaliseringsförmågan

10 Diagnoskriterium 3: Identitetsstörning
Svårighet att mentalisera om sig själv (i nuet, historien och framtiden) kan ge vag självbild Gränsen till andra personer kan ”suddas ut” Känslotrycket kan ge overklighetsupplevelser och känslan av att ”detta händer någon annan”

11 Diagnoskriterium 6: Affektiv instabilitet
För att kunna reglera känslor behöver man kunna identifiera dem och reflektera kring dem. Svårt när man tappar mentaliseringsförmågan Utan mentaliseringsförmåga blir känslor något som bara drabbar en, som inte går att förstå, inte kommunicera och inte stå ut med.


Ladda ner ppt "Vad är mentalisering? Joakim Löf Mikael Cleryd."

Liknande presentationer


Google-annonser