Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi?"— Presentationens avskrift:

1 Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi?
Webbinarium Monica Nerdrum, Lärcentret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

2 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Innehåll Nationell bakgrund Definitioner Styrdokument Utveckling vid ÅA Forskarskolan och dess nämnd Doktorandprogram Material och länkar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

3 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Nationell bakgrund Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

4 Forskarutbildning i Finland
Ett nationellt forskarutbildningssystem inrättades år 1995 Har gradvis utvidgats Nationella forskarskolor Undervisningsministeriet överförde till Finland Akademi: beslutsfattandet gällande forskarutbildningsplatser samt ansvaret för att utveckla och uppfölja systemet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

5 Utveckling av forskarutbildningen
Grunder i olika betänkanden och rapporter: David D.Dill et al: PhD Training and the Knowledge-Based Society Publications of the Finnish Higher Education Evaluation Council 1:2006 Tutkijankoulutuksen kehittäminen. Suomen Akatemian asettaman tutkijakoulutukiryhmän ehdotuksia Remissrunda till universiteten och Finlands Akademis styrelse och kommittéer ÅA:s svar Tohtorikoulutuksen rakenteet muutoksessa. Tohtorikoulutuksen kansallinen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja. 15:2011 Tavoitteeksi laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus. Suomen Akatemian asettaman tutkijakoulutukiryhmän ehdotukset tohtorikoulutuksen ja tutkijakoulujärjestelmän kehittämiseksi :  universiteten omorganiserar utbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

6 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Definitioner Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

7 Forskarskola och doktorandprogram
Vad är en forskarskola? Systematisk struktur som stöder doktorandutbildningen Omfattar hela universitetet Utgörs av flera doktorandprogram Vad är ett doktorandprogram? Ordnar doktorandutbildning Systematisk, välstrukturerad, på viss tid Färdigheter för krävande sakkunniguppgifter inom universitetet, näringslivet, samhället Interna, universitetets och andra aktörers gemensamma eller internationella Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

8 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Styrdokument Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

9 Nationella styrdokument
Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) Mål för påbyggnadsutbildning (21 §) Avläggande av doktorsexamen (22 §) Universitetslagen (558/2009) Antagning av studerande (36 §) Behörighet för påbyggnadsutbildning (37 §) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

10 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Styrdokument vid ÅA Instruktion för forskarutbildningen vid ÅA ( ) Examensstadga vid ÅA ( ) Utbildningsstruktur (20 §) Undervisningsplanering (40 §) Examinas benämning inom påbyggnads-utbildningen (bilaga) Verksamhetshandbok för forskarutbildningen vid ÅA ( ) Praktika för forskarstuderande vid ÅA finns ännu på webben Delvis föråldrad Uppdateras och materialet kommer att uppgå i verksamhetshandboken Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

11 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Utveckling vid ÅA Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

12 När nämns Forskarskolan vid ÅA för första gången?
Styrelsen : Strategi ÅA ska stöda sina doktorander och forskarutbildningsprogram via forskarskolan För att trygga kvaliteten ska utbildningen följa en tydlig struktur och arbetsprocess via forskarskolan vid ÅA Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

13 Arbetsgrupper och deras uppdrag
Rektor Arbetsgrupp för ÅA:s forskarutbildning (prorektor ordf.) Utreda forskarutbildningens organisation, sättet att välja studerande, innehåll, allmänfärdigheter, handledning och uppföljning, arbetsvillkor för studerandena, disputationsprocessen Rektor Arbetsgrupp: förslag till utvecklingsplan för forskning + forskarutbildning (kansler ordf. ) Akademins vetenskapliga profilering, forskningens resp. forskarens förutsättningar, forskarutbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

14 Rapporter, remisser, förankring
Slutrapport från arbetsgruppen för forskarutbildning Förslag till verksamhetshandbok för forskarutbildningen, vilken är organiserad i en forskarskola med doktorandprogram Remiss Studiechefer 19.1,  reviderad verksamhetshandbok Kanslersgruppens slutrapport Doktorandprogram, allmänfärdigheter, doktorandbefattningar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

15 Grönt ljus för fortsatt planering
Styrelsen Beslut om riktlinjer för organiseringen av forskarutbildningen Godkände att en instruktion för forskarutbildningen utarbetas Uppmanade rektor att se till att arbetet med en verksamhetshandbok och en finansiell plan fortgår Uppmanade förvaltningen att se till att utarbeta en ny praktika när ny instruktion och verksamhetshandbok föreligger Remiss om reviderad verksamhetshandbok – Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

16 Forskarskolan inrättas och inleder sin verksamhet
Styrelsen Godkände forskarinstruktion Bilaga om handlednings- och studieavtal Sex doktorandplatser lediganslagna 99 ansökningar från alla 12 institutioner Rektor Godkände verksamhetshandboken Studiechefer 29.11, chefsmöte Nämnden för forskarskolans möten 8.12 och Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

17 Forskarskolan och dess nämnd
Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

18 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Forskarskolan vid ÅA Målsättning: Systematisk, välstrukturerad, högklassig forskarutbildning Examina ska kunna avläggas på utsatt tid Tydlig organisation, ansvarsfördelning Professionell forskarutbildning Uppgift: stöda institutionerna i planering och koordinering av forskarutbildning göra förslag till procedurer och avtal ordna utbildning för handledare ta initiativ, följa upp, utvärdera och utveckla sprida god praxis, marknadsföra och informera ordna sådan utbildning som inte hör till institutionernas eller doktorandprogrammens expertis ge utlåtanden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

19 Nämnden för forskarskolan
Föreståndare, prorektor Mikko Hupa Ordinarie medlemmar Professorerna Petri Salo (PF),Peter Nynäs (HF) Gunilla Widén (HHÅA), Harriet Silius (SocV), Jouko Peltonen (NatV), Matti Toivakka (KT) Suppleanter: Professorerna Matti Laine (IPL), Tage Kurtén (TF), PD Viljam Engström (RVI), Göran Djupsund (StatsV), John Eriksson (BioV), Ivan Porres (IT) Föredragande direktör Mats Lindfelt (FoU) Koordinator Monica Nerdrum Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

20 Doktorander och doktorandråd
Doktoranderna Erbjuds en systematisk, högklassig och välstrukturerad utbildning på viss tid Tillhör doktorandprogram vid en institution Doktorandråd Fungerar som kontakt mellan doktorander, doktorandprogram och forskarskolan Varje doktorandprogram ska utse en forskarstuderande (inkl. suppleant) till rådet Framställningar i aktuella frågor till forskarskolans nämnd. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

21 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Finansiering Doktorandbefattningar inom forskarskolan Strävan efter att anställa 6 doktorander/år (4 år) så att 24 doktorander har anställning Stipendier (tidigare SÅA), 3-12 månader Resestipendier Rektors stipendium för doktorsstudiernas slutskede (3 månader) Tryckningsbidrag för avhandling Forskningsinstitutet flyttat till enheten forskning & utbildning Smidigare behandling av stipendier m.m. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

22 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Doktorander Tommy Ramstedt (humanistiska fakulteten) Fredrik Rusk (pedagogiska fakulteten) Juan Pablo Perez Acevedo (rättsvetenskap) Mathias Mårtens (socialpolitik) Tina Gulin (naturvetenskap) Käthe Dahlström (biovetenskap) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

23 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Doktorandprogram Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

24 Interna doktorandprogram vid ÅA
Institutionen föreslår > Rektor besluter > instruktionen Kriterier som borde uppfyllas: Stark forskning inom området Effektiv process för kvalitetssäkring Bevis på en effektiv organisation och ledarskap Samarbete nationellt och internationellt Attraktionskraft som lockar utomstående Vid val följs riktlinjer för kvalitetshantering och strategiska målsättningar Vid ÅA 14 interna doktorandprogram samt därtill externa program De interna doktorandprogrammen är delar av forskarskolan Uppgifter: Ordna själva utbildningen Kan ha ledningsgrupp som t.ex. bereder antagningsärenden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

25 ÅA-koordinerade nationella program 1/2
Doktorandprogram i kemiteknik, The Graduate School in Chemical Engineering (GSCE), Institutionen för kemiteknik Doktorandprogrammet i stokastik och statistik, The Finnish Graduate School in Stochastics and Statistics (FDPSS), Naturvetenskapliga institutionen Forskarskolan i materialvetenskap, Graduate School of Materials Research (GSMR), Institutionen för kemiteknik Forskarskolan i människorättsforskning, Finnish Graduate School in Human Rights Research, Institutet för mänskliga rättigheter, Rättsvetenskapliga institutionen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

26 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
ÅA-koordinerade…2/2 Nationella doktorandprogrammet i bioinformatik och strukturell biokemi (ISB), The National Graduate School of Informational and Structural Biology. Institutionen för biovetenskaper Åbo doktorandprogram i datavetenskaper, The Graduate School of Turku Centre for Computer Science. (TUCS), Institutionen för informationsteknologi Utbildning och pedagogiskt ledarskap i ett mångkulturellt samhälle. Education and Educational Leadership in a Multicultural Society, Pedagogiska fakulteten (med Helsingfors universitet) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

27 Nationella doktorandprogram där ÅA har platser 1/2
PaPSaT- kansainvälinen biotuotetekniikan tohtoriohjelma SoSE – ohjelmistotuotannon ja tietojärjestelmien tohtoriohjelma Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtoriohjelma (Langnet) Nationella forskarutbildningsprogrammet i företagsekonomi (Kataja) Politiikan tutkimuksen tohtoriohjelma (Politu) Turun biolääketieteellinen tohtoriohjelma (TUBS) Yhteiskunnan muistifunktioiden tohtoriohjelma Memornet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

28 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Nationella… 2/2 Tuotantotalouden valtakunnallinen tohtoriohjelma Energiatehokkuus ja energiajärjestelmät (ETEJ) Sukupuolitutkimuksen tohtoriohjelma Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma Graduate school for biomass refining (BIOREGS) Teologiska fakultetens nationella program …. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

29 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Material och länkar Styrdokument vid Åbo Akademi Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, tentamensinstruktion Strategier: Forskarutbildning Guider och handböcker utgivna av Lärcentret 2011: Guide för undervisande personal 6/2011 Handledningens a-ö. Handledning av examensarbeten inom grundutbildningen 7/2011 Guide för kurs- och undervisningsplanering 8/2011 Guide för kandidatskribenter 9/2011 Nätföreläsningar Föreläsningar från personalutbildningar m.m. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo


Ladda ner ppt "Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi?"

Liknande presentationer


Google-annonser