Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation, delaktighet och tillhörighet av personuppgifter till organisationen FOXPOPULI “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation, delaktighet och tillhörighet av personuppgifter till organisationen FOXPOPULI “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult."— Presentationens avskrift:

1 Motivation, delaktighet och tillhörighet av personuppgifter till organisationen
FOXPOPULI “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

2 Effekter av anställda’s motivation på organisatorisk effektivitet Personliga övertygelser, värderingar, grundläggande antaganden och attityder “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

3 Impact of Employees Motivation on Organizational Effectiveness
Factors that effects employee motivation and examining the relationship between organizational effectiveness and employee motivation. Empowerment, Recognition, Motivation, Organizational Effectiveness. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

4 Motivation Enligt Websters New Collegiate Dictionary, är ett motiv "något behov eller önskan som orsakar en person att handla". "Motivera, i sin tur, betyder att förse med ett motiv," och motivationen definieras som "den handling eller process motiverande". “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

5 Anställda’s Motivation
Bland finansiella, ekonomiska och mänskliga resurser, är det sista en mer grundläggande och har förmågan att stärka ett företag med en konkurrensfördel jämfört med andra. Employee Performance grunden beror på många faktorer:   utvecklingssamtal   anställdas motivation   medarbetarnöjdhet   ersättning   utbildning och utveckling   anställningstrygghet   organisationsstruktur “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

6 Organisationens Effektivitet
Organisatorisk effektivitet definieras som i vilken utsträckning en organisation, genom användningen av vissa resurser, uppfyller sina mål utan att förbruka sina resurser och utan att lägga onödig påfrestning på sina medlemmar och / eller samhället.   Målet modell   Valkretsen modell   Det system resursmodell “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

7 Faktorer som påverkar medarbetarnas motivation
Tillfredsställelse av den anställde som direkt påverkar prestandanFaktorer som påverkar medarbetarnas motivation för den anställde.   Ledarskap handlar om att få saker gjorda på rätt sätt, att göra det du behöver folk att följa dig, måste du ha dem lita på dig.   Empowerment ger fördelar för organisationer och gör känsla av tillhörighet till och stolthet i arbetskraften i företaget. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

8 Speciellt i sociala företag
Erkännas och respekteras personliga värderingar och möjlighet att vara tillsammans med likasinnade. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

9 Mdearbetarnas Motivation Organisationens Effectivitet
“ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

10 Organisationens Effectivitet Egenmakt
Medarbetare Motivation Erkännande Organisationens Effectivitet Egenmakt “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

11 Hypothes: H1: Det är en effekt av att erkänna de anställdas arbete på deras motivation att arbeta? H2: Det är en effekt av att ge anställda i uppgifter på deras motivation att arbeta H3: Det finns ett samband mellan medarbetarnas motivation och organisatorisk effektivitet “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

12 Erkännande och anställdas motivation
Belöningar och erkännande är viktiga faktorer för att öka medarbetarnas trivsel och arbetsmotivation som är direkt förknippad med organisatoriska prestationer. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

13 Egenmakt Empowerment definieras som en syn på ledarskap som ger underordnade som en huvudbeståndsdel av lednings-och organisatorisk effektivitet.   Empowering ger auktoritet och frigörande potential anställda.   Empowering gör medarbetarna känner att de är uppskattade och för att göra det möjligt kontinuerlig och positiv feedback på sin prestation är avgörande. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

14 Egenmakt och medarbetare motivation
Medarbetarskap och delaktighet består av bidrag från anställda inom administration och beslutsfattande i samband med politik, mål och strategier i organisationen.   Ökad autonomi ökar arbetets produktivitet, förstärker medarbetarnas visdom self-efficacy och deras motivation att göra och slutföra vissa uppgifter.   Empowerment skapar motivation och energi i arbetskraften “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

15 Medarbetare Motivation och Organisationens effektivitet
Medarbetarnas trivsel och motivation till arbetet avser utsikterna för den anställde i organisationen och hans inställning han tillhandahåller tjänsten.   Organisatorisk effektivitet avser lokalisera mål och uppnå dem skickligt i pigg och energisk miljö.   Ett internt glada och motiverade arbetstagare eller anställd är faktiskt en produktiv anställd i en organisation som bidrar till effektiviteten i en organisation som leder till vinstmaximering. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

16 Konklusion Redovisning och egenmakt spelar en viktig del i att öka anställdas motivation mot organisatoriska uppgifter. Genom att uppskatta de anställda för deras arbete och ge dem delaktighet i beslutsfattandet, skapar arbete satisfiaction med sitt jobb, organisation och organisatorisk miljö, och därmed deras entusiasm och motivation mot fullbordandet av differnet uppgifter ökar. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

17 Personliga övertygelser, värderingar, grundläggande antaganden och attityder
“Vad du tror om dig själv är vad som händer med dig. " “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

18 Övertygelser Personliga och yrkesmässiga föreställningar - Anslutning och effekt. Föreställningar är hur vi tänker saker egentligen är, vad vi tycker är riktigt sant och vad därmed förväntar som troliga konsekvenser som kommer att följa av vårt beteende. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

19 Värderingar Definiera och prioritera dina personliga värderingar och ta reda på vad som är dina anställda värden. Värdena är om hur vi har lärt oss att tänka borde vara eller människor borde bete sig, särskilt när det gäller egenskaper som ärlighet, integritet och öppenhet. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

20 Antaganden Vad är den organisation gruppmedlemmar grundantaganden?
Grundläggande antaganden är oftast förankrade i vår barndom, tidiga familjeliv och socialt sammanhang. Grundläggande antaganden är vår långa-lärt, automatiska svar och etablerade åsikter. Vi är oss själva, nästan alltid ovetande om arten av våra egna grundläggande antaganden, men de antas genom vårt beteende - vad vi säger och gör. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

21 Attituder Varför och hur? Vikten av anställdas attityder.?
Attityder är de etablerade sätt att hantera människor och situationer som vi har lärt oss, baserat på föreställningar, värderingar och antaganden som vi innehar. Attityd manifesteras genom vårt beteende. “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159

22 ”Säg mig och jag glömmer, lär mig och jag kommer ihåg, involvera mig och jag lär"
Benjamin Franklin “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult Project ID AD-2012_1a-30159


Ladda ner ppt "Motivation, delaktighet och tillhörighet av personuppgifter till organisationen FOXPOPULI “ Social entrepreneurship for social change”, Nordplus adult."

Liknande presentationer


Google-annonser