Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår organisation Zonta International Zonta International Foundation Zontaklubbar väljer ut, finansierar och deltar i samhällsprojekt som är grundläggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår organisation Zonta International Zonta International Foundation Zontaklubbar väljer ut, finansierar och deltar i samhällsprojekt som är grundläggande."— Presentationens avskrift:

1

2 Vår organisation Zonta International Zonta International Foundation Zontaklubbar väljer ut, finansierar och deltar i samhällsprojekt som är grundläggande för att främja kvinnors ekonomiska oberoende, politiska jämlikhet, möjlighet till utbildning och hälsovård samt eliminering av våld mot kvinnor. Varje år ägnar Zontor tusentals frivilliga arbetstimmar och bidrar med miljontals dollar för att påverka dessa förändringar och Zonta Internationals program, finansierade genom Zonta International Foundation, bedriver påverkan på det globala plan. Som en av de första serviceorganisationerna som förstått kvinnors unika roll för att uppnå världsfred, fortsätter Zonta International att arbeta för rättvisa och universell respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Zonta International och dess distrikt och klubbar är religiöst och politiskt oberoende. Grundad i Buffalo, New York, USA 1919 av Marian de Forest

3 Zonta International Zonta International är en världsomspännande organisation bestående av yrkesverksamma personer i ledande ställning som tillsammans arbetar för att förbättra och stärka kvinnors ställning i världen genom service och opinionspåverkan. Zontor i hela världen bidrar med sin tid, kunskaper och kompetens samt stöd till lokala och internationella serviceprojekt, liksom utbildnings- och ledarskapsutvecklingsprogram som syftar till att uppfylla Zontas mission och mål.

4 Zonta International och Zonta International Foundation Zonta International 32 Distrikt i 63 länder/regioner 1 204 klubbar 30 473 medlemmar i februari 2012 Distrikt 21 Sverige och Lettland 6 Areor 71 klubbar 2 393 medlemmar i februari 2012 Zonta International Foundation är en icke-vinstdrivande välgörenhets- organisation som enbart lever genom bidrag från Zonta-klubbar, individuella Zontor och Zonta-vänner över hela världen, som delar ett engagemang att förbättra och stärka kvinnors ställning i världen. ZIFs affärer drivs av sin styrelse, som också är ZIs styrelse. Följer lagstiftningen i Illinois, USA

5 Zontas och Förenta Nationerna Zonta International är anslutet till Förenta Nationerna (FN) som icke-statlig organisation (NGO) på följande sätt: Allmänna konsultativ status vid FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) Konsultativ status i internationella arbetsorganisationen (ILO) Anknytning med avdelningen för offentlig information (DPI) Ledamot i konferensen för icke-statliga organisationer (CoNGO) som har en rådgivande roll i FN (Zonta deltar i ett antal CoNGO kommittéer i New York, Genève och Wien) Operativa förbindelser med UNESCO (Paris) Ackrediterad representant (på begäran) till arbetssessioner av Rådet för Mänskliga Rättigheter (numera Kommission) genom konsultativ status i ECOSOC (Genève) Zonta International har också deltagande status i Europarådet. Medlemmarna av Internationella FN-Kommittén representerar Zonta International i forum för icke-statliga organisationer (NGO) i New York, Genève, Wien och Paris.

6 Internationella serviceprojekt som beslutas av Convention och genomförs i samarbete med etablerade organisationer t ex UN Women Zonta Internationals strategier för att förhindra våld mot kvinnor görs genom Zonta International Strategies to prevent Violence Against Women – ZISVAW Internationella serviceprojekt

7 Bylays and Resolutions Committee United Nations Committee Legislative Awareness and Advocacy Committee Amelia Earhart Fellowship Committee Jane M Klausman Women in Business Scholarship Committee Young Women in Public Affairs Committee District Foundation Ambassador (DFA) OMC (Organization Membership and Classification) Committee Z and Golden Z Clubs Committee Service Committee Zontas olika kommittéer Louise Widén, Trelleborg-Vellinge MaryLou Espiritu-Olsson, Örebro II Susanne Malmström, Jönköping I Birgitta Birkoff, Västra Skaraborg – Margaretha Sjöblom, Nyköping II Viveka AÅ, Örebro II/Ingegerd Wennerbeck, Lund Vice Guvernör Liisa SE - Marianne v H Ann Margreth Hellberg, Mölndal Ruth Brunner, Hässleholm Samordnare i Distrikt 21

8 IT kommitténLjúfa Elfwing PR kommitténAnnica Lind Nordberg ArkivBodil Ulate Segura HistorianBodil Ulate Segura Latvian LiaisonAusma Pavulans ValberedningRuth Brunner Zontas olika kommittéer D21 styrelse 2010-2012 D21 Styrelse 2012-2014, saknas på bild Ruth Isaksson A01

9 Zonta Rosen – en symbol för vänskap Skönheten hos en ensam gul ros har varit Zontas favoritsymbol i decennier. Den gula rosen har prytt många Zonta-artiklar, alltifrån brevpapper till kläder och har använts i alla sammanhang då det har funnit anledning att fira. Zonta-rosen är mycket mer än en vacker blomma. Sedan 1999 har den utgjort symbolen för Zonta Rose Day, som infaller 8 mars och således sammanfaller med Internationella Kvinnodagen

10 The Story of the Zonta Emblem Zonta kommer från Lakhota (Teton Dakota), ett språk som talas av de uramerikanska Sioux-folken, och ordet betyder ärlig och trovärdig. Namnet antogs 1919 för att symbolisera de kombinerade egenskaperna ärlighet och tillit, inspiration och förmåga till samarbete när det gäller service och global förståelse. Symbolen är inte bara en dekorativ design. Den är en anpassning och sammansättning av flera Sioux-indianska symboler som när de läggs ovanpå varandra ger en speciell innebörd för Zontor. http://www.zonta.org/LinkClick.aspx?fileticket=CbeigSa2ezI%3d&tabid=91

11 Convention jämna år Distriktsmöteojämna år Areamöte D21vår och höst, förutom A01 Klubbmöteen gång i månaden sep – maj Distriktstyrelsemötenca 5 per år Klubbstyrelsenca 8 per år Kommittémöten efter behov, möten alt tfn/Skype


Ladda ner ppt "Vår organisation Zonta International Zonta International Foundation Zontaklubbar väljer ut, finansierar och deltar i samhällsprojekt som är grundläggande."

Liknande presentationer


Google-annonser