Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 1 Några utvecklingstankar kring flygfältsförvaltningen inom Fortifikationsverket år 2002 Flygsäkerhet och underhållskostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 1 Några utvecklingstankar kring flygfältsförvaltningen inom Fortifikationsverket år 2002 Flygsäkerhet och underhållskostnader."— Presentationens avskrift:

1

2 2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 1 Några utvecklingstankar kring flygfältsförvaltningen inom Fortifikationsverket år 2002 Flygsäkerhet och underhållskostnader under kontroll genom tillämpning och kontinuerlig utveckling av moderna metoder för besiktning, mätningar, materialprovning, analys och dimensionering samt effektiv planering,uppföljning och dokumentation.

3 2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 2 Övergripande mål FORTV skall utvecklas till en säker och respekterad ”provider” av flygfältsfunktioner FORTV skall kännetecknas av höga ambitioner, stabila och ömsesidigt utvecklande samverkansformer med omvärlden samt uppträda som en god och rättvis partner i ”proactive relationships”. Proffessionalitet, respekt och samverkan!

4 2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 3 Mål Upplevas som bästa val av organisation! Uppnå väl godkända ”nöjdhetsindex”! Inom tre år ha skapat stabila samverkansformer med såväl FMs samtliga enheter som med konsulter, entreprenörer, leverantörer, andra myndigheter och branschorgan.

5 2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 4 Dagsläget Otydliga relationer såväl internt som med Försvarsmaktens enheter. FORTV kompetens ifrågasättes av FM och externa intressenter. FLYGI kräver kompetens- och säkerhetsbevisning under år 2004! Ny funktionsinriktad organisation under utredning. FORTV metodbeskrivningar under utveckling. Goda externa kontakter, som bör utvecklas ytterligare.

6 2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 5 Hur hamnade vi här? Ständiga, mindre lyckade omorganisationer och dålig respons från FORTV ledning. Dålig styrning och förståelse för flygplatsfrågornas komplexitet och betydelse. Internt otydligt rollspel och oklara ansvarsförhållanden. Mindre bra samverkan med Försvarsmakten. Visst dubbelarbete. Bristande kompetensutveckling, oklara planerings-, uppföljnings- och rapporteringsrutiner. Bristande resurser, generationsväxling, mm.

7 2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 6 Möjliga alternativ Kraftfull total utveckling av FORTV organisation för flygplatsfrågor! Alt. Ingå strategisk allians med Luftfartsverket utan att förlora integriteten? Ägar- och beställarrollen samt ansvaret för viktiga flygsäkerhetsfunktioner måste konsekvensbeskrivas utifrån möjliga scenarier gällande ”perspektiv”.

8 2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 7 Rekommendation Kraftfull satsning på funktionssäkerhetsfrågor och externa relationer. Kraftfull satsning på FUD-projekt, kurser, erfarenhetsåterföring och dokumentation. FORTV ledning måste engageras, inrikta och prioritera FORTV flygplatsfunktioner. FORTV ledning måste skapa en såväl övergripande som lokalt kvalitetssäkrad, samverkande och externt respekterad flygplatsorganisation.


Ladda ner ppt "2002 FORTV Fastighetsstaben / H-E Fredbäck 1 Några utvecklingstankar kring flygfältsförvaltningen inom Fortifikationsverket år 2002 Flygsäkerhet och underhållskostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser