Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sekreterarenheten 2010-05-07 Världens roligaste jobb!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sekreterarenheten 2010-05-07 Världens roligaste jobb!"— Presentationens avskrift:

1 Sekreterarenheten 2010-05-07 Världens roligaste jobb!

2 Sekreterarenheten 2010-05-07 Vägen till intraprenad Medicinskt dokumentationscentrum

3 Sekreterarenheten 2010-05-07 De fyra benen KirurgiOrtopediKKMSB

4 Sekreterarenheten 2010-05-07 Sekreterarenheten 2000-10-01—2010-05-31

5 Sekreterarenheten 2010-05-07 Så här började det ”I lasarettsstyrelsens beslut 98-10-27 med anledning av sjukhusdirektörens förslag ”Att arbeta över gränser” fastställdes att läkarsekreterarnas framtida organisationsstruktur skulle bli föremål för närmare belysning och utredning”

6 Sekreterarenheten 2010-05-07 Förslag på organisation

7 Sekreterarenheten 2010-05-07 Organisation på tvären Kirurg- kliniken Kvinno- kliniken, Mödravård Ortoped- kliniken Vårdenhet 1 Sekreterarenheten 33 34 9 8 19

8 Sekreterarenheten 2010-05-07 Riktlinjer Tydlig organisation Anpassa för framtiden - Utveckling Minskad sårbarhet - Flexibilitet Minska antalet chefer

9 Sekreterarenheten 2010-05-07 Kompetensutv Utvecklingsarbete Projektledare Delenhetschef ÖV COACH Delenhetschef SV COACH IT Arbetsmiljö VC Reception/kassa Avdelning ”Delaktighet”

10 Sekreterarenheten 2010-05-07 Nytänkande då Öppen vård Sluten vård

11 Sekreterarenheten 2010-05-07 ”Minskad sårbarhet - flexibilitet” 98 33 34 19

12 Sekreterarenheten 2010-05-07 ”Minskad sårbarhet - flexibilitet” Ortopedi Kirurgi Gynekologi

13 Sekreterarenheten 2010-05-07 Sekreterarresurser på väg ”Utveckling - flexibilitet”

14 Sekreterarenheten 2010-05-07 ”Utveckling - framtid” EU mål 3 Verksamhetsanalys Genomförandefas Centralt stöd

15 Sekreterarenheten 2010-05-07 Sekreterarenheten Projektet slut 2004-03-31 Sekreterarenheten from 2004-04-01

16 Sekreterarenheten 2010-05-07

17 Organisation 2010-06-01 Verksamhetschef Avdelningschef – ortopedi/kk/MSB Avdelningschef – kirurgi (vakant)

18 Sekreterarenheten 2010-05-07 Organisationsskiss

19 Sekreterarenheten 2010-05-07 Vårt uppdrag Att sköta all medicinsk administration inom våra specialiteter På uppdrag av våra interna och externa kunder Inom givna budgetramar

20 Sekreterarenheten 2010-05-07 De fyra benen KirurgiOrtopediKKMSB

21 Sekreterarenheten 2010-05-07 Medicinsk sekreterarbyrå 2009-03-01

22 Sekreterarenheten 2010-05-07 Medicinsk sekreterarbyrå Växjömodellen

23 Sekreterarenheten 2010-05-07 Medicinsk sekreterarbyrå Rotationstjänster (kugghjul) Fasta tjänster Distansarbete

24 Sekreterarenheten 2010-05-07 Medicinsk sekreterarbyrå Skriva kontrakt Mottagningar? Vissa läkare? Prio 3-diktat?

25 Sekreterarenheten 2010-05-07 Framtiden, intraprenad KirurgiKKCentral- kassa MSBOrtopediPsykCentrumPrivata VCIndienFTV

26 Sekreterarenheten 2010-05-07 Intraprenad Vad blir skillnaden?

27 Sekreterarenheten 2010-05-07 Arbete på gång 2010 Trainee Lönekriterier Åldersstruktur Kvalitetssäkring Hospitering

28 Sekreterarenheten 2010-05-07 Trainee

29 Sekreterarenheten 2010-05-07 Traineeprogram  Grundkompetens  Specialområde Göra attraktivt Löneutveckling Trainee gör PR ”Ambassadörstatus”

30 Sekreterarenheten 2010-05-07 Verksamheten - kugghjulen

31 Sekreterarenheten 2010-05-07 Bredd

32 Sekreterarenheten 2010-05-07 Djup

33 Sekreterarenheten 2010-05-07 Både och…

34 Sekreterarenheten 2010-05-07 Arbete på gång 2010  Lönekriterier

35 Sekreterarenheten 2010-05-07 Arbete på gång 2010 Åldersstruktur

36 Sekreterarenheten 2010-05-07 Arbete på gång 2010 Kvalitetssäkring bokningsunderlag Hospitering någon dag per månad skriva annan specialitet Frivilligt? Schemalagt?

37 Sekreterarenheten 2010-05-07 Arbetsgrupper 2010 Lathundsgrupp DRG Arbetsmiljö Handledargrupp Cosmic-kontrollanter Reception Fortbildning/Festkommitté

38 Sekreterarenheten 2010-05-07 Medicinskt dokumentationscentrum Dokumentation för liv och lust

39 Sekreterarenheten 2010-05-07 Medicinskt dokumentationscentrum


Ladda ner ppt "Sekreterarenheten 2010-05-07 Världens roligaste jobb!"

Liknande presentationer


Google-annonser