Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Mjölk. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund Strukturförändringar inom såväl mejeriindustrin som husdjursorganisationerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Mjölk. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund Strukturförändringar inom såväl mejeriindustrin som husdjursorganisationerna."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Mjölk

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund Strukturförändringar inom såväl mejeriindustrin som husdjursorganisationerna har lett till ett behov av att se över branschföreningen och anpassa dess uppgifter, omfattning samt framtida finansiering. Svensk Mjölks verksamhet inom Husdjur, Mjölkföretagarutveckling, Avel, Djurvälfärd, Produkter/IT och tidningen Husdjur överförs till Växa Sverige. LRF Mjölk kommer att bedriva verksamhet inom Mjölkpolitik, Mjölkkvalitet, Kommunikation samt ha expertis inom foder, djurvälfärd, forskning. LRF har ett tydligt fokus på att få de gröna näringarna att växa. LRF Mjölk ger en samlad kraft, samt ökad effektivitet och genomslagskraft i påverkan, inte minst politiskt. En samordning i LRF innebär en förändring av LRFs verksamhet och organisation, vilket i framtiden kan involvera fler branscher och stärka LRFs roll som företrädare för de gröna näringarna. 2

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Mjölk – uppdrag Syftet är att stärka de svenska mjölkproducenternas inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden, genom en samlad och effektiv organisation för branschspecifika frågor. LRF Mjölk ska öka de svenska mjölkproducenternas och mejeriföretagens förutsättningar att skapa tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft via huvudfrågorna näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys, gemensam marknadsföring, kriskommunikation samt andra konkurrensneutrala branschfrågor.

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Kommunikation: Kriskommunikation, beredskap, kommunikationsstrategiarbete. Digitalt nyhetsbrev, webb. Omvärldsbevakning, press, mediekontakter. Viss främjandeverksamhet och arbete med attitydpåverkan. Beredskap att försvara mjölken som livsmedel. Mjölkpolitik: Livsmedelslagstiftning, exempelvis produktkrav som rör överviktsfrågor, märkningsregler, hygien och spårbarhet samt hälso- och näringspåståenden. Regelverk för miljö och klimat omfattar produktionsvillkor för mjölkföretagen och mejerier samt är viktiga frågor i den allmänna debatten. Handelspolitik rör defensiva insatser för att skydda kommersiella intressen som tullsatser, men även krav som ställs på exportörer i form av hygienbestämmelser. Jordbrukspolitiken omfattar villkor kring CAP, regionala och lokala bestämmelser och kontroller (bland annat förenklingsprojekt), stärka mjölkföretagens förhandlingskraft i produktionskedjan och obligatorisk ursprungsmärkning. Branschekonomi och omvärldsbevakning syftar till att inneha och utveckla kunskap om branschens struktur, ekonomi och lönsamhet. Samordning av generisk statistik som mejeriföretagen har lagkrav på sig att skicka in till olika myndigheter. Underlag till politiska beslut samt analys av konsekvenser av dessa beslut. Konkurrenskraft i svensk mjölkproduktion i förhållande till andra länder. Mjölkkvalitet och Nutrition: Expertis för krisberedskap och kriskommunikation som försvar av mjölken som livsmedel inom mjölkens säkerhet och näring. Arbetet inkluderar omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och viss utveckling samt nätverk. En expert behövs inom mjölkkvalitet och nutrition, analys och mjölksammansättning. Expertis Expertfunktioner inom vissa djurspecifika områden. 4 LRF Mjölk – leverans och innehåll

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Mjölk – struktur Mjölkdelegationen har uppdraget att företräda LRF i mjölkfrågor samt föra LRFs talan i sådana frågor i Sverige och internationellt. LRF Mjölks inriktning, omfattning och årliga budget beslutas av Mjölkdelegationen och finansieras av en branschavgift som debiteras de företag som åtagit sig att finansiera LRF Mjölk. LRF Mjölk har en egen strategisk bemanning i enheten med beställarkompetens och definierade expertfunktioner. För att nå nödvändiga synergieffekter köps övriga tjänster från LRFs övriga verksamhet. Direktören för LRF Mjölk rapporterar till LRFs VD samt i branschspecifika frågor till Mjölkdelegationens ordförande. LRF Mjölk startar verksamheten 1 januari 2013 5

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Mjölk – styrning och inflytande Mjölkdelegationen Mjölkdelegationen beslutar om verksamhetens inriktning, omfattning och finansiering. Delegationen består av representanter från mejerier, husdjursföreningar, LRF och andra branschföretag som ansluter sig. Mjölkråd LRF Mjölk och Mjölkdelegationen ska minst två gånger per år samla ett mjölkråd med representanter från mejeriföreningar, husdjursföreningar samt andra intressenter i branschen för överläggningar om aktuella branschfrågor. Direktör LRF Mjölk Direktör för LRF Mjölk, liksom för övriga branscher, rapporterar till LRFs VD samt i branschspecifika frågor till delegationens ordförande. 6

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Förbundsstyrelse Förbundsordförande Helena Jonsson Verkställande direktör Anders Källström Dotterbolagen Utveckling & Analys Ann Henriksson HR Annica Bjurfors Medlem & Organisation Petra Pilawa Kommunikation & Ledningsstöd Anders Holmestig, vice VD Äganderätt & Näringspolitik Livsmedels- företagande Energiföretagande & Miljö Företagande & Analys Medlems- utveckling Folkrörelse- utveckling Kommunikationsstöd Ledningsstöd Press LRF Örebro LRF Östergötland LRF Södermanland LRF Mälardalen LRF Dalarna LRF GävleborgLRF JämtlandLRF VästernorrlandLRF Västerbotten LRF Skåne LRF Halland LRF Sydost LRF Västra Götaland LRF GotlandLRF Norrbotten LRF Värmland LRF Jönköping LRF Skogsägarna Sten Frohm Ekonomi & Affärsutveckling Katarina Hedström Klarin Ekonomi Affärsutveckling IT LRF Mjölk Hans-Åke Hammarström LRFs organisation

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Handlingsplan – grov tidslinje Jan Feb Mars Q2 3 Övergripande strategi Verksamhet Chefsgruppen Medarbetarna Kommunikation LRF Mjölk VP 12 Feb LG Helsida i Land V.3 Skapa LRF Mjölk VP 15-16 Jan Regionstämmor och Förtroendevalda Mars 2013 Policyer och beslutsgång 31 Jan - löpande CAP Position Omgående Regionchefsmöte Gemensamma projekt och frågor Samverkansformer Synergi och Analys Presentation på Axet Intern kommunikation – vad händer? Prioritera H-plan Gemensam presentation Ny samling - WS Introduktion 15 Jan Flytt & Mingel 21 Jan Lunch dating Jan - Feb VD-frukost 23 Jan


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF Mjölk. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund Strukturförändringar inom såväl mejeriindustrin som husdjursorganisationerna."

Liknande presentationer


Google-annonser