Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiprojekt.blogspot.com FI2Energi Samordnad informationshantering för energi och media Informationsseminarium 2007-08-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiprojekt.blogspot.com FI2Energi Samordnad informationshantering för energi och media Informationsseminarium 2007-08-22."— Presentationens avskrift:

1 Energiprojekt.blogspot.com FI2Energi Samordnad informationshantering för energi och media Informationsseminarium 2007-08-22

2 2007-08-22 Farhad Basiri Agenda Nuläge, avstämning Resultat Erfarenheter Fortsättning? Övriga frågor

3 2007-08-22 Farhad Basiri Nuläge och resultat Nuläge Boverket är medlem i FFi FFi och Boverket (WM Data) samarbetar kring automatisk hantering av energideklarationer Energimyndigheten är intresserad av koppling mellan E-nyckeln och Gripen via Fi2xml Projektets resultat Vi har visat på möjligheten till samordnad informationshantering för energi och media Implementering sker nu tillsammans med Boverket (WM-Data) i ett separat projekt Projektets slutrapport skrivs för närvarande

4 2007-08-22 Farhad Basiri Resultat

5 2007-08-22 Farhad Basiri Resultat

6 2007-08-22 Farhad Basiri Resultat

7 2007-08-22 Farhad Basiri Erfarenheter Fi2xml kan fungera som gränssnitt för informationsutbyte rörande energi och media XML formatet bäddar för integration mellan olika parter Framgång handlar mer om organisation än teknik Förutsatt resurser, kan Fi2xml snabbt anpassas till nya användningsområden Samarbete med myndigheter är möjligt, om nyttan tydligt kommuniceras, i kombination med lagom ihärdighet Effektiviseringspotentialen är stor Projektets vision stod inte i relation till dess resurser Visionen bedöms dock fortfarande som realiserbar Viktigt att intressenter satsar egen utvecklingstid alternativt ekonomiska resurser Detta gör att intresset ökar och resultatet verkligen används

8 2007-08-22 Farhad Basiri Fortsättning? Fi2xml för koppling mellan E-nyckeln och Gripen? Fi2xml för automatisk uppladdning till E-nyckeln? Demonstration via Demohuset Hantering av energistatistik Stöd för driftkontroller Ekonomisk hantering av energi & media Uppgifter från energileverantörer IT-standard för obligatoriska besiktningar Gränssnitt och positionering gentemot internationella satsningar

9 2007-08-22 Farhad Basiri Hantering av energistatistik Resultatmål: Beskrivning av format och förfarande för certifiering av programvaror för: Export och import av mätarstrukturer med inbördes relationer samt relationer till försörjningssystem, fysiska objekt, ekonomiska objekt etc. Export och import av energistatistik med relationer till media, mätare, storhet, leverantör etc. Hantering av olika informationsdimensioner såsom budget, prognos, signatur, historik, tillförlitlighet etc. Normalisering med avseende på verksamhet, tider, klimat etc. Effektmål: Fastighetsägare kan på ett bättre sätt förfoga över och dra nytta av sin energistatistik Program för hantering av energistatistik kan certifieras för standardiserad import/export av data Energistatistik och metadata (information om mätarstruktur, byggnader och parter) kan utbytas mellan olika system. Byte av energiuppföljningssystem blir enklare Krav kan ställas på format för export av energistatistik från SÖ-system Användning av specifika analys-/expertprogram för uppföljning av funktioner och energiprestanda blir enklare Möjlighet till export av statistikunderlag för ekonomisk hantering av energi och media Förslag på organisation Internt utvecklingsprojekt inom FFi:s teknikgrupp energi, eventuellt i samverkan med Energimyndigheten (E-nyckeln)

10 2007-08-22 Farhad Basiri Stöd för fördjupade analyser Resultatmål: Framtaget Fi2xml-tillägg utökas till ett meddelande som stöd för processen Driftkontroller Exempel på effektmål: XML meddelandet kan fungera som en digital pärm som lagrar resultat och referensinformation från genomförda driftkontroller i egen regi, eller av extern part (kravspec för dokumentation) Resultatet kan användas för att dokumentera EPC-projekt Standardiserat format för åtgärdsbeskrivning bäddar för samordnade upphandlingar Dokumentation från genomförda driftanalyser kan automatiskt användas som underlag för energideklarationer Förslag på organisation Internt utvecklingsprojekt inom FFi:s teknikgrupp Energi, eventuellt i samverkan med Belok.

11 2007-08-22 Farhad Basiri Ekonomisk hantering av energi och media Resultatmål: Med utgång från framtagna användarscenarion beskrivs format och förfarande för certifiering av programvaror för beskrivning, export och import av Budget (el, värme, kyla etc) Prognoser Fakturaunderlag Leverantörsfakturor (fjärrvärme, el etc.) Effektmål: Program för hantering av energistatistik kan på ett standardiserat sätt kommunicera med ekonomi- och hyresaviseringsprogram/-moduler Administrationsbördan minskar samtidigt som tillförlitligheten ökar. Förslag på organisation Internt utvecklingsprojekt inom FFi:s teknikgrupp Energi

12 2007-08-22 Farhad Basiri Överföring av statistik m.m. från energileverantörer Resultatmål: Format och förfarande för import av Statistik från energileverantörer (avlästa tim-/månadsvärden) för grupper av mätpunkter Information om tariffer Information om energifakturor (eventuellt) Effektmål: Fastighetsägare utan egen mätutrustning kan följa upp energianvändningen i sina byggnader Fastighetsägare med egen mätutrustning kan kvalitetssäkra sina/energileverantörens mätare och fakturor Elektroniska (strukturerade) energifakturor blir mera begripliga och kan enklare verifieras Tillgång till (strukturerad) tariffinformation underlättar ekonomiska kalkyler och planering Förslag på organisation Energimyndigheten verkar för att påverka energileverantörer till att förenkla sina administrativa rutiner. Energitjänstedirektivet ställer krav på energileverantörernas redovisning mot kunden. Projektet föreslås bedrivas som samarbetsprojekt med Energimyndigheten.

13 2007-08-22 Farhad Basiri IT-standard för obligatoriska besiktningar Resultatmål: Samma metod används för framtagning av XML- scheman som stöd för andra obligatoriska besiktningar, exempelvis OVK. Effektmål: Liknande detta projekt. Förslag på organisation Gemensamt utvecklingsprojekt tillsammans med Boverket


Ladda ner ppt "Energiprojekt.blogspot.com FI2Energi Samordnad informationshantering för energi och media Informationsseminarium 2007-08-22."

Liknande presentationer


Google-annonser