Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Guö 2006-05-03. Disposition Pass 1 Dagsläget Biblioteksmodeller Pass 2 Strategifrågor Metodfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Guö 2006-05-03. Disposition Pass 1 Dagsläget Biblioteksmodeller Pass 2 Strategifrågor Metodfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Guö 2006-05-03

2 Disposition Pass 1 Dagsläget Biblioteksmodeller Pass 2 Strategifrågor Metodfrågor

3 Bibliotekens utmaningar utgångspunkter Biblioteken växte fram i samspel med omgivningen I detta samspel tilldelas biblioteken vissa funktioner Ändrad omgivning, ändrat samspel ändrade funktioner

4 Klassiska svenska 1900- talsbiblioteket Bruksortsbiblioteket Underskott på information, formell utbildning, jämlikhet… Biblioteken ger mycket framgångsrikt bidrag till att lösa dessa problem Idag gnisslar det – kurvor pekar åt fel håll

5 Hur ser trendmässiga bilden ut Nationellt tenderar nedanstående resultat att minska Lån och besök(2000- talet) Läsvanor Personal ”svåra frågor” Biblioteksenheter Särskilda tjänster Bokbussar, tidskrifter Nationellt tenderar nedanstående resultat att öka Driftskostnader Internetuppkopplingar Användning av hemsidor Antalet databaser tillgängliga för allmänheten Digitala medier

6 Biblioteksmodeller Klassisk Organisation Kompetens Utvecklingsstrategi Mentalitet Karakteristiska Modern Organisation Kompetens Utvecklingsstrategi Mentalitet Karakteristiska

7 Organisation Klassisk Hierarkisk Avdelningar Stabil Klar yrkesidentitet Modern Platt Team Rörelse Oklar yrkesidentitet

8 Mentalitet Klassisk Sluten Avvaktande Hot 110 % Undervisa Modern Öppen Initiativ Möjligheter 90 % Läroprocesser

9 Utvecklingsstrategi Klassisk Mer resurser Inifrån och ut Missionera Färdiga lösningar Marknadsföring Modern Skapa resurser Utifrån och in Diskutera Dialog Kommunikationsstrat egi

10 Karakteristiska Klassisk Långsam Icke-reflekterande Husväggar Besökare Modern Snabb Reflekterande Global Slutanvändare

11 Kompetens Klassisk Hantverk Rutiner Taktiska Huset Katalogisera/klassific era ”Expert” Modern Handledning Projekt Strategier Samhället IA och KM Både-och

12 Biblioteksmodeller Klassisk Organisation Kompetens Utvecklingsstrategi Mentalitet Karakteristiska Modern Organisation Kompetens Utvecklingsstrategi Mentalitet Karakteristiska

13 Dagens utmaning Klara övergången från klassiska modellen till den moderna Biblioteken söker idag sitt svar på dagens underskott Gör biblioteken någon skillnad? Vilken då? Google, Wikipedia…

14 Lite om strategier Nyformulera Nykoppla Översätta

15 Nyformulera verksamheter Barn och ungdom Uppsökande Litteraturen Lokaler …

16 Nykoppla Folkhälsa Integration Innovation Lärande …

17 Översätta Kunskaper utanför biblioteket Erfarenheter från andra yrkesområden Omvärldskunskap Omsätta omvärldskunskap i konkreta förändringsprocesser

18 Metod Svara på frågan: vad driver biblioteksutveckling? Preliminära svar; Dialog Tre kärnrelationer: Bibliotekarien och samlingen Bibliotekarien och besökaren Bibliotekarien och lokalsamhället

19 Fusion eller fission Fusion Kulturhus Turistbyrå Lärcentrum VLC Medborgarkontor Apotek Utskänkning, vallokal… Fission Utbildning till lärcentrum Information till Rådhuset Kultur till kulturhuset

20 Dialogens betydelse Dialogen är en tvåvägskommunikation Dialogen kräver öppenhet Dialogen kräver kompetens Dialogen kräver analytisk förmåga Dialogen med besökare och lokalsamhälle är basen för biblioteksutvecklingen.

21 Konsekvenser av en dialogorienterad verksamhet Instrumentell kunskap kompletteras med taktisk och strategisk Yrkesrollen Kompetensen Lokalanvändning Samlingar

22 Lite konkreta startpunkter Kunna mäta framväxten av det nya biblioteket Automatisering – kampen om de frigjorda resurserna Ut ur biblioteken – yrkesrollen i samspel Samarbete över kommungränser Och inom kommungränser

23 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Guö 2006-05-03. Disposition Pass 1 Dagsläget Biblioteksmodeller Pass 2 Strategifrågor Metodfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser