Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi -Berger, Luckmann - MCguires Meningssystem: Värderingar hos individer Värderingar i grupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi -Berger, Luckmann - MCguires Meningssystem: Värderingar hos individer Värderingar i grupper."— Presentationens avskrift:

1 Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi -Berger, Luckmann - MCguires Meningssystem: Värderingar hos individer Värderingar i grupper Referensramar Radikal förändring av MS: Omvändelse! Öppna/slutna MS Nya medlemskap Kallelseupplevelse Varför vill man omvända sig? Vad är det som får en att vilja tänka om? -Freud -Marx Kognitivtbagage: Tidigare medlemskap Primär socialisation Sekundär socialisation Droger Utlösande mekanismer: Deprivation! (brist) Vad ska jag göra för att bli lycklig! Vem blir nyreligiös? Ålder Kön Patriarkaliskstruktur – Fler män Guru-centrerade rörelser – kvinnor Nypaganism, satanism och Wicca - kvinnor New Age – 74-97% kvinnor Män ofta mer skeptiska mot religiösa tendenser Orsaker: Uppfostran? Samhället? Individen?

2 Sekter och Kulter Denomination Sekt Kult (tabell) Grad av organisation, engagemang Klassifika tionsmodell Stark/Bain Bridge (tabell) Utveckling över tid

3 Relation till samhället LegitimitetGrad av Engagemang MedlemskapAnslutning Kyrka POSITIVUNIKDELTIDINKLUSIVTFÖDS IN Sekt NEGATIVUNIKHELTIDEXKLUSIVTPERSONLIGT Denomination POSITIVPLURALISTIKTDELTIDINKLUSIVTFÖDS IN/ PERSONLIGT STÄLLNINGST- AGANDE Kult NEGATIVPLURALISTISKTDELTIDEXKLUSIVTPERSONLIGT STÄLLNING- STAGANDE Skillnader mellan olika religiösa organisationsformer!

4 Organisationsformer!Uttrycksformer! SekterEn vanlig benämning i Sverige! Etablerad sekt och institutionalserad sekt är benämningar på mellanformer. Ju högre unikitet (legitimitet) desto mer avskärmande blir organisationen. Guds barn är en sekt, Jehovas vittnen är en sekt. MedlemskapEtt inklusivt medlemskap innebär att man strävar efter att omfatta alla, hela samhället. Exklusivt medlemskap innebär att man bara vänder sig till en del, en elit. KulterKulter är en vanlig benämning i USA! Men är egentligen ett förstadie till en sekt, en kult föregår sektstadiet. Har avvikande trossatser mot det övriga samhället, diffus organisation och ofta kortvariga företeelser. Satanism är en kult. LegitimitetLegitimitet är ett begrepp som används för att man vill skilja sig från alla andra genom att hävda att den egna trosuppfattningen är unik och legitim. Man pratar om pluralistisk (flera tolkningsmöjligheter) och unik legitimitet (ett rätt svar). DenominationEtt samfund som cementerat sin organisation och därmed svår att ändra på. Pingstkyrkan är en denomination men dess riktiga position är mellan institutionaliserad sekt och denomination. Begreppsförklaringar…

5 Stark/Bainbridge: Klassifikationsmodellen KulterInnovativa = de uppfinns (existerar) utifrån frivilliga egna idéer. Importerade = de representerar andra religiösa organisationer som är väl representerade i andra samhällen SekterHar klara samband med andra etablerade religiösa uttrycksformer i samhället. Sekter uppkommer genom delning (schism) från ett annat religiöst sammanhang. Båda dessa uttrycksformer står i kontrast till och i väldigt hög spänning till det övriga samhället Organisations grad Audienskulter: Kräver inget av medlemmar-na utan är en uttrycksform för att samlas kring föredrag eller liknande. Exempel på dessa är UFO-grupper el new age grupper. Dessa grupper kännetecknas av att de är löst sammansatta med diffusa trosföreställningar. De står i låg spänning till samhället. Klientkulter: Kännetecknas av att relation- en mellan ledaren och medlemmen fungerar som mellan en terapeut och patient. Man utlovas bot mot fysiska-, ekonomiska- eller emotionella problem men ger inte alltid svar på existentiel- la frågor. Scientologikyrkan, och TM är typiska klienkul- ter. Kultrörelser: Är fullständiga religiösa organisationer eftersom man krävs på ett heltids engagema- ng. En fullständig kultrörelse är Hare-Krishna. Spänningsgrad Mot samhället Låg grad Hög grad

6 Sekt Denominination Kult 1. Kult till sekt: Rörelsen får klara gränser, blir formellt organiserad och auktoritär. En stark karismatisk auktoritet. 2. Sekt till denomination: Rörelsen blir hierarkisk och ytterligare auktoritär. Alla är aktiva på olika nivåer i organisationen. Rörelsen får ett försvagat karismatiskt ledarskap och ersätts med annan struktur. 3. Det övriga samhället: Det övriga samhället befinner sig här, alla former av organisationer närmar sig förr eller senare det övriga samhälle. Rörelsens förändring från ett organisations stadie till ett annat. Denna förändring sker med tiden alla former av organisationer.


Ladda ner ppt "Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi -Berger, Luckmann - MCguires Meningssystem: Värderingar hos individer Värderingar i grupper."

Liknande presentationer


Google-annonser