Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Petr Leitner 3: e generationen av flytande/fluid reaktorer EUROFERT s.r.o.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Petr Leitner 3: e generationen av flytande/fluid reaktorer EUROFERT s.r.o."— Presentationens avskrift:

1 Petr Leitner 3: e generationen av flytande/fluid reaktorer EUROFERT s.r.o.

2 Under de senaste 40 åren har vi samlat på oss erfarenheter om förbränning (termisk likvidation) av slam - det senaste var vid två realisationer i Tjeckien. Detta var en källa till värdefull information samtidigt som vi fick praktisk erfarenhet i de senaste teknologierna. Därför är vi nu redo att presentera en modern förbränningsstation fungerande mycket effektivare än andra konkurrerande teknologier på marknaden.

3 Mängden av slam ökar fortfarande, delvis pga v effektivare reningsverk och delvis pga utbyggnaden av avloppssystem.

4 Slamlikvidation på nuvarande sätt, dvs tippning eller användning vid jordbruk, är i längden orimlig. Vi kan inte belasta vår miljö med bl a toxiner och speciellt inte med tungmetaller som hamnar i vår näringskedja.

5 Termisk likvidation (TL) direkt till anslutning till slamuppkomst, dvs. i reningsverken, är det bästa sättet att ta hand om problemet. Dessutom reduceras kostnader för slamtransporter med ca 90 %. Aska klassificeras för det mesta inte som farlig avfall.

6 I våra fluidreaktorer kan både förruttnat och oförruttnat slam processas. Detta gör att kostnaderna vid byggandet av nya reningsverk kan pressas ner avsevärt. Ev kan man vid rekonstruktioner av existerande anläggningar hoppa över kraftvärmedelen.

7 … vi har/vet svaret, nämligen fluidreaktorer Eurofert Mk.3…

8 Effekt från 0,5 T/t och uppåt, (torrsubstans 22-28 %) Vid optimala förhållanden ligger förbrukning av hjälpbränsle (naturgas/biogas) under 15m3/t av slam Minimal förbrukning av energi Automatisk drift med minimalt tillsynsbehov Torrtvätt av avgaser med cirkulation av sorbent sänker kostnader av mängden av sorbent vid väldigt rena emissioner Enkel transport, montering och reparation tack vare modulkonstruktion som kan användas över hela världen Användbar även för industriell slam

9 Eqv. 100 000 invånare 1t/t Fluidförbränningsstation

10 Input: förruttnat och oförruttnat slam, torrsubstans 22-28 % Samförbränning: raking, biomassa efter bearbetning Output: stoft med använda sorbenter, ca 12-15 % av ursprungligt slam Kan nyttjas för värmeproduktion

11 Hela teknologin av TL finns i en liten ventilerad och isolerad hall av lättkonstruktion. Vid ev avställning på vinter tempereras hela teknologin Teknologin är placerad på lättkonstruktion med plattformer/entresol Reaktorkonstruktionen nyttjar moderna material samt senaste system MAR

12

13

14

15

16

17

18 Studie av lokaliteten samt beräkning av anläggninggens effektbehov Nödvändiga underlag för byggnation... Projektdokumentation Nyckelfärdig leverans Testkörning, testdrift, personalutbildning Både garanti- och postgarantiservice EUROFERT s.r.o.

19 www.eurofert.cz


Ladda ner ppt "Petr Leitner 3: e generationen av flytande/fluid reaktorer EUROFERT s.r.o."

Liknande presentationer


Google-annonser