Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄR DU EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGAR?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄR DU EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGAR?"— Presentationens avskrift:

1 ÄR DU EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGAR?

2 “ATT GNÄLLA OM FÖRÄNDRING ÄR FRUKTLÖST”
DU ÄR EN FÖRÄNDRINGSAGENT OCH DU FÅR BETALT FÖR ATT KÄMPA MED MILJÖUTMANINGAR OCH KRISER GENOM EN EFFEKTIV FÖRÄNDRING I LEDNINGEN MED BÖRJAN I DIN EGEN ORGANISATION

3 Struktur för sessionen
Förändringens psykologi Varför förändringar? Vad driver förändringen? Hur förändra? Knappar för att sätta igång förändringen Slutsummering: Snabb avsökning om chanserna till förändring Exercise Exercise Exercise Individual Exercise Joint Exercise

4 INLÄRNINGSMÅL För att agera effektivt måste en förändringsagent
Få insikt i de drifter som driver förändringen Bemästra igångsättningsknapparna Inneha sunda och goda kunskaper i förändringsarbete Kunna hantera förändringsporcesser Gradvis kunna anta organisatoriska uppdrag, strategier, resurser och projekt

5 Struktur för sessionen
Förändringens psykologi Varför förändringar? Vad driver förändringen? Hur förändra? Knappar för att sätta igång förändringen Slutsummering: Snabb avsökning om chanserna till förändring Exercise

6 Förändringens psykologi
Vi upplever förändringar fysiskt, mentalt och känslomässigt Vanligtvis är den subtil och långsam men den kan också vara snabb – störa oss i vårat arbete, försvåra våra relationer till andra människor eller förstöra vår fritid. Ibland kan vi utläsa ett mönster, ibland inte. Ibland kan vi förklara det men inte alltid. Förändringar involverar familjen; ibland omedvetet. Många av oss föredrar det som är bekant och känt sedan tidigare. Istället för att söka förändringar fortsätter vi att leva våra liv i väl inrutade mönster

7 Förändringens psykologi

8 Förändringens psykologi
TROLIGA REAKTIONER PÅ FÖRÄNDRING (FRÅN GRUPPER AV MÄNNISKOR)

9 FÖRÄNDRINGENS PSYKOLOGI
TROLIGA FASER I EN ORGANISATION UNDER FÖRÄNDRING Källa: Nick Fry och Peter Killing, Strategic Analysis and Action, Fourth Edition, Prentice Hall Canada, 2000

10 FÖRÄNDRINGENS HUS: DET FÖRNEKANDE RUMMET
Säger Agerar “Har inget med oss att göra” “Det händer inte här” “Ingen annan kan göra vad vi gör” “Om det inte är trasigt, laga det inte” Förnekar det förflutna Försvarar det framtida Skyller på alla andra Går miste om budskapet

11 F H : DET FÖRVIRRADE RUMMET
Säger Agerar “Vi kan inte göra någonting, det är redan beslutat” “Jag letar nytt jobb” “Ledningen bryr sig, de bara fortsätter gå på” “Vad kan vi göra?” Frustrerat Tillbakadragen Skyller på ledningen Ser inte riktningen

12 F H : DET FÖRNYANDE RUMMET
Säger Agerar “Vi måste förbättra oss, arbeta smartare inte hårdare” “Vi är alla i samma lag” “Ja, vi kan göra det” Förstå och jobba mot målen Acceptera ansvar Vet vad vi försöker uppnå Söker ständig förbättring

13 Struktur för sessionen
Förändringens psykologi Varför förändringar? Vad driver förändringen? Hur förändra? Knappar för att sätta igång förändringen Slutsummering: Snabb avsökning om chanserna till förändring Exercise

14 Varför förändringar? Vad driver förändringen?
Är ditt företag kapabla till att komma på svar och lösningar till problem som inte har provats tidigare och som inte kan tacklas av botas med lösningar från det förgångna Om nej, det är dömt att förlora i effektivitet och att falla i glömska och som ingen har lust att betala för Om ja, förbered för förändringar

15 VARFÖR FÖRÄNDRINGAR?: TEORIER
Ekonomisk teori: tävling, marknad, inovativ Psykologisk teori: uppfyllande av individuella behov Social teori: starka grupepr Kulturell teori: värderingar, myter, troende Biologisk teori: överlevnad av arten/planetem System teori: kriser framkallar förändringar Politisk teori: möjligheter för nya politiska åtgärder

16 PÅDRIVARE TILL FÖRÄNDRINGAR

17 PÅDRIVANDE FAKTORER I FÖRÄNDRINGSARBETET FLANDERS, BELGIEN
Ny minister Utmanande politiskt program från De Gröna Förändring av värderingar och behov kontra hållbara transporter Personlig hälsa : höga siffror i svåra trafikolyckor Samarbete och partnerskap Institutionell reform

18 PÅDRIVANDE FAKTORER I FÖRÄNDRINGSARBETET KOSOVO
Efterkrigstid Ekonomisk utveckling Status för Kosovo Självständigt Påtryckningar från Europa

19 ? Förändringskurvan God Strategiskt agerande Dålig Tid Förutseende
Vi måste börja förändra oss Förutseende Reaktiv God Kris Låt oss starta förändringsarbetet OK, vi måste förändra oss Strategiskt agerande ? Dålig Tid Source: Nick Fry och Peter Killing, Strategic Analysis and Action, Fourth Edition, Prentice Hall Canada, 2000

20 Behöver vi verkligen förändring?
Förändringskurvan Förutseende Reaktiv God Kris Saker och ting går bra. Behöver vi verkligen förändring? Kan vi experimentera? Strategiskt agerande Dålig Tid Source: Nick Fry och Peter Killing, Strategic Analysis and Action, Fourth Edition, Prentice Hall Canada, 2000

21 Kan vi förutspå någon tidig vinst?
Förändringskurvan Förutseende Reaktiv God Kris Vad behöver förändras. Var ska vi börja? Kan vi förutspå någon tidig vinst? Strategiskt agerande Dålig Tid Source: Nick Fry och Peter Killing, Strategic Analysis and Action, Fourth Edition, Prentice Hall Canada, 2000

22 Förändringskurvan God Strategiskt agerande Dålig Tid Förutseende
Reaktiv God Kris Strategiskt agerande Vi måste agera snabbt. Vem kan vi lita på? Var ska vi börja? Dålig Tid Source: Nick Fry och Peter Killing, Strategic Analysis and Action, Fourth Edition, Prentice Hall Canada, 2000

23 Struktur för sessionen
Förändringens psykologi Varför förändringar? Vad driver förändringen? Hur förändra? Knappar för att sätta igång förändringen Slutsummering: Snabb avsökning om chanserna till förändring Exercise

24 KNAPPAR FÖR ATT SÄTTA IGÅNG FÖRÄNDRINGSARBETET

25 KNAPPAR FÖR ATT SÄTTA IGÅNG FÖRÄNDRINGSARBETET MOBILITETSFRÅGOR I FLANDERS, BELGIEN
Nya lagar och regleringar; avtalet om mobilitetsfrågor Försäkrade resurser för genomförande av demonstrationsprojekt Engagerade ledare och stark koalition av partners Specialgrupp för att styra och utvärdera fortskridandet Konsolidering av systemen Tilltalande nya program

26 KNAPPAR FÖR ATT SÄTTA IGÅNG FÖRÄNDRINGSARBETET, KOSOVO
Europeiskt Partnerskap ”Action Plan” Prioriterat agerande Byggprojekt med tillräcklig kapacitet Tillräckliga resurser Mätningar av fortskridandet

27 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 1: Skapa en gemensam känsla av angelägenhet Identifiera och diskutera vad man tror kan hända vid en potentiell kris eller vid ett tillfälle till förändring på objektiva och emotionella grunder Utforska marknaden och konkurrenskraften Formulera vägarna till förändring Referera till andra framgångsrika och vetenskapliga undersökningar/modeller/goda exempel

28 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 2: Forma ett starkt ledarskap och koalition av partners Samla en grupp med tillräcklig kraft och styrka att genomföra förändringarna Uppmuntra gruppen att arbeta som ett lag tillsammans Sök strategiska partners utanför den egna organisationen/gruppen

29 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 3: Skapa en vision och strategi Skapa en vision som är vägledande i förändringsarbetet Skapa strategier för att utveckla visionen Definiera demonstrationsprojekt

30 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 4 : Intala personal och aktörer att jobba för visionen Bryt upp och förändra system och strukturer som underminerar visionen Uppmuntra till risktagande och otraditionella aktiviteter Gör er av med hinder och rutiner som försvårar förändringsarbetet

31 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 5 : Försäkra resurser för kortsiktiga projekt och vinster Säkra budget och personal för demonstrations- och innovationsprojekt som har visat sig vara framgångsrika i andra länder Säkra budget och hängiven personal för att kunna initiera riskprojekt Anlita anställda att implementera visionen. (Om du inte hittar dem inom den egna organisationen så hyr in en konsult.)

32 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 6 : Implementera demonstrationsprojekt och verktyg Planera för synliga förbättringar Underlätta för att skapa förbättringar och projekt Uppmuntra demonstrativa projekt Erkänn och belöna anställda som hjälper till med förbättringarna

33 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 7 : Utvärdera, befäst och sjösätt nya tillvägagångssätt/infallsvinklar, skapa mera förändringar Använd din ökade trovärdighet till att förändra policys, strukturer och rutiner som inte passar visionen Friska upp processen med nya projekt, grupper och förändringsagenter Visa på kopplingarna mellan det nya beteendet och framgångarna

34 KNAPPAR FÖR FÖRÄNDRING
Knapp 8: Led och kommunicera processen Använd varje möjligt verktyg för att kommunicera förändringen och visionen Dina agenter som jobbar för förändringen är de du ska lita på och anförtro dig till Använd olika angreppssätt när du pratar med tvivlarna och bakåtsträvarna Gruppen av totalt motstånd/vägran behöver inte tas med i diskussionerna

35 4 kommunikativa vägar i förändringsarbetet
Kognitivt närmande: objektiva data för att övertyga ‘rationalisten’ Lärande: träning och vägledning genom bra exempel för att övertyga den ‘kunskapstörstande’ Runda bordssamtal: Diskussioner och samtal för att väcka intresset hos den ‘villige/tveksamma’ Tvångsinformation till aktiva motståndare

36 Struktur för sessionen
Förändringens psykologi Varför förändringar? Vad driver förändringen? Hur förändra? Knappar för att sätta igång förändringen Slutsummering: Snabb avsökning om chanserna till förändring Individual Exercise Joint Exercise

37 Sammanfattning Förändringsarbete innbär både att generera och leda nödvändiga förändringar i en organisation och att kunna mästra de drifter och den dynamik som kan uppkomma i motståndets kölvatten

38 Kraften i förändring SYFTET INNEHÅLLET PROCESSEN VARFÖR förändra
VAD ska förändras PROCESSEN HUR förändra


Ladda ner ppt "ÄR DU EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGAR?"

Liknande presentationer


Google-annonser