Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Vattenfall AB 0 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Klimathotet – hur ser vi på byggsektorns roll Mariana Davidson, Miljö- och klimatchef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Vattenfall AB 0 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Klimathotet – hur ser vi på byggsektorns roll Mariana Davidson, Miljö- och klimatchef."— Presentationens avskrift:

1 © Vattenfall AB 0 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Klimathotet – hur ser vi på byggsektorns roll Mariana Davidson, Miljö- och klimatchef Vattenfall Norden mariana.davidson@vattenfall.com

2 © Vattenfall AB 1 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Byggsektorn och Vattenfall VIKTIG för våra KUNDER Viktig för KUNSKAP om användning ANSVARIG för egen påverkan – precis som som vi ser på oss själva

3 © Vattenfall AB 2 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL 1.Vattenfall 2.Klimatinitiativ - Varför? - Vad? - Hur? 3.Åtgärder I egen verksamhet 4.Energianvändning och Effektivisering

4 © Vattenfall AB 3 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Först något om Vattenfall idag

5 © Vattenfall AB 4 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Detta är Vattenfall Vattenkraft Kärnkraft Värmekraft/övrigt Värmekraft/brunkol Distributionsnät Transmissionsnät Delägda nät Sverige 89.4 TWh el 5.8 TWh värme 0.9 milj kunder Finland 0.6 TWh el 1.6 TWh värme 0.4 milj. kunder Tyskland 75 TWh el 16 TWh värme 3.2 milj kunder Polen 3.3 TWh el 11.4 TWh värme 1.1 milj kunder Vindkraft vattenkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Värmekraft/brunkol Eldistribution Stamnät Delägare eldistribution Danmark 6 TWh el 6 TWh värme Totalt ca 33 0000 medarbetare i fem länder

6 © Vattenfall AB 5 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfall är beroende av HÅLLBART BYGGANDE!

7 © Vattenfall AB 6 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfalls totala produktionsmix 2007 – 167,6 TWh Fossila bränslen 77,7 Twh Övrigt förnybart 1,9 TWh Vattenkraft 36,6 TWh Kärnkraft 51,3 TWh

8 © Vattenfall AB 7 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfall Nordens elproduktion 2007 (91,1 TWh) Vindkraft och Bio 1,6 TWh Vattenkraft 33,6 TWh Kärnkraft 48,8 TWh Fossila bränslen 7,1 TWh c:a 92% av Vattenfall Produktion i Norden är CO2-snål Vattenkraft 33,6 TWh

9 © Vattenfall AB 8 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfalls Klimatinitiativ - Varför? - Vad? - Hur?

10 © Vattenfall AB 9 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL HA HA ! There’s a big hole down at your end Varför bry sig?

11 © Vattenfall AB 10 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL 2/3 av världens elproduktion kommer från fossila bränslen Övrigt 2,1% Kärnkraft 15,7 % Vattenkraft 16,1 %

12 © Vattenfall AB 11 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Delaktig i lösningen – när man är en del av problemet! GtCO2e per year Source: Internal analysis

13 © Vattenfall AB 12 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Fokus på lösningar

14 © Vattenfall AB 13 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energianvändningen och kraftsektorns utsläpp hänger ihop

15 © Vattenfall AB 14 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Effektivare användning ger betydande minskning av CO2 utsläppen

16 © Vattenfall AB 15 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Åtgärder I egen verksamhet

17 © Vattenfall AB 16 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL 16 Vattenfalls åtaganden i egen verksamhet 0 % 20 % 50 % 90 % 1990201020302050 EUs mål Minska utsläppen med 20 % till 2020 räknat från 1990 i absoluta tal Vattenfalls mål Halvera utsläppen till 2030 räknat från 1990 - teknik? - politik? - ekonomi? Basår för EU och Kyoto Minskat totala utsläpp med 50% till år 2030 Minska 3 % i alla enheter 2007- 2010

18 © Vattenfall AB 17 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vi satsar hårt för att reducera egna utsläpp Förbättra befintliga anläggningar Effektiv produktion i nya anläggningar Ny energiproduktion utan fossila bränslen Avskiljning och lagring av koldioxid Forskning och utveckling

19 © Vattenfall AB 18 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energianvändning för olika behov Resurshushållning, begränsning av utsläpp och viljan att bibehålla komforten i vår vardag är centrala delar i utvecklingen av framtidens energianvändning

20 © Vattenfall AB 19 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Miljö- och klimatfrågor är en central del i vår affärsstrategi. Energieffektivisering – en del i vår strategi för hållbar utveckling Vi vill ta vårt ansvar och bidra till ett effektivt användande av energi inom såväl den egna verksamheten som i samhället. Ett effektivt användande av energi bidrar till en sund samhällsutveckling, en bättre miljö och en förbättrad ekonomi för våra kunder

21 © Vattenfall AB 20 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energianvändning och Effektivisering handlar om -attityder -beteenden -teknik

22 © Vattenfall AB 21 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Kundfokusgrupper, oktober 2007 Det finns en medvetenhet och ett engagemang hos konsumenterna vad gäller energieffektivisering som drivs av både ekonomi och miljö Plånbok Miljö Båda kundsegmenten saknar konkret fakta och ”kvitton” på vad olika insatser gör för skillnad för plånboken och miljön Främst villakunder pga stor/tydlig ekonomisk vinning Främst lgh-kunder pga av ej så stor/tydlig ekonomisk vinning

23 © Vattenfall AB 22 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Faktorer för att få effektiviseringshjulen att snurra Nya förhållningssätt och beteenden är drivkrafter Acceptans Genomförande Teknisk- och ekonomisk potential

24 © Vattenfall AB 23 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Belysningsguiden – www.vattenfall.se

25 © Vattenfall AB 24 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energieffektiv belysning – Exemplet Cobra Cobra är en energieffektiv belysningsarmatur med många fördelar. När Cobra systemet ersätter en kvicksilverarmatur är besparingen ca 70% and vid utbyte av ett högtrycknatriumsystem ca 50%. Bättre synbarhet, lägre underhållskostnad samt möjlighet till central styrning via internet Nybyggnation, reinvesteringar and underhåll av belysning för: Vägar, parkeringar, parker, sportanläggningar, fasadbelysning, industriområden Cobra har utvecklats I samarbete mellan Prismalence AB, NordicLight AB och Vattenfall Service

26 © Vattenfall AB 25 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Byggande för ett HÅLLBART energisamhälle!

27 © Vattenfall AB 26 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL “Serve the society - Sustainable energy supply for a sustainable society” Tack för ordet!


Ladda ner ppt "© Vattenfall AB 0 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Klimathotet – hur ser vi på byggsektorns roll Mariana Davidson, Miljö- och klimatchef."

Liknande presentationer


Google-annonser