Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktig för KUNSKAP om användning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktig för KUNSKAP om användning"— Presentationens avskrift:

0 Klimathotet – hur ser vi på byggsektorns roll
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Klimathotet – hur ser vi på byggsektorns roll Mariana Davidson, Miljö- och klimatchef Vattenfall Norden Mänsklighetens utmaningar på energiområdet känner inga nations-gränser, problemen och möjligheterna är globala. Vår vision är att vara ett ledande på miljöområdet energibolag – och det kan kanske uttryckas som ett löfte att agera som en god kraft i samhället Serving the society är vår uppgift och uppriktiga ambition. Jag vill också uppmana oss att samverka i denna den svåraste uppgiften i mänskligheten historia hittills. Det är dags att på alla plan sluta debattera och hitta fel hos varandra eller utpeka syndabockar. Den vanligaste mänskliga reaktioner när vi hamnat i krisläge – så vanlig att vi inte ens ofta tänker oss för innan vi går igång. Detta är en alldeles för enkel lösning. När vi nu ska hantera uppbromsningen av den tilltagande klimatförändringen så pekar vi på mer eller mindre drastiska förändringar av hela vår livsföring. JA det är relevant OCH det gäller också för hur vi löser gemensam problem framöver. Låt ocss gå till konstruktiva lösningar och dialoger! TACK FÖR MIG!

1 Viktig för KUNSKAP om användning
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Byggsektorn och Vattenfall VIKTIG för våra KUNDER Viktig för KUNSKAP om användning ANSVARIG för egen påverkan – precis som som vi ser på oss själva The fourth chapter in this presentation gives an overview of the European electricity market. More information about the development in that field can be found in the Electricity Market Reports published by Vattenfall. Photo: Europe by night.

2 Klimatinitiativ - Varför? - Vad? - Hur?
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfall Klimatinitiativ - Varför? - Vad? - Hur? Åtgärder I egen verksamhet Energianvändning och Effektivisering Mänsklighetens utmaningar på energiområdet känner inga nations-gränser, problemen och möjligheterna är globala. Vår vision är att vara ett ledande på miljöområdet energibolag – och det kan kanske uttryckas som ett löfte att agera som en god kraft i samhället Serving the society är vår uppgift och uppriktiga ambition. Jag vill också uppmana oss att samverka i denna den svåraste uppgiften i mänskligheten historia hittills. Det är dags att på alla plan sluta debattera och hitta fel hos varandra eller utpeka syndabockar. Den vanligaste mänskliga reaktioner när vi hamnat i krisläge – så vanlig att vi inte ens ofta tänker oss för innan vi går igång. Detta är en alldeles för enkel lösning. När vi nu ska hantera uppbromsningen av den tilltagande klimatförändringen så pekar vi på mer eller mindre drastiska förändringar av hela vår livsföring. JA det är relevant OCH det gäller också för hur vi löser gemensam problem framöver. Låt ocss gå till konstruktiva lösningar och dialoger! TACK FÖR MIG!

3 Först något om Vattenfall idag
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Först något om Vattenfall idag In the strategy work many aspects of our business environment have been analysed. I will show you some examples and conclusions of these.

4 Detta är Vattenfall Totalt ca 33 0000 medarbetare i fem länder
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Detta är Vattenfall Finland 0.6 TWh el 1.6 TWh värme 0.4 milj. kunder Sverige 89.4 TWh el 5.8 TWh värme 0.9 milj kunder Danmark 6 TWh el 6 TWh värme Polen 3.3 TWh el 11.4 TWh värme 1.1 milj kunder Tyskland 75 TWh el 16 TWh värme 3.2 milj kunder Vindkraft vattenkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Värmekraft/brunkol Eldistribution Stamnät Delägare eldistribution Vattenkraft Kärnkraft Värmekraft/övrigt Värmekraft/brunkol Distributionsnät Transmissionsnät Delägda nät Vattenfall är i dag en stor energiaktör i Norra Europa Produktion och distribution av el och värme är våra stora affärer Danmark är vårt senaste tillskott Vi har idag mer än medarbetare totalt i dessa länder Vi har idag en mix av produktionsslag vilket vi tycker är bra för att vi anser att klimatfrågan fundamentalt kommer att förändra förutsättningarna för vår bransch – energibranschen. Därmed är den (produktionsmixen eller klimatfrågan?) en oerhört viktigt frågan för oss. LÄNGRE VARIANT: Vattenfall är den ledande energikoncernen i Norden, med en marknadsandel inom produktion på drygt 20 procent. I Sverige och Finland producerar, distribuerar och säljer Vattenfall både el och värme, medan verksamheten i Danmark huvudsakligen omfattar produktion av el och värme. Vattenkraft och kärnkraft är basen i elproduktionen, men även vindkraft, biobränslen, avfall och fossila bränslen används. Elproduktionen kommer från sju kärnkraftreaktorer, ett hundratal vattenkraftverk, 500 vindkraftverk, 10 värmekraftverk samt 5 kraftvärmeverk. Vattenfall är den fjärde största värmeleverantören i Norden med 40 fjärrvärmeanläggningar och 40 färdigvärmeanläggningar. Vattenfall bedriver även entreprenadverksamhet för drift och underhåll av nät och vattenkraft, energikonsultation samt forskning och utveckling Totalt ca medarbetare i fem länder

5 Vattenfall är beroende av HÅLLBART BYGGANDE!
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfall är beroende av HÅLLBART BYGGANDE! Det finns inte någon enkel lösning men jag menar att det för vår sektor, energisektorn handlar om i huvudsak två saker: Vi ska utveckla våra produktionstekniker och ta hand om våra egna utsläppsproblem så långt möjligt Vi ska också använda vår kunskap till att hjälpa kunder att använda sin energi på ett effektivt sätt

6 Vattenfalls totala produktionsmix 2007 – 167,6 TWh
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfalls totala produktionsmix 2007 – 167,6 TWh Övrigt förnybart 1,9 TWh Kärnkraft 51,3 TWh Fossila bränslen 77,7 Twh Vattenkraft 36,6 TWh Som jag sa i början så kommer de stora aktörernas vikt kommer att öka när behoven av ny klimatneutral elproduktion växer. Investeringarna blir stora om vi ska klara den förväntade tillväxten i elanvändning. Vår uppfattning är att användning av el är en av lösningarna för klimatfrågan. Produktion (100%) Vattenkraft 30,9 (36,4) TWh Forsmark 22,3 (24,9) TWh Ringhals 27,0 (26,1) TWh Barsebäck 0 (1,9) TWh Fossilkraft 3,8 (0,01) TWh Vindkraft 0,7 (0,05) TWh 84,5 (89,3) TWh

7 Vattenfall Nordens elproduktion 2007 (91,1 TWh)
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfall Nordens elproduktion 2007 (91,1 TWh) Vindkraft och Bio 1,6 TWh Fossila bränslen 7,1 TWh c:a 92% av Vattenfall Produktion i Norden är CO2-snål Vattenkraft 33,6 TWh Vattenkraft 33,6 TWh Kärnkraft 48,8 TWh Som jag sa i början så kommer de stora aktörernas vikt kommer att öka när behoven av ny klimatneutral elproduktion växer. Investeringarna blir stora om vi ska klara den förväntade tillväxten i elanvändning. Vår uppfattning är att användning av el är en av lösningarna för klimatfrågan. Produktion (100%) Vattenkraft 30,9 (36,4) TWh Forsmark 22,3 (24,9) TWh Ringhals 27,0 (26,1) TWh Barsebäck 0 (1,9) TWh Fossilkraft 3,8 (0,01) TWh Vindkraft 0,7 (0,05) TWh 84,5 (89,3) TWh

8 Vattenfalls Klimatinitiativ - Varför? - Vad? - Hur?
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfalls Klimatinitiativ - Varför? - Vad? - Hur? In the strategy work many aspects of our business environment have been analysed. I will show you some examples and conclusions of these.

9 There’s a big hole down at your end
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Varför bry sig? HA HA ! There’s a big hole down at your end

10 2/3 av världens elproduktion kommer från fossila bränslen
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL 2/3 av världens elproduktion kommer från fossila bränslen Övrigt 2,1% Kärnkraft 15,7 % Vattenkraft 16,1 % Elproduktionen världen över står sammantaget för ungefär en fjärdedel av de klimatpåverkande CO2-emissionerna. Det innebär att en aldrig så bra, lokal eller nationell elproduktionsapparat kan inte ensam lösa klimatfrågan. Den fjärdedel som vår sektor står för beror på att vi globalt sett använder så pass mycket som två tredjedelar fossila bränslen när världens el produceras. Utmaningen blir större i och med att energiförbrukningen i världen kommer att öka, särskilt kraftigt i utvecklingsländerna. Användningen av kol som bränsle – som är en stor källa till utsläpp av växthusgaser – kommer att öka. I de senaste prognoserna från IEA uppgraderas t o m kolets betydelse som energikälla. Utan att lösa problemet med koldioxidutsläppen från förbränning av kol så kommer vi inte att klara av klimatutmaningen. Med full insikt om att de fossila bränslena inte försvinner av sig självt ur elsektorn måste vi finna både alternativa kraftslag och påskynda den teknikutveckling som kan reducera utsläppen av koldioxid. Vattenfalls slutsats är att det är helt centralt att utsläpp av CO2 ska kosta – oavsett sektor (energi, industri och transport…det är väl det vi tycker –mariana kollar++++) OCH att vi behöver en fungerande marknad och handel av utsläppsrättigheter för att dessa kostnader ska driva till nödvändig förändring. Vi går snart in i en ny handelsperiod för koldioxid i Europa och priserna ser ut att hamna över 20 Euro/ton utsläpp. På den nivån bedömer vi inom Vattenfall att det blir möjligt att att arbeta med olika tekniker för frånskiljning och deponering av koldioxid vid elproduktion. El- och energianvändning kommer att förbli dyrare än vad vi vant oss vid och det är viktigt att det i framtiden blir förknippat med en kostnad att släppa ut koldioxid.

11 Delaktig i lösningen – när man är en del av problemet!
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Delaktig i lösningen – när man är en del av problemet! GtCO2e per year Our industry is the one emitting most CO2 in the WORLD If you are part of the problem you should also be part of the solution. There will be a strong pressure on us – from a regulatory, competitive, image and cost perspective to reduce CO2. To be an early mover and see the business opportunities in this will give us a competitive advantage – we need to make good use of that. Source: Internal analysis

12 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL
Fokus på lösningar

13 Energianvändningen och kraftsektorns utsläpp hänger ihop
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energianvändningen och kraftsektorns utsläpp hänger ihop

14 Effektivare användning ger betydande minskning av CO2 utsläppen
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Effektivare användning ger betydande minskning av CO2 utsläppen

15 Åtgärder I egen verksamhet
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Åtgärder I egen verksamhet In the strategy work many aspects of our business environment have been analysed. I will show you some examples and conclusions of these.

16 Vattenfalls åtaganden i egen verksamhet
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vattenfalls åtaganden i egen verksamhet Minskat totala utsläpp med 50% till år 2030 Minska 3 % i alla enheter 0 % 20 % 50 % 90 % EUs mål Minska utsläppen med 20 % till 2020 räknat från 1990 i absoluta tal Vattenfalls mål Halvera utsläppen till 2030 räknat från 1990 - teknik? - politik? - ekonomi? Vattenfall vill visa en möjlig väg. Vi har beslutat att minska våra utsläpp i koncernen med 50 procent till år 2030 och i Norden ska vi till dess också uppnå klimatneutralitet i vår samlade produktion. Basår för EU och Kyoto 16 16

17 Vi satsar hårt för att reducera egna utsläpp
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Vi satsar hårt för att reducera egna utsläpp Förbättra befintliga anläggningar Effektiv produktion i nya anläggningar Ny energiproduktion utan fossila bränslen Avskiljning och lagring av koldioxid Forskning och utveckling

18 Energianvändning för olika behov
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energianvändning för olika behov Resurshushållning, begränsning av utsläpp och viljan att bibehålla komforten i vår vardag är centrala delar i utvecklingen av framtidens energianvändning I allt högre grad bekymrar det våra kunder att deras energianvändning påverkar miljön och tär på jordens resurser Vattenfalls produkter, el och värme, är viktiga för våra kunder för det ljus och den värme som de ger och de möjligheter som de skapar. Men också för att el och värme utgör stora utgiftsposter. Vi anser därför att miljö- och klimatfrågor är en central del i vår affärsstrategi. Vi vill ta vårt ansvar och bidra till ett effektivt användande av energi inom såväl den egna verksamheten som i samhället.

19 Miljö- och klimatfrågor är en central del i vår affärsstrategi.
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energieffektivisering – en del i vår strategi för hållbar utveckling Miljö- och klimatfrågor är en central del i vår affärsstrategi. Vi vill ta vårt ansvar och bidra till ett effektivt användande av energi inom såväl den egna verksamheten som i samhället. Ett effektivt användande av energi bidrar till en sund samhällsutveckling, en bättre miljö och en förbättrad ekonomi för våra kunder Resurshushållning, begränsning av utsläpp och samtidigt viljan att bibehålla komforten i vår vardag är centrala delar i utvecklingen av framtidens energianvändning. Ett långsiktigt program som genomförs tillsammans med kunder och inom den egna verksamheten Stödja kunder i att uppnå sina mål samt för att stärka Vattenfalls varumärke och skapa förtroende. Kunskap, rådgivning och aktiviteter som skapar intresse för energieffektivisering Mäta vad vi uppnår genom gemensamma ansträngningar

20 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL
Energianvändning och Effektivisering handlar om -attityder -beteenden -teknik In the strategy work many aspects of our business environment have been analysed. I will show you some examples and conclusions of these.

21 Kundfokusgrupper, oktober 2007
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Kundfokusgrupper, oktober 2007 Det finns en medvetenhet och ett engagemang hos konsumenterna vad gäller energieffektivisering som drivs av både ekonomi och miljö Plånbok Miljö Främst villakunder pga stor/tydlig ekonomisk vinning Främst lgh-kunder pga av ej så stor/tydlig ekonomisk vinning Båda kundsegmenten saknar konkret fakta och ”kvitton” på vad olika insatser gör för skillnad för plånboken och miljön Kundfokusgrupper om eneff och miljö - oktober 2007

22 Faktorer för att få effektiviseringshjulen att snurra
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Faktorer för att få effektiviseringshjulen att snurra Genomförande Acceptans Teknisk- och ekonomisk potential Nya förhållningssätt och beteenden är drivkrafter

23 Belysningsguiden – www.vattenfall.se
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Belysningsguiden –

24 Energieffektiv belysning – Exemplet Cobra
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Energieffektiv belysning – Exemplet Cobra Cobra är en energieffektiv belysningsarmatur med många fördelar. När Cobra systemet ersätter en kvicksilverarmatur är besparingen ca 70% and vid utbyte av ett högtrycknatriumsystem ca 50%. Bättre synbarhet, lägre underhållskostnad samt möjlighet till central styrning via internet Nybyggnation, reinvesteringar and underhåll av belysning för: Vägar, parkeringar, parker, sportanläggningar, fasadbelysning, industriområden Cobra har utvecklats I samarbete mellan Prismalence AB, NordicLight AB och Vattenfall Service

25 Byggande för ett HÅLLBART energisamhälle!
STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL STO-STV A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL Byggande för ett HÅLLBART energisamhälle! Det finns inte någon enkel lösning men jag menar att det för vår sektor, energisektorn handlar om i huvudsak två saker: Vi ska utveckla våra produktionstekniker och ta hand om våra egna utsläppsproblem så långt möjligt Vi ska också använda vår kunskap till att hjälpa kunder att använda sin energi på ett effektivt sätt

26 STO-STV080-20070108-A1-GlobalMappingOfGGAO_FINAL
“Serve the society - Sustainable energy supply for a sustainable society” Tack för ordet! Mänsklighetens utmaningar på energiområdet känner inga nations-gränser, problemen och möjligheterna är globala. Vår vision är att vara ett ledande på miljöområdet energibolag – och det kan kanske uttryckas som ett löfte att agera som en god kraft i samhället Serving the society är vår uppgift och uppriktiga ambition. Jag vill också uppmana oss att samverka i denna den svåraste uppgiften i mänskligheten historia hittills. Det är dags att på alla plan sluta debattera och hitta fel hos varandra eller utpeka syndabockar. Den vanligaste mänskliga reaktioner när vi hamnat i krisläge – så vanlig att vi inte ens ofta tänker oss för innan vi går igång. Detta är en alldeles för enkel lösning. När vi nu ska hantera uppbromsningen av den tilltagande klimatförändringen så pekar vi på mer eller mindre drastiska förändringar av hela vår livsföring. JA det är relevant OCH det gäller också för hur vi löser gemensam problem framöver. Låt ocss gå till konstruktiva lösningar och dialoger! TACK FÖR MIG!


Ladda ner ppt "Viktig för KUNSKAP om användning"

Liknande presentationer


Google-annonser