Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognoser av hälsorisker på grund av höga pollen och luftföroreningshalter + = ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognoser av hälsorisker på grund av höga pollen och luftföroreningshalter + = ?"— Presentationens avskrift:

1 Prognoser av hälsorisker på grund av höga pollen och luftföroreningshalter + = ?

2 Bakgrund & syfte Besvär o effekter Både pollen & luftföroreningar orsakar negativa hälsoeffekter o besvär – olika betydelse olika dagar Interaktionseffekter har påvisats Behov av info Enl Astma Allergiförbundet Samlad prognosinfo saknas Syfte Utveckla och utvärdera prognosinformation Vara till hjälp vid medicinering och planering av utomhusaktiviteter

3 Genomförande Hälsorisksamband Ozon, PM10, NOx, björkpollen (Umeå universitet) Prognoser Luftföroreningar och pollen (SMHI/SLB) Pollen (Palyonologiska laboratoriet) Information - hemsida Kartor på www.slb.nu/luftkvalitetwww.slb.nu/luftkvalitet Utvärdering Utvalda astmatiker (GA 2 LEN) (Umeå univ) Palynologiska laboratoriet

4 Samband mellan akutbesök och halter Tidsserieanalys med Poisson regressionsmodellering: Björk och gräs pollen PM 10, NO x, O 3 Temperatur och relativ fuktighet Säsongs och tidstrend Influensa Test för interaktion % ökning av dagliga akutbesök på grund av luftvägssjukdom per ökning i IQR koncentrationerna och olika pollenklasser

5 Bidrag till akutbesök - beräkningar baserat på mätningar Pollen Ozon NOx PM10 Totalt % ökning av akutbesök

6

7 Beräkningar av björkpollenhalter Model developed by FMI (SILAM)

8 The pollen emission function Q=NtotTotal grains emission SbBirch fraction (T-Tc)/dHDiurnal degree excess F in (H,Hc)Start function (0-1) F out (R,Ntot)End function (1-0) F w (u,w * )Wind function (0.5-1.5) Fc(RH,50,80)Humidity function (1-0) Fc(p,0.0,0.5)Precipitation (mm/h) function (1-0) Q = Ntot Sb (T-Tc)/dh Fin Fout Fw Fc(RH) Fc(p)

9 Flowering modeled by degree days Naturhistoriska Riksmuséet

10 Luftföroreningsprognoser SMHI PM10, NOx, ozon (varje timme) Automatisk överföring från SMHI (dygnsvis) Medelvärdesbildning och risk-beräkning på SLB Internetpresentation

11

12 Utvärdering med testpersoner från etablerat nätverk (GA 2 LEN) Testgrupp Kontrollgrupp Dagbok under våren 2012 Slutredovisning i december 2012


Ladda ner ppt "Prognoser av hälsorisker på grund av höga pollen och luftföroreningshalter + = ?"

Liknande presentationer


Google-annonser