Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM"— Presentationens avskrift:

1 Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM

2 è Index Vad är ”SAP Best Practices”
SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices

3 SAP Best Practices: Reducera kostnader, tid och risk
Pragmatisk metodik Beprövad förkonfiguration Omfattande dokumentation SAP Best Practices Kostnader SAP Best Practices är en solid grund för förpaketerade affärslösningar som är färdiga att användas Med väl beprövade affärsscenarier i SAP Best Practises utnyttjar du potentialen i SAP solutions Med flexibel building block-teknik kan du anpassa och implementera lösningen på ett flexibelt sätt Komponenter Omfattande förkonfiguration för att installera a) den fullständiga systemmiljön b) affärsscenarier ”end-to-end” Detaljerad dokumentation om inställningar och processer Tydlig metod: begripligt tillvägagångssätt steg-för-steg

4 Justeringar inom projekt Justeringar inom projekt
SAP Best Practices Inom några dagar har du en fungerande och fullständigt dokumenterad prototyp, som du snabbt kan omvandla till en produktiv lösning Demonstration av en lösning som det är enkelt att: identifiera sig med implementera anpassa till specifika behov Snabb och enkel implementering Traditionella projekt Med SAP Best Practices Justeringar inom projekt Justeringar inom projekt Standard-/add on-system SAP Best Practices Standard-/add on-system Spara tid och insatser! Föregripande identifiering av återanvändbara affärsprocesser och projektaktiviteter

5 SAP Best Practices: medföljande material
Metod och innehåll Dokumentation Förkonfigurering Scenariobeskrivning Användardokumentation Konfigurations- och installationsdokument Konfigurationsinställningar (BC-set) Exempel på basdata (eCATT) Solution Builder Utskriftsformulär Leverans Leverans Dokumentations-DVD Affärsdokumentation; teknisk dokumentation Systemtillägg Tillägget innehåller alla element som behövs för installation av SAP Best Practices

6 Tre olika typer av SAP Best Practices-paket
SAP Best Practices Baseline Packages kan användas inom alla områden där ett branschspecifikt paket inte är tillgängligt. Det innehåller generella affärsscenarier t.ex. SAP Best Practices Baseline Package (Tyskland). SAP Best Practices for <Industry>-paket har utformats för att motsvara branschspecifika behov, t.ex. SAP Best Practices for High Tech. SAP Best Practices for <cross-industry>-paket erbjuder fördefinierade affärsscenarier med fokus på branschövergripande innehåll, t.ex. SAP Best Practices for CRM.

7 è Index Vad är ”SAP Best Practices”
SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices è

8 SAP Best Practices Ett nyckelelement i SAP:s SME-portfölj
Bransch-lösningar Partners En enda affärsapplikation med alla grundfunktioner för mindre företag Fullständig, anpassningsbar on-demand-branschlösning Konfigurerbar och utbyggbar egen branschlösning med beprövade branschmetoder Utökad med SAP Best Practices

9 SAP Business All-in-One Omfattande affärsserie med beprövade branschmetoder
Integrerad serie för hela spektrumet av SAP solutions Specialiserade branschfunktioner med delbranschlösningar baserat på SAP Best Practices Omfattande, för unika kundkrav Förutsägbar tid till värde – normalt kortare än 16 veckor med föranpassade affärsscenarier Tillgänglig globalt, med fler än kunder och fler än 50 landsspecifika versioner 1 100 certifierade, erfarna partners med fler än 660 utökningar

10 SAP Best Practices-paket Stabil grund för SAP Business All-in-One-lösningar
Partner-förbättringar Qualified SAP Business All-in-One Partner Solution Stycklista för Partner Solutions Partner Solution-registrering Partner Solution-kvalificering Partner Solution-granskning Implementerings-acceleratorer ASAP Focus Implementation Methodology Projektplan och bemanningsmall Partnerutbildning SAP Business All-in-One Solution Marknadsförings-acceleratorer Marknadsföringsmaterial Förbättrat demosystem SAP Best Practices SAP Best Practices konfigurations-DVD SAP Best Practices dokumentations-DVD Integrerat verktygsramverk Demosystemexport och referenssystem

11 è Agenda Vad är ”SAP Best Practices”
SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices è

12 Fem grundläggande steg för användande av SAP Best Practices
1. Granska och läsa ned Granska SAP Best Practices-dokumentationen och scenarieomfattningen, så att du väljer rätt installationsscenarier på SAP Help Portal. Läs sedan ned det valda paketet. 2. Installera Installera SAP-applikationerna och nödvändiga kommentarer. 3. Aktivera Läs in och aktivera de förkonfigurerade scenarierna eller konfigurera systemet manuellt. 4. Justera Komplettera de förkonfigurerade scenarierna genom att identifiera och lägga till krav. 5. Anpassa och förbättra Anpassa och förbättra systemet för uppfyllande av kund- och delbranschsspecifika krav.

13 Hur kommer jag igång? Förutsättningar Du har installerat den programvara som krävs för lösningen i systemmiljön (till exempel SAP CRM). Paketet SAP Best Practices innehåller två komponenter: Dokumentations-DVD med affärsdokumentation, teknisk dokumentation, dokumentations- mallar och Personalization Assistant Systemtillägg. Tillägget innehåller alla element (SAP Best Practices Installation Assistant, eCATT-procedurer, BC-set…) som behövs för installationsprocessen för SAP Best Practices OK Förbered installationen av SAP Best Practices genom att importera SAP Best Practices-tillägg till systemet

14 Vad är Solution Builder för Business All-in-One Solutions?
Förbättring av SAP Best Practices Installation Assistant Bakåtkompatibilitet Fullständigt kompatibel med befintlig teknisk struktur i SAP Best Practices Fokus på ”lösningar” (SAP Best Practices-paket) Tydligare uppdelning mellan slutanvändaruppgifter och utvecklingsrelaterade uppgifter Utökad funktionalitet för utveckling och installation

15 Solution Builder Innehållstaxonomi
Uppsättning av scenarier i lösning eller paketomfattning Allokeras till set av installationsdata (mapp) Med information för flera scenarier (applikationsområden, mallar, metainformation) Lösningsomfattning Uppsättning av nödvändiga building blocks Utformad för enskild installation Minsta enhet i omfattningsprocess från konsult Scenarier Återanvändbart affärsinnehåll Uppgifter i implementeringsaktiviteter Struktur bestäms enligt aktiveringssekvens Building blocks

16 Direkt relation Innehållskomponenter – verktygskomponenter
Solution Builder Lösnings-omfattning Solution Builder Scenarier Implementerings-guide Building blocks Building Block Builder

17 Solution Builder Komponenter + grundläggande funktioner
Hanterar olika lösnings- eller paketomfattningar Grafisk omfattningsbestämning Org.strukturredigerare/personanpassning Editor för applikationsområde + allokering Solution Builder Hanterar + bevakar implementering av lösning/paket (scenariobaserat), loggåtkomst Building block-allokering, hantering av information om scenarionivå/scenarioredigeringsvy (t.ex. prisparametrar) Implementerings-guide Skapa building blocks Infoga olika typer av uppgifter för implementeringsaktiviteter Hantera installationsdata Building Block Builder

18 IMPLEMENTERA – Solution Builder Förenklat sätt att aktivera SAP Best Practices
OMFATTNINGSDEF. ANPASSA AKTIVERA Grafiskt scenarieurval Standardomfattningsmallar levereras av SAP Best Practices Enkelt att utöka med ytterligare mallar Personlig anpassning av organisationsdata och basdata Automatiserad installation av valda scenarier med personligt anpassade data Förbättrad prestanda och användbarhet

19 STARTA Solution Builder Visa och hantera tillgängliga paket och lösningar
Direkt åtkomst till alla funktioner som är relevanta för användaren Funktionsknappguide visar rätt sekvens för ändring och implementering av ett paket eller en lösning

20 IMPORTERA XML-fil för paketet/lösningen
1 IMPORTERA XML-fil för paketet/lösningen SAP Best Practices-paket SAP Business All-in-One Solution SAP Business All-in-One Partner Solution Partner Lösnings- redigerare XML-filen innehåller definitionen för de förkonfigurerade scenarierna i ett SAP Best Practices-paket, en Business All-in-One-lösning eller en kundspecifik lösning. Importera scenarieurvalet via den webbaserade lösningsredigeraren.

21 LÄS IN installationsdata Lösningsspecifika datafiler för installation
2 LÄS IN installationsdata Lösningsspecifika datafiler för installation Installationsinformationen är externa filer som läses in vid implementering av eCATTS och set av företagsinställningar (BC-set) Innefattar också de värden som visas och ändras i organisationsstruktur- och anpassningsredigerarna Konsekvenskontroll

22 3 OMFATTNINGSDEFINITION för lösningen Grafisk, mallbaserad omfattningsdefiniering av kundspecifik lösning Standardmallar levereras av SAP Best Practices Enkelt att förbättra och ändra omfattningen SAP-partners kan skapa egna mallar

23 SKAPA generell anpassning Ytterligare anpassning
4 SKAPA generell anpassning Ytterligare anpassning Funktionsomfattning som anpassningsassistent

24 LÄS NED installationsdata
5 LÄS NED installationsdata Nedläsning av alla data som behövs för aktivering av de valda scenarierna Innehåller också angivna anpassningsdata

25 AKTIVERA lösningen Automatisk aktivering av de valda scenarierna
6 AKTIVERA lösningen Automatisk aktivering av de valda scenarierna Kontrollera scenarier, versionsnivåer, supportpaket, SAP-kommentarer Snabbare scenarieaktivering Generering av loggfiler

26 Gör SAP Best Practices till ett levande system
SAP Best Practices tillägg Förförsäljnings- och försäljningsstöd Identifiera nödvändig förkonfiguration Välj Building Blocks Utbilda projektteamet Kunskapsöverföring Installera alla scenarier Prototyp DEV Installera valda scenarier Kundspecifik delta-anpassning QAS SAP Best Practices är grunden i hela implementerings-projektet Kundspecifik delta-anpassning ! PROD

27 è Agenda Vad är ”SAP Best Practices”
SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices è

28 Definition av building blocks - innehåll
Building Blocks är återanvändbara enheter som täcker Affärsinnehåll (lösningar, scenarier, processer eller kombinationer) Tekniska procedurer (uppkoppling, teknisk installation av system) Vanliga standarder (organisationsstrukturer, baslogistik) Kriterier: Vad krävs Vad kan återanvändas (reduktion av överflödig utvecklingsinsats) Inga statiska kriterier för innehåll i building blocks

29 Building block-princip
Ett SAP Best Practices-paket är inte ett monolitiskt block utan är uppdelat i Building Blocks Building Blocks… är den tekniska metoden för utveckling och leverans av SAP Best Practices erbjuder användare av SAP Best Practices små, flexibla och transparenta funktionsdelar, t.ex. ett specifikt scenario som kan implementeras som ett tillägg till en befintlig lösning gynnar bearbetning mellan processer samt återanvändning genom att erbjuda de nödvändiga riktlinjerna och verktygen så att innehållsutvecklare kan skapa building blocks med en gemensam struktur

30 Principen för SAP Best Practices Building Block
Om du vill ställa in ett scenario för SAP Best Practices måste du installera ett antal building blocks i en fördefinierad sekvens När du använder installationsassistenten för SAP Best Practices, utförs installationen automatiskt i rätt ordning. 1. 2. 3. 4.

31 SAP Best Practices "Snabbinstallationshandledning"
SAP Best Practices ”Snabbhandledning” Säkerställer en lyckad installation Förhindrar eventuella misstag Innehåller viktig information om de verktyg, den konfigurering och den dokumentation som levereras tillsammans med SAP Best Practices Beskriver generella installationsåtgärder

32 è Agenda Vad är ”SAP Best Practices”
SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices è

33 SAP Best Practices for CRM: Funktioner
Stort företag Medelstort företag Litet företag Scenarieomfattning lämplig för SMB-marknad (affärskrav och systemmiljö) Fokus Flexibilitet Kampanjstyrning Hantering inkommande lead Hantering utgående lead Aktivitets- styrning Opportunity Management Teleförsäljning inkommande Teleförsäljning utgående Internet- försäljning B2C Internet- försäljning B2B Utökad kundorder- bearbetning CRM standardlösning Förbättrad standard-lösning Kanaler Generella scenarier som enkelt kombineras till avancerade lösningar Supportfas-orienterad CRM-installation Building blocks för modulanvändning av CRM-komponenter BP CRM BP grund BP bransch SAP CRM SAP BW SAP ERP Förkonfigurerad integration med andra versioner av SAP Best Practices Integration med andra SAP Business Suite-lösningar Integration

34 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (1)
Scenarielista SERVICESCENARIER Interaction Center - Service Serviceorderhantering Reklamations- och returhantering E-tjänst: Lösningsstöd E-tjänst: Hantering av serviceanmodan E-tjänst: Reklamations- och returhantering ANALYSSCENARIER Rapportering för marknadsföring, försäljning och servicescenarier via SAP BI eller CRM interaktiv rapportering MARKNADSFÖRINGSSCENARIER Förenklad kampanjstyrning Leadhantering Interaction Center-marknadsföring FÖRSÄLJNINGSSCENARIER Konto- och kontaktadministration Aktivitetsstyrning Opportunity Management Områdesadministration Pipeline Performance Management Interaction Center - Försäljning

35 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (2)
Annat medföljande material UI-KONFIGURATION Förkonfigurerade roller för CRM WebClient, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen GRUPPVARA Komplexitetsminskning med grupp- varuintegration och en-till-en- e-post på klientsidan RAPPORTERING Förenklad kundinformationsrapportering utan SAP BW ERP-INTEGRATION Integrerade bas- och transaktionsdata för SAP ERP och SAP CRM, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen Grundläggande UI-integration mellan ERP NetWeaver Business Client och CRM WebClient

36 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (1)
Skikt 0 Building blocks Skikt 1 Building blocks BB-namn B01 CRM Generation C71 CRM Connectivity C72 CRM Connectivity Standalone C04 CRM WebClient User Interface B09 CRM Customizing Replication C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C05 CRM Organizational Model with HR Integration C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone BB-namn B08 CRM Cross-Topic Functions C41 CRM Interactive Reporting C11 CRM Marketing Master Data C23 CRM Basic Sales C13 CRM Service Master Data Grundläggande BB:er Obligatoriska för alla scenarier BB:er för flera scenarier Valfria (eller obligatoriska bara för vissa scenariegrupper)

37 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (2)
Skikt 2 Building blocks BB-namn C22 CRM Lean Campaign Management C37 CRM Lead Management C31 CRM Activity Management C36 CRM Account and Contact Management C32 CRM Opportunity Management C06 CRM Territory Management C26 CRM Service C28 CRM Complaints C78 CRM Interaction Center C33 CRM Teleservice C74 CRM E-Service Scenariespecifika BB:er Obligatoriska bara för ett specifikt scenario

38 Förkonfigurerat WebClient UI
Följande element i WebClient UI är förkonfigurerade till SAP Best Practices scenarieomfattning: Navigeringsfält Skapa snabbt-länk Produktionsgrupp Länkgrupp för produktionsgrupp Logiska länkar 3 1 4 5 2

39 Förkonfigurerade användarroller för WebClient
Marknadsföring Försäljning Service Marknadsmedarbetare Marknadschef IC-agent för marknadsföring IC-chef Försäljningsmedarbetare Försäljningschef IC-agent för försäljning IC-chef IC-agent för service IC-agent för support Servicemedarbetare Servicetekniker Servicechef

40 SAP Best Practices for CRM Produkter för leverans
SAP Best Practices for CRM V Integration för SAP CRM <-> SAP ERP ERP CRM SAP Best Practices for CRM Produkter för leverans Scenario Offert- och orderbearbetning utförs bara i SAP ERP, t.ex. ERP-offert/-kundorder från CRM Interaction Center ERP-offert baseras på CRM-opportunity ERP-offert/-kundorder skapas direkt från CRM WebClient UI med begränsade funktioner Inget utbyte av försäljningsdokument mellan SAP ERP och SAP CRM Organisations- modell 3 möjliga varianter för organisationsmodellintegration: Bara integration med ERP SD-försäljningsområde Integration med ERP HR-organisationsmodell Ingen integration om fristående CRM används Flexibilitet enligt specifika kundkrav Basdata anpassa Utbyte av basdataobjekt mellan SAP ERP och SAP CRM: Konton, kontakter Produkter Villkor (grundpris) Rekommendationer för integration: huvudsystem, värdeintervall o.s.v. Användargränssnitt Integration mellan SAP ERP NWBC och SAP CRM WebClient ERP NWBC  CRM WebClient Fullständig återgivning av CRM WebClient i NWBC Basnivå: CRM-aktivitet, t.ex. lead CRM WebClient  ERP NWBC ERP SAP GUI-transaktion körs i CRM WebClient-ram Basnivå: ERP-transaktion System- miljö Konfigurationsstöd för anslutning mellan SAP ERP och SAP CRM

41 è Agenda Vad är ”SAP Best Practices”
SAP All-in-One Solution och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices è

42 Fördelar med SAP Best Practices
Tidsbesparing Kostnads- och riskreducering Bättre styrka med hjälp av konkurrenskraftig affärskunskap Snabbspår som utökar affärslösningen med nya affärsprocesser Starta direkt med en fullständigt dokumenterad prototyp som är helt återanvändbar Kommunikationen mellan medlemmar i projektteam och ansvariga blir effektivare Affärsplattform för partners utvärdering, gemensam utveckling, egen utveckling Konsekvent tillvägagångssätt med fokus på integrerade affärsprocesser "end-to-end" Flexibilitet genom möjligheten att göra en anpassad installation

43 Information om SAP Best Practices
Mer information och kontakt (Internet) (SAP Service Marketplace) (SAP Help Portal) (e-post) gratis Så här beställer du Så här beställer du presentation för kunder/ partners och interna medarbetare

44 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Ladda ner ppt "Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM"

Liknande presentationer


Google-annonser