Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices

2 Index   Vad är ”SAP Best Practices” SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices

3 SAP Best Practices: Reducera kostnader, tid och risk Tid Risk Pragmatisk metodik Beprövad förkonfiguration Omfattande dokumentation SAP Best Practices Kostnader Komponenter  SAP Best Practices är en solid grund för förpaketerade affärslösningar som är färdiga att användas  Med väl beprövade affärsscenarier i SAP Best Practises utnyttjar du potentialen i SAP solutions  Med flexibel building block-teknik kan du anpassa och implementera lösningen på ett flexibelt sätt Omfattande förkonfiguration för att installera a) den fullständiga systemmiljön b) affärsscenarier ”end-to-end” Detaljerad dokumentation om inställningar och processer Tydlig metod: begripligt tillvägagångssätt steg-för-steg

4 SAP Best Practices Spara tid och insatser! Inom några dagar har du en fungerande och fullständigt dokumenterad prototyp, som du snabbt kan omvandla till en produktiv lösning Demonstration av en lösning som det är enkelt att: identifiera sig med implementera anpassa till specifika behov Snabb och enkel implementering Med SAP Best Practices Traditionella projekt Föregripande identifiering av återanvändbara affärsprocesser och projektaktiviteter

5 SAP Best Practices: medföljande material Metod och innehåll Dokumentation Scenariobeskrivning Användardokumentation Konfigurations- och installationsdokument Förkonfigurering Konfigurationsinställningar (BC-set) Exempel på basdata (eCATT) Solution Builder Utskriftsformulär Dokumentations- DVD Affärsdokumentation; teknisk dokumentation Systemtillägg Tillägget innehåller alla element som behövs för installation av SAP Best Practices Leverans

6 Tre olika typer av SAP Best Practices-paket SAP Best Practices Baseline Packages kan användas inom alla områden där ett branschspecifikt paket inte är tillgängligt. Det innehåller generella affärsscenarier t.ex. SAP Best Practices Baseline Package (Tyskland). SAP Best Practices for -paket har utformats för att motsvara branschspecifika behov, t.ex. SAP Best Practices for High Tech. SAP Best Practices for -paket erbjuder fördefinierade affärsscenarier med fokus på branschövergripande innehåll, t.ex. SAP Best Practices for CRM.

7 Index   Vad är ”SAP Best Practices” SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices

8 SAP Best Practices Ett nyckelelement i SAP:s SME-portfölj Konfigurerbar och utbyggbar egen branschlösning med beprövade branschmetoder Fullständig, anpassningsbar on-demand- branschlösning En enda affärsapplikation med alla grundfunktioner för mindre företag Partners Bransch- lösningar Utökad med SAP Best Practices

9 SAP Business All-in-One Omfattande affärsserie med beprövade branschmetoder Integrerad serie för hela spektrumet av SAP solutions Specialiserade branschfunktioner med delbranschlösningar baserat på SAP Best Practices Omfattande, för unika kundkrav Förutsägbar tid till värde – normalt kortare än 16 veckor med föranpassade affärsscenarier Tillgänglig globalt, med fler än 11 000 kunder och fler än 50 landsspecifika versioner 1 100 certifierade, erfarna partners med fler än 660 utökningar

10 Partner- förbättringar Qualified SAP Business All-in-One Partner Solution Stycklista för Partner Solutions Partner Solution-registrering Partner Solution-kvalificering Partner Solution-granskning SAP Best Practices-paket Stabil grund för SAP Business All-in-One-lösningar SAP Best Practices SAP Best Practices konfigurations-DVD SAP Best Practices dokumentations-DVD Integrerat verktygsramverk Demosystemexport och referenssystem Marknadsförings- acceleratorer Implementerings- acceleratorer SAP Business All-in-One Solution Marknadsföringsmaterial Förbättrat demosystem ASAP Focus Implementation Methodology Projektplan och bemanningsmall Partnerutbildning

11 Agenda   Vad är ”SAP Best Practices” SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices

12 Fem grundläggande steg för användande av SAP Best Practices 5. Anpassa och förbättra 4. Justera 3. Aktivera 2. Installera 1. Granska och läsa ned Granska SAP Best Practices-dokumentationen och scenarieomfattningen, så att du väljer rätt installationsscenarier på SAP Help Portal. Läs sedan ned det valda paketet. Installera SAP-applikationerna och nödvändiga kommentarer. Läs in och aktivera de förkonfigurerade scenarierna eller konfigurera systemet manuellt. Komplettera de förkonfigurerade scenarierna genom att identifiera och lägga till krav. Anpassa och förbättra systemet för uppfyllande av kund- och delbranschsspecifika krav.

13 Hur kommer jag igång? Förutsättningar Du har installerat den programvara som krävs för lösningen i systemmiljön (till exempel SAP CRM). Paketet SAP Best Practices innehåller två komponenter: Dokumentations-DVD med affärsdokumentation, teknisk dokumentation, dokumentations- mallar och Personalization Assistant Systemtillägg. Tillägget innehåller alla element (SAP Best Practices Installation Assistant, eCATT-procedurer, BC-set…) som behövs för installationsprocessen för SAP Best Practices OK Förbered installationen av SAP Best Practices genom att importera SAP Best Practices-tillägg till systemet

14 Vad är Solution Builder för Business All-in-One Solutions? Förbättring av SAP Best Practices Installation Assistant Bakåtkompatibilitet Fullständigt kompatibel med befintlig teknisk struktur i SAP Best Practices Fokus på ”lösningar” (SAP Best Practices-paket) Tydligare uppdelning mellan slutanvändaruppgifter och utvecklingsrelaterade uppgifter Utökad funktionalitet för utveckling och installation

15 Uppsättning av scenarier i lösning eller paketomfattning Allokeras till set av installationsdata (mapp) Med information för flera scenarier (applikationsområden, mallar, metainformation) Uppsättning av nödvändiga building blocks Utformad för enskild installation Minsta enhet i omfattningsprocess från konsult Återanvändbart affärsinnehåll Uppgifter i implementeringsaktiviteter Struktur bestäms enligt aktiveringssekvens Lösningsomfattning Scenarier Building blocks Solution Builder Innehållstaxonomi

16 Direkt relation Innehållskomponenter – verktygskomponenter Lösnings- omfattning Scenarier Building blocks Solution Builder Implementerings- guide Building Block Builder

17 Solution Builder Hanterar olika lösnings- eller paketomfattningar Grafisk omfattningsbestämning Org.strukturredigerare/personanpassning Editor för applikationsområde + allokering Hanterar + bevakar implementering av lösning/paket (scenariobaserat), loggåtkomst Building block-allokering, hantering av information om scenarionivå/scenarioredigeringsvy (t.ex. prisparametrar) Skapa building blocks Infoga olika typer av uppgifter för implementeringsaktiviteter Hantera installationsdata Solution Builder Implementerings- guide Building Block Builder Solution Builder Komponenter + grundläggande funktioner

18 IMPLEMENTERA – Solution Builder Förenklat sätt att aktivera SAP Best Practices OMFATTNINGSDEF. AKTIVERA ANPASSA Grafiskt scenarieurval Standardomfattningsmallar levereras av SAP Best Practices Enkelt att utöka med ytterligare mallar Personlig anpassning av organisationsdata och basdata Automatiserad installation av valda scenarier med personligt anpassade data Förbättrad prestanda och användbarhet

19 Direkt åtkomst till alla funktioner som är relevanta för användaren Funktionsknappguide visar rätt sekvens för ändring och implementering av ett paket eller en lösning STARTA Solution Builder Visa och hantera tillgängliga paket och lösningar

20 1 IMPORTERA XML-fil för paketet/lösningen XML-filen innehåller definitionen för de förkonfigurerade scenarierna i ett SAP Best Practices-paket, en Business All-in-One-lösning eller en kundspecifik lösning. Importera scenarieurvalet via den webbaserade lösningsredigeraren. SAP Best Practices- paket SAP Business All-in- One Partner Solution Partner SAP Business All-in- One Solution Lösnings- redigerare

21 Installationsinformationen är externa filer som läses in vid implementering av eCATTS och set av företagsinställningar (BC-set) Innefattar också de värden som visas och ändras i organisationsstruktur- och anpassningsredigerarna Konsekvenskontroll 2 LÄS IN installationsdata Lösningsspecifika datafiler för installation

22 Standardmallar levereras av SAP Best Practices Enkelt att förbättra och ändra omfattningen SAP-partners kan skapa egna mallar 3 OMFATTNINGSDEFINITION för lösningen Grafisk, mallbaserad omfattningsdefiniering av kundspecifik lösning

23 Funktionsomfattning som anpassningsassistent 4 SKAPA generell anpassning Ytterligare anpassning

24 Nedläsning av alla data som behövs för aktivering av de valda scenarierna Innehåller också angivna anpassningsdata 5 LÄS NED installationsdata

25 Kontrollera scenarier, versionsnivåer, supportpaket, SAP-kommentarer Snabbare scenarieaktivering Generering av loggfiler 6 AKTIVERA lösningen Automatisk aktivering av de valda scenarierna

26 Gör SAP Best Practices till ett levande system SAP Best Practices är grunden i hela implementerings- projektet Kundspecifik delta-anpassning Prototyp QAS PROD SAP Best Practices tillägg Installera alla scenarier ■Förförsäljnings- och försäljningsstöd ■Identifiera nödvändig förkonfiguration ■Välj Building Blocks ■Utbilda projektteamet ■Kunskapsöverföring DEV Kundspecifik delta-anpassning Installera valda scenarier

27 Agenda   Vad är ”SAP Best Practices” SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices

28 Definition av building blocks - innehåll Building Blocks är återanvändbara enheter som täcker Affärsinnehåll (lösningar, scenarier, processer eller kombinationer) Tekniska procedurer (uppkoppling, teknisk installation av system) Vanliga standarder (organisationsstrukturer, baslogistik) Kriterier: Vad krävs Vad kan återanvändas (reduktion av överflödig utvecklingsinsats) Inga statiska kriterier för innehåll i building blocks

29 Building block-princip Ett SAP Best Practices-paket är inte ett monolitiskt block utan är uppdelat i Building Blocks Building Blocks… är den tekniska metoden för utveckling och leverans av SAP Best Practices erbjuder användare av SAP Best Practices små, flexibla och transparenta funktionsdelar, t.ex. ett specifikt scenario som kan implementeras som ett tillägg till en befintlig lösning gynnar bearbetning mellan processer samt återanvändning genom att erbjuda de nödvändiga riktlinjerna och verktygen så att innehållsutvecklare kan skapa building blocks med en gemensam struktur

30 Principen för SAP Best Practices Building Block Om du vill ställa in ett scenario för SAP Best Practices måste du installera ett antal building blocks i en fördefinierad sekvens När du använder installationsassistenten för SAP Best Practices, utförs installationen automatiskt i rätt ordning. 1. 2. 3. 4.

31 SAP Best Practices "Snabbinstallationshandledning" SAP Best Practices ”Snabbhandledning” Säkerställer en lyckad installation Förhindrar eventuella misstag Innehåller viktig information om de verktyg, den konfigurering och den dokumentation som levereras tillsammans med SAP Best Practices Beskriver generella installationsåtgärder

32 Agenda   Vad är ”SAP Best Practices” SAP All-in-One Solutions och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices

33 SAP Best Practices for CRM: Funktioner Kampanjstyrning Hantering inkommande lead Hantering utgående lead Aktivitets- styrning Opportunity Management Teleförsäljning inkommande Teleförsäljning utgående Internet- försäljning B2C Internet- försäljning B2B Utökad kundorder- bearbetning Flexibilitet Building blocks för modulanvändning av CRM- komponenter Generella scenarier som enkelt kombineras till avancerade lösningar CRM standardlösning Förbättrad standard- lösning Kanaler Supportfas- orienterad CRM- installation Stort företag Medelstort företag Litet företag Scenarieomfattning lämplig för SMB-marknad (affärskrav och systemmiljö) Fokus BP CRM BP grund BP bransch SAP CRM SAP BW SAP ERP Förkonfigurerad integration med andra versioner av SAP Best Practices Integration med andra SAP Business Suite-lösningar Integration

34 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (1) Scenarielista SERVICESCENARIER Interaction Center - Service Serviceorderhantering Reklamations- och returhantering E-tjänst: Lösningsstöd E-tjänst: Hantering av serviceanmodan E-tjänst: Reklamations- och returhantering ANALYSSCENARIER Rapportering för marknadsföring, försäljning och servicescenarier via SAP BI eller CRM interaktiv rapportering MARKNADSFÖRINGSSCENARIER Förenklad kampanjstyrning Leadhantering Interaction Center-marknadsföring FÖRSÄLJNINGSSCENARIER Konto- och kontaktadministration Aktivitetsstyrning Opportunity Management Områdesadministration Pipeline Performance Management Interaction Center - Försäljning

35 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (2) Annat medföljande material UI-KONFIGURATION Förkonfigurerade roller för CRM WebClient, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen GRUPPVARA Komplexitetsminskning med grupp- varuintegration och en-till-en- e-post på klientsidan RAPPORTERING Förenklad kundinformationsrapportering utan SAP BW ERP-INTEGRATION Integrerade bas- och transaktionsdata för SAP ERP och SAP CRM, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen Grundläggande UI-integration mellan ERP NetWeaver Business Client och CRM WebClient

36 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (1) Skikt 0 Building blocks BB-namn B08CRM Cross-Topic Functions C41CRM Interactive Reporting C11CRM Marketing Master Data C23CRM Basic Sales C13CRM Service Master Data Skikt 1 Building blocks Grundläggande BB:er Obligatoriska för alla scenarier BB-namn B01CRM Generation C71CRM Connectivity C72CRM Connectivity Standalone C04CRM WebClient User Interface B09CRM Customizing Replication C01CRM Organizational Model C02CRM Organizational Model Standalone C05CRM Organizational Model with HR Integration C03CRM Master Data Replication C10CRM Central Master Data C09CRM Central Master Data Standalone BB:er för flera scenarier Valfria (eller obligatoriska bara för vissa scenariegrupper)

37 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (2) Skikt 2 Building blocks BB-namn C22CRM Lean Campaign Management C37CRM Lead Management C31CRM Activity Management C36CRM Account and Contact Management C32CRM Opportunity Management C06CRM Territory Management C26CRM Service C28CRM Complaints C78CRM Interaction Center C33CRM Teleservice C74CRM E-Service Scenariespecifika BB:er Obligatoriska bara för ett specifikt scenario

38 Förkonfigurerat WebClient UI Följande element i WebClient UI är förkonfigurerade till SAP Best Practices scenarieomfattning:  Navigeringsfält  Skapa snabbt-länk  Produktionsgrupp  Länkgrupp för produktionsgrupp  Logiska länkar 1 2 4 3 5

39 Förkonfigurerade användarroller för WebClient Marknadsmedarbetare Marknadschef IC-agent för marknadsföring IC-chef Försäljningsmedarbetare Försäljningschef IC-agent för försäljning IC-chef Marknadsföring Försäljning IC-agent för service IC-agent för support Servicemedarbetare Servicetekniker Servicechef Service

40 SAP Best Practices for CRM V1.2007 Integration för SAP CRM SAP ERP SAP Best Practices for CRM Produkter för leverans System- miljö Användargränssnitt Organisations- modell Basdata anpassa Scenario ERP CRM Offert- och orderbearbetning utförs bara i SAP ERP, t.ex.  ERP-offert/-kundorder från CRM Interaction Center  ERP-offert baseras på CRM-opportunity  ERP-offert/-kundorder skapas direkt från CRM WebClient UI med begränsade funktioner  Inget utbyte av försäljningsdokument mellan SAP ERP och SAP CRM 3 möjliga varianter för organisationsmodellintegration:  Bara integration med ERP SD-försäljningsområde  Integration med ERP HR-organisationsmodell  Ingen integration om fristående CRM används  Flexibilitet enligt specifika kundkrav Utbyte av basdataobjekt mellan SAP ERP och SAP CRM:  Konton, kontakter  Produkter  Villkor (grundpris) Rekommendationer för integration: huvudsystem, värdeintervall o.s.v. Integration mellan SAP ERP NWBC och SAP CRM WebClient ERP NWBC  CRM WebClient  Fullständig återgivning av CRM WebClient i NWBC  Basnivå: CRM-aktivitet, t.ex. lead CRM WebClient  ERP NWBC  ERP SAP GUI-transaktion körs i CRM WebClient-ram  Basnivå: ERP-transaktion Konfigurationsstöd för anslutning mellan SAP ERP och SAP CRM

41 Agenda   Vad är ”SAP Best Practices” SAP All-in-One Solution och SAP Best Practices SAP Best Practices: Användningskoncept Building block-princip SAP Best Practices for CRM Fördelar med SAP Best Practices

42 Tidsbesparing Kostnads- och riskreducering Bättre styrka med hjälp av konkurrenskraftig affärskunskap Snabbspår som utökar affärslösningen med nya affärsprocesser Starta direkt med en fullständigt dokumenterad prototyp som är helt återanvändbar Kommunikationen mellan medlemmar i projektteam och ansvariga blir effektivare Affärsplattform för partners utvärdering, gemensam utveckling, egen utveckling Konsekvent tillvägagångssätt med fokus på integrerade affärsprocesser "end-to-end" Flexibilitet genom möjligheten att göra en anpassad installation

43 Information om SAP Best Practices Mer information och kontakt http://www.sap.com/bestpractices (Internet) http://service.sap.com/bestpractices (SAP Service Marketplace) http://help.sap.com/bestpractices(SAP Help Portal) bestpractices@sap.com(e-post) Så här beställer du http://service.sap.com/bestpractices  Så här beställer du presentation för kunder/ partners och interna medarbetare gratis

44 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Ladda ner ppt "Förkonfigurerad affärskunskap SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser