Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur man skapar engagemang och resultat Möjligheternas arbetsplats Kulturförvaltningen i Värnamo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur man skapar engagemang och resultat Möjligheternas arbetsplats Kulturförvaltningen i Värnamo."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur man skapar engagemang och resultat Möjligheternas arbetsplats Kulturförvaltningen i Värnamo

3 Framgångskriterier Gemensamma mål och strategier Hög kompetens Tydlig ansvarsfördelning Arbete i team Lyhördhet för besökarnas synpunkter

4 Organisation

5 Kulturens rum

6 Kulturpolitisk målsättning Övergripande mål Verksamhetsmål

7 Verksamhetsmål Värna om det fria ordet Medieplan Bokens dag Bevara och bruka kulturarvet Kulturmiljöprogram

8 Team Allmänkultur IT Barn och filial Socialt uppsökande Stadsbibliotek

9 Politiska program Invandrarpolitiskt program Drogpolitiskt program Handikapprogram Jämställdhetsprogram FN’s barnkonvention Miljöprogram Osv…osv

10 Växtkraft mål 3 Jämställdhet Strategi för framtida ”frisk” arbetsmiljö IT-samhället Människor med utländsk bakgrund Personer med funktionshinder Arbetslösa Nätverk Lokal utveckling – utvecklande organisation

11 Framtida frisk arbetsmiljö Ändamålsenliga, ljusa och vackra lokaler Riktig ergonomisk utformning av arbetsplatserna Daglig städning Satsning på friskvård i vid bemärkelse, motion på arbetstid Trivselaktiviteter Roligt på jobbet Se över arbetsrutiner regelbundet Tillåtande atmosfär, delaktighet, lagkänsla Att kunna ta och ge beröm och kritik

12 Framtida frisk arbetsmiljö Öppenhet mellan chefer och medarbetare, förståelse, synliggörande och uppmuntran Medarbetarsamtal Uppföljning och utvärdering av verksamheten Kompetensutvecklingsplan Arbetsrotation Toppar i arbetsbelastning kan lösas genom ”backup” Teamen utvecklas till ansvarsgrupper för att öka delaktigheten på arbetsplatsen Följa och utveckla kommunens rehabiliteringsplan

13 Nätverk Lokala näringslivet Invandrarföreningar ”Bibliotekens vänner” Vänorter för internationalisering och nya intryck Fackföreningar Utbildningsanordnare t ex Högskolan på hemmaplan Högskolan i Jönköping, Växjö universitet

14 Lokal utvecklingsplan Service Livslångt lärande Våga ta risker Medborgarkontor Att få misslyckas Lärcentra Trygg, tillåtande, uppmuntrande Nå nya grupper Kompetens Konsumentvägledning

15 Resultat Lågt sjuktal Trivsel Trygg personal Helhetstänkande Delaktig personal Hög kompetens Bra arbetsmiljö Ökad utlåning Rikt programutbud Nya verksamheter Nya samarbetspartners Politiskt stöd Mer utbildning Reviderade team

16 We have a dream…. Roligt att gå till jobbet därför att : Tid för mina arbetsuppgifter Förtroende för arbetskamrater och ledning Trygghetskänsla Inflytande, ansvar och delaktighet Rätt kompetens för arbetsuppgifterna

17 We have a dream…. Roligt att komma till kulturhuset/biblioteket därför att : Hittar vad jag söker God service på passande tider Möter kompetent och trevlig personal Blir positivt överraskad (dynamik)

18 Konstverk i bildspelet tillhör Värnamo kommun och är utförda av: Madelaine Pyk Lena Lervik Liselotte Henriksen Björn Björnholt Ruth Malinowski

19

20 THE END


Ladda ner ppt "Hur man skapar engagemang och resultat Möjligheternas arbetsplats Kulturförvaltningen i Värnamo."

Liknande presentationer


Google-annonser