Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk leveranssäkerhet DARWin 2005. 2005 – Ett speciellt år……… 91 % av kundunderlaget ingår 112 nätbolag lämnade data Kvaliteten på indata är bättre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk leveranssäkerhet DARWin 2005. 2005 – Ett speciellt år……… 91 % av kundunderlaget ingår 112 nätbolag lämnade data Kvaliteten på indata är bättre."— Presentationens avskrift:

1 Svensk leveranssäkerhet DARWin 2005

2 2005 – Ett speciellt år……… 91 % av kundunderlaget ingår 112 nätbolag lämnade data Kvaliteten på indata är bättre Gudrun ”förstörde” trenden Ett år med en extrem händelse som ”Gudrun” måste hanteras för sig och kan inte användas ”rakt av” när man tittar på trenderna

3 Fördelningen av leveransavbrott 2005Antal leveransavbrott Eget nätPlaneratOplanerat 24 kV16854765 12 kV801021291 <10 kV85129 0,4 kV1012833032 Totalt1990859217

4 Driftstörningar > 3 minuter 2005SAIFISAIDICAIDIASAI Eget nätAvbrotts frekvens Kundav brottstid Kund- avbrottstid Till- gänglighet Totalt antal avbrott Totalt antal Kund- avbrott antal/årmin/år % 24 kV0,33113,08346,4499,9847651.497.546 12 kV0,87810,42926,7399,85212914.011.898 <10 kV0,014,781082,07100,0012920.263 0,4 kV0,04100,012378,9099,9833032192.878 Totalt1,251028,29824,3699,80592175.722.585 Alla nät1,491049,76703,3599,80614606.847.219

5 Planerade avbrott > 3 minuter 2005SAIFISAIDICAIDIASAI Eget nätAvbrotts frekvens Kundav brottstid Kund- avbrottstid Till- gänglighet Totalt antal avbrott Totalt antal kund- avbrott antal/årmin/år % 24 kV0,047,33175,8099,9991685191.342 12 kV0,1322,88176,6099,9968010594.456 <10 kV0,0020,1493,65100,00856656 0,4 kV0,032,95116,2899,99910128116.336 Totalt0,2033,30168,0999,99419908908.790 Alla nät0,2237,44172,4599,99326506996.140

6 Genomsnittlig avbrottsfrekvens i lokalnät, SAIFI, driftstörningar Avbrott per år

7 Genomsnittlig avbrottstid i lokalnät, SAIDI, driftstörningar Minuter per år

8 Genomsnittlig avbrottstid i lokalnät, SAIDI, driftstörningar Minuter per år Exklusive januari och februari

9 Procentuell fördelning mellan olika felorsaker Procent

10 Procentuell fördelning mellan olika anläggningsdelar Procent

11 Driftstörningarnas varaktighetsfördelning Procent

12 Driftstörningarnas varaktighetsfördelning Antal

13 Vad är NorStat? Motsvarighet till NORDEL-statistiken fast inom eldistributionsområdet Svensk Energi är sammanhållande för det svenska arbetet En gemensam nordisk databas skall byggas upp enligt ”OPAL- specifikation” samt administreras och drivas.

14 NorStat – Vad händer? Startmöte våren 2005 Stadgar har tagits fram En första sammanfattning av befintlig nordisk statistik tas fram under 2006 SNART KLAR!

15 Antal fel på olika komponenter – 1-39 kV ComponentDenmarkFinlandNorwaySweden Overhead line680120853378 - uninsulated6299386333016063 - insulated-179401514 - cable-168247 Underground cable (total)7203286431261 - Oil-paper406-370 - XLPE177-273 Secondary substations4411321N/A4421 - Power transformers70-1058 - Circuit breakers30-78 - Load break switches75-253 - Disconnectors22-Incl. above Unknown83-29638315

16 Felfrekvenser – 1-39 kV ComponentDenmark [faults/100k m/pcs.] Finland [faults/100k m/pcs.] Norway [faults/100k m/pcs.] Sweden [faults/100k m/pcs.] Overhead line--- - uninsulated7,210,005,5- - insulated-2,991,7- - cable-3,53-- Underground cable (total)-3,10-- - Oil-paper2,30-3,88- - XLPE0,67-1,06- Secondary substations-0,73-- - Power transformers0,11-1,04- - Circuit breakers0,34-0,46- - Load break switches0,07-0,10- - Disconnectors0,10-Incl. above-

17 Felorsaker – 1-39 kV CauseDenmarkFinlandNorwaySweden Wind, storm 4103204582 13760 Ice, Snow 642381235 1576 Lightning 16315381199 4062 Other nature 712341365 261 Animals 63496824 636 Digging/excavations 269-118 768 Work/testing 18-55 50 Fire/explosion 12-20 Staff 14-148 Maloperation 42221502 115 Other, people/external 60706354 698 Insufficient maintenance 9-11 626 Construction error 8378319 236 Ageing 157-170 Wear and tear 0-30 2655 Corrosion 35-7 Leakage 4-5 Other, technical equipment 2-234 2627 Other 17-212 125 Unknown 36912483970 4593 Impact due to other faults 61-14 10

18 Kundkonsekvenser – 1-39 kV Planerat och oplanerat > 3 min. Key figureDenmarkFinlandNorwaySweden ENS [MWh]-13569,719 Number of affected end users-20719317843359 Accumulated end user minutes lost -6119203 Total number of end users26447102692425 5184401 SAIDI1681361087 SAIFI4,140,761,71 Number of affected delivery points 42,928-N/A Accumulated delivery point minutes lost 4,432,766-470141,66 Total number of delivery points62,371106558121492 System average interruption duration for delivery points 103,3-- System average interruption frequency for delivery points 0,70--

19 Vilka mål ska vi ha inför framtiden? Täcka minst X% av kunderna Minst Y nätbolag med Felstatistik? Anpassningar till NorStat ……………… ……………..

20 Några frågor??


Ladda ner ppt "Svensk leveranssäkerhet DARWin 2005. 2005 – Ett speciellt år……… 91 % av kundunderlaget ingår 112 nätbolag lämnade data Kvaliteten på indata är bättre."

Liknande presentationer


Google-annonser