Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datornätverk A – lektion 2  Fortsättning: Kapitel 2, TCP/IP- modellens 5 nivåer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datornätverk A – lektion 2  Fortsättning: Kapitel 2, TCP/IP- modellens 5 nivåer."— Presentationens avskrift:

1 Datornätverk A – lektion 2  Fortsättning: Kapitel 2, TCP/IP- modellens 5 nivåer

2 Computer Networks2 Figure 2.2 Internet layers TCP, UDP Ethernet IP

3 Computer Networks3 Figure 2.1 Sending a letter

4 Computer Networks4 Figure 2.4 An exchange using the Internet model H – header (pakethuvud): control data added at the front end of the data unit T – trailer (svans): control data added at the back end of the data unit Trailers are usually added only at layer 2.

5 Computer Networks5 Figure 2.3 Peer-to-peer processes Protocol N on device A and on B are peers (”varandras likar”).

6 Computer Networks6 Figure 2.5 Physical layer

7 Computer Networks7 The physical layer is responsible for transmitting individual bits from one node to the next. Note:

8 Computer Networks8 Det fysiska lagret ansvarar för transmission av enskilda databitar från en nod till nästa. Detta kan innefatta: Kontakter Elektriska nivåer Modulation Multiplextekniker Bitsynkronisering Kretskoppling Exempel: RS232. Lager 1

9 Computer Networks9 Figure 2.6 Data link layer

10 Computer Networks10 The data link layer is responsible for transmitting frames from one node to the next. Note:

11 Computer Networks11 Datalänklagret är protokoll för transmission av ramar (frames) från en nod till nästa. Detta kan innefatta: Fleraccessprotokoll (multiple access control=MAC) för att undvika kollisioner Adressering inom LAN:et/länken (nätverkskortens fysiska MAC-adresser eller nivå 2-adress). Felhantering (t.ex. vid trådlös kommunikation eller telefonnätsmodem) Exempel: Ethernet ligger på lager 1 och 2. Lager 2

12 Computer Networks12 Figure 2.7 Node-to-node delivery

13 Computer Networks13 Figure 2.8 Example 1 I Figure 2.8 sänder en nod med fysisk adress 10 en ram (dvs ett paket på nivå 2) till en nod med fysisk adress 87. De två noderna är förbundna med en länk. Ramens huvud (header H2) innehåller bl.a. avsändarens och mottagarens fysiska adress. Ibland används en svans (trailer T2) som innehåller felrättande och/eller felupptäckande kod.

14 Computer Networks14 Example 1 In Figure 2.8 a node with physical address 10 sends a frame to a node with physical address 87. The two nodes are connected by a link. At the data link level this frame contains physical addresses in the header. These are the only addresses needed. The rest of the header contains other information needed at this level. The trailer usually contains extra bits needed for error detection

15 Computer Networks15 Figure 2.9 Network layer

16 Computer Networks16 The network layer is responsible for the delivery of packets from the original source to the final destination. Note:

17 Computer Networks17 Nätverkslagret ansvarar för vidareförmedling av paket “end-to-end”, dvs via kedjan av datalänkar från den ursprungliga källan till den slutliga destinationen. Detta innefattar WAN- adressering (t.ex. IP-adresser) och routingprotokoll. Exempel: IP-protokollet. Lager 3

18 Computer Networks18 Figure 2.10 Source-to-destination delivery

19 Computer Networks19 Figure 2.11 Example 2 I figur 2.11 vill vi sända data från en nod med logisk nätverksadress (IP-adress) A och fysisk adress 10 till en nod med IP-adress P och fysisk adress 95. De två enheterna befinner sig i olika LAN. Därför kan vi inte enbart använda deras fysiska adress. Den fysiska adressen kan enbart användas vid kommunikation inom ett LAN. De två routrarna förstår av IP- adressen vilken väg paketen ska vidareförmedlas, och ändrar paketets fysiska adressering.

20 Computer Networks20 Illustration of the Source-to-end Delivery at the Network Layer  Observe how data are sent from node to node to reach the final destination. Animation of Figure 2.11 in the book

21 Computer Networks21 Figure 2.12 Transport layer

22 Computer Networks22 The transport layer is responsible for delivery of a message from one process to another. Note:

23 Computer Networks23 Figure 2.12 Reliable process-to-process delivery of a message

24 Computer Networks24 Figure 2.14 Example 3

25 Computer Networks25 Example 3 Figur 2.14 exemplifierar transportlagret (UDP- protokollet). Data som kommer från högre lager förses med en TCP-header, som innehåller portnummer j och k. Avsändarprocessens portnummer är j och mottagarprocessens portnummer är k. Eftersom meddelandets storlek är större än nätverkslagret kan hantera, delas datat i två segment (två paket). Nätverkslagret lägger till nätverksadresserna (A och P) till varje paket.

26 Computer Networks26 Transportlagret ansvarar för leverans av meddelanden “end-to-end”, från en process på avsändardatorn till en process på mottagardatorn. Detta kan innefatta: portnummer, virtuell kretskoppling, dvs flödesstyrning, felkontroll, segmentnumrering, omsändning, ordning av segment. (TCP-protokollet. Ej UDP- protokollet.) Lager 4

27 Computer Networks27 Figure 2.15 Application layer

28 Computer Networks28 The application layer is responsible for providing services to the user. Note:

29 Computer Networks29 Applikationslagret är kommunikationsprotokoll för att tillhandahålla en komplett kommunikationstjänst till slutanvändaren. Exempel: HTTP för web FTP för filöverföring. SMTP och POP3 för Internet e-post Lager 5:

30 Computer Networks30 Figure 2.16 Summary of duties


Ladda ner ppt "Datornätverk A – lektion 2  Fortsättning: Kapitel 2, TCP/IP- modellens 5 nivåer."

Liknande presentationer


Google-annonser