Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 14 Matlab fortsättning Funktioner, styrstrukturer, manipulering av matriser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 14 Matlab fortsättning Funktioner, styrstrukturer, manipulering av matriser."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreläsning 14 Matlab fortsättning Funktioner, styrstrukturer, manipulering av matriser

2 2 Kolon operatorn Man kan lätt skapa en vektor med hjälp av : (kolon operatorn) enligt nedan: startvärde : intervall : maxvärde T.ex: 1:2:10 ger [1 3 5 7 9] 4:-3:-8 ger [4 1 -2 -5 -8]

3 3 Manipulering av matriser Följande tre kommandon underlättar manipulering och åtkomst av element i en matris: –(?) –(?:?:?) –(?:?, ?:?) Anta matrisen.

4 4 Manipulering av matriser M(4) M(1:4:9) M(2:3,1:2)

5 5 Manipulering av matriser M(4)=99 M(1:4:9)=[ 3 6 2] M(2:3,1:2)=[ 3 6 ;2 4]

6 6 Kommentarer i Matlab I de flesta programspråk kan man skriva kommentarer i koden. Kommentarer gör programmet mer lättläst. I Matlab är allt mellan % och radslut en kommentar.

7 7 if-sats En if-sats används för att välja exekveringsväg. Notera avslutande end och frånvaron av kolon, jmf med Python. price = input('How much? '); if price >= 135 disp('very expensive but') end disp(['I buy one copy.'])

8 8 if-else-sats En if-sats används för att välja exekveringsväg. Notera avslutande end, och frånvaron av kolon, jmf med Python. age = input(’How old are you? ') ; if age >= 20 disp('welcome to systembolaget') else a = 20-age ; disp(['sorry, you must wait ' num2str(a) ' years']) end

9 9 if-elseif-…-elsif-else-sats if villkor Uttryck end if villkor Uttryck1 else Uttryck2 end if villkor1 Uttryck1 elseif villkor2 Uttryck2 end Notera elseif och inte elif som i Python.

10 10 Loopar För att upprepa ett en del av ett program använder man en loopar (slinga). Det finns två sorters loopar i Matlab: –for –while

11 11 Loop-syntax While-sats while ett_villkor_uttryck uttryck end For-sats for variabel = vektor uttryck end

12 12 Exempel: For-loop for i = [1 2 4 5] disp(i) end

13 13 Exempel: While-loop i=1 while i < 10 disp(i) i = i + 1 end

14 14 Funktioner I Matlab kan man definiera egna funktioner. Genom att undvika kodupprepning spar man tid. En funktion kan skriva i samma fil som huvudprogrammet eller i en separat fil. En funktion kan ta indata och returnera ett värde.

15 15 Funktion-Syntax Namnet på m-filen man skriver funktionen i måste exakt vara samma namn som funktionen. Syntaxen ser så här ut: function utdata = funktionensnamn(indata1, indata2, …), här kommer själva beräkningen. utdata måste initieras i funktionen om det är tänkt att funktionen ska returnera något värde.

16 16 Funktion-exempel Följande funktion skrivs i en fil som heter CToF.m % funktionen cToF omvandlar celsius % till fahrenheit function F = cToF(celsius) F = 32+1.8*celsius

17 17 Funktion-exempel Följande funktion beräknar arean av en kvadrat. function a = area(x, y) a = x * y

18 18 Funktion-exempel Följande funktion beräknar arean av en vektor av kvadrater eller en kvadrat! function a = area(x, y) a = x.* y

19 19 Lös ekvationssystem Definiera matris: A = [ 2 1 -1 ; -3 -1 2 ; -2 1 2 ] Definiera kolumnvektor: b = [ 8 -11 -3 ] Be Matlab att hitta lösning(ar): x = A\b

20 20 Matlab jämfört med Python Indexering av list/vektor från 1. Inga kolon för att påbörja block. Avsluta if, for, etc med end. Strängar skrivs med enkelfnutt: ’ inte med citationstecken.

21 21 Matlab jämfört med Python Kolonoperator motsvarar range(), men hör övre gräns inklusive. Använd semikolon ; för att undvika att Matlab skriver ut deluttryck (behövs inte i Python).


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 14 Matlab fortsättning Funktioner, styrstrukturer, manipulering av matriser."

Liknande presentationer


Google-annonser