Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Europaforum Hässleholm Petronella Odhner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Europaforum Hässleholm Petronella Odhner."— Presentationens avskrift:

1 Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Europaforum Hässleholm Petronella Odhner

2 Sv Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+

3 Sv Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför  den ekonomiska krisen  globaliseringsfrågan  klimatfrågan  frågan om den allt äldre befolkningen. Strategi: Europa 2020

4 Sv Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning Övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

5 Sv Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning Övergripande mål för Utbildning 2020

6 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet EU:s utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvudmål I EU2020

7 Sv Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands Ytterligare riktmärken

8 Sv Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen

9 Sv Allting hänger ihop EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens mål Organisationens mål Individens mål

10 Sv Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som tillgodoses genom utbyte/samarbete Beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna. Vad behöver ansökande organisationer göra? EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens mål Organisationens mål Individens mål

11 Sv Om själva programmet

12 Sv Programländer som deltar i Erasmus+:

13 Sv Alla EU:s medlemsländer Island Norge Liechtenstein Turkiet Makedonien Schweiz Programländer som deltar i Erasmus+:

14 Sv BelgienGreklandMaltaSpanien BulgarienIrlandNederländernaStorbritannien CypernItalienPolenSverige DanmarkKroatienPortugalTjeckien EstlandLettlandRumänienTyskland FinlandLitauenSlovakienUngern FrankrikeLuxemburgSlovenienÖsterrike EU:s medlemsländer

15 Sv

16 Starkare policykoppling Strategiska projekt/större påverkan Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för en grupp personal och/eller studerande Tvärsektoriella samarbeten uppmuntras Internationella (utanför Europa) samarbeten, f.a. högre utbildning Förenkling: - Färre delprogram med samma/liknande regler för de olika sektorerna - Schablonbelopp - Organisationsdata i separat databas - Ackreditering för VET (yrkesutbildning) Några utmärkande skillnader mot LLP

17 Sv Vilken fråga är mest angelägen? Vad är själva problemet? Varför internationalisering? Vilket angreppssätt? Var/Med vem? Vilket konkret slutmål i projektet? (Hur skall projektet ha förändrat organisationen?) På vilket sätt kommer det att göra skillnad? Vilken garanti för uthållighet efter projektet? Överförbarhet? Strategiskt ”tänk”

18 Sv Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling för personal Praktik för studerande inom yrkesutbildning Studier & praktik för studenter inom högre utbildning, ungdomsutbyten Samarbetsprojekt med flera partners Partnerskap/ utvecklingsprojekt Även möjligt med kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten inom ramen för samarbetet Digitalt samarbete genom eTwinning, EPALE Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Vad kan man göra? Key Action 1 Key Action 2 Key Action 3

19 Sv Mobilitetsprojekt Key Action 1

20 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Förskola/grundskola/ gymnasieskola Vuxenutbildnings- organisation Yrkesutbildnings- organisation Vem kan ansöka/sända? En ansökande organisation kan bara skicka en ansökan per ansökningsgång 17 mars (2014 förlängt till 24 mars) En ansökningsomgång omfattar 1 eller 2 år (avgör man själv vid ansökningstillfället)

21 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Pedagogisk personal inkl rektor och annan icke- undervisande personal Personal från sändande vux- organisation Personal inom yrkesutbildning inkl administrativ personal Personal från företag/ offentlig förvaltning/ civilsamhället Elever och lärlingar på yrkesutbildning inkl de som nyligen avslutat sin utbildning (ett år) Vem kan delta/resa ut?

22 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Personal Kompetensutveckling Undervisningsuppd. Elever och lärlingar Praktik Vad kan man göra? Staff training Teaching assignment VET placements Staff training Teaching assignment Staff training Teaching assignment

23 Sv SkolaVuxYrkesutbildning SkolaVuxenutbildnings- organisation Yrkesutbildnings- organisation Kursarrangör Vilken organisation som helst som har en aktiv roll inom utbildning, arbetsmarknad eller ungdomsområdet och som är relevant för mobilitetsprojektets framgång Vem är mottagande organisation? Vid praktik, jobbskuggning eller lärandeuppdrag skall ett ömsesidigt avtal upprättas mellan sändande och mottagande organisation

24 Sv Partner- organisation Koordinerande organisation Partner- organisation KA 2 Strategiska partnerskap

25 Sv Strategiska partnerskap Möta gemensamma utmaningar och behov Koppling till nationella och europeiska mål/policy Tillsammans med andra utveckla, förädla, sprida nytänkande (idéer, metoder och produkter) Stor frihet att sätta ihop sitt partnerskap Tvärsektoriella samarbeten önskvärda Resor (mobiliteter) möjliga men nedtonade Fokus på resultat och förändring; överförbarhet Särskilda regler runt område SKOLA Förenklad budget - Schablonbelopp Utmärkande för KA2

26 Sv SkolaVuxYrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt ViIken fråga vill projektet tackla? Inom vilket utbildningsområde finns ”problemet”?

27 Sv SkolaVuxYrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt Organisationer som kan bidra till att målen i Erasmus+ uppfylls Vem kan delta? T ex skola, yrkeshögskola, branschråd, universitet, förvaltning/kommun, regionförbund, förening, företag, museum, forskningsinstitut, vägledning ….

28 Sv SkolaVuxYrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt Strategiska partnerskap Former av partnerskap För skola finns dessutom: Strategiska partnerskap mellan regioner Strategiska partnerskap mellan enbart skolor

29 Sv Undervisningsmaterial och kurser Strukturerat kollegialt lärande Workshops, ”laborationer” Material för vägledning/coachning Studier, enkäter, analyser, rapporter Verktyg för tillgodoräknande och validering av utbildningar/praktik Kompetensutveckling, lärande ”Inbäddade” mobiliteter Vad kan man göra?

30 Sv www.utbyten.se www.utbyten.se erasmusplus@uhr.se


Ladda ner ppt "Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Europaforum Hässleholm Petronella Odhner."

Liknande presentationer


Google-annonser