Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda!
Kommunikation mellan parterna på arbetsplatsen Värderingar, kollektivavtal, APT, löner etc. Förhandlingsteknik Ett bra samtal / att lyssna aktivt Att genomföra ett bra möte

2 … Kommunikation … … finns på flera nivåer …
från människa till människa i eller till en grupp på en arbetsplats eller organisation på hög nivå - samhället som helhet direkt kommunikation indirekt kommunikation … är ett budskap från en sändare till en mottagare via en informationskanal (till exempel via samtal, brev, bilder, TV, radio, kroppsspråk)

3 VAR och HUR kommunicerar vi?
vilka kommunikationsvägar finns på din arbetsplats? var finns era naturliga mötesplatser? anslagstavlan intranät fikapauserna lunchen medlemsmöten arbetsplatsträffar veckobrev ”besökstid” sammanträdesrum e-post telefon finns det några fler?!

4 sändare brus mottagare
avsett budskap brus uppfattat budskap mottagare kroppsspråk röst referensramar fördomar erfarenheter

5 Presentation som underlättar försvårar
Dialog Från helhet till detaljer Samma språk Fler inlärningsstilar Monolog Från detaljer till helhet Olika språk En inlärningsstil

6 Kroppsspråk och andra signaler
kroppshållning ögonkontakt ansiktsuttryck gester talarposition position titel röst språkbruk klädsel och frisyr

7 … ett av dina viktigaste redskap ...
Rösten … ett av dina viktigaste redskap ... använd ett avspänt röstläge tänk på artikulationen träna för att få flyt i tempo, frasering och satsmelodi våga ta pauser tala med en stark röst använd få utfyllnadsord (be någon lyssna på dig och hjälpa till att hitta just dina egna) övning ger färdighet!

8 Manligt resp. kvinnligt
män dominerar det offentliga samtalet; kvinnor i det vardagliga samtalet hemma kvinnor talar i korta meningar och använder enklare ord – män krånglar gärna till det män säger tydligt vad de vill, kvinnor ger ett osäkrare intryck genom att bjuda in till fortsatt diskussion

9 Manligt resp. kvinnligt
män avbryter kvinnliga talare – det omvända inte lika vanligt kvinnor talar med låg röst; män med hög män lyssnar förstrött; kvinnor är artiga och lyssnar uppmärksamt även om de är uttråkade kvinnor bekräftar den som talar med nickar utan att för den skull hålla med talaren – hon bekräftar bara att hon är med i samtalet

10 Träffa överenskommelse (Strömbergs synonymordbok)
Förhandla = Överlägga Avhandla Överenskomma Träffa överenskommelse Konferera Ackordera Dryfta Diskutera Resonera Debattera (Strömbergs synonymordbok)

11 Tre olika förhandlingar
Beslutsförhandling Arbetsgivarens skyldighet att förhandla i frågor som rör förhållandet arbetsgivare - arbetstagare Tvisteförhandling Vid brott eller ohörsamhet mot lag, förordning eller avtal Kollektivavtalsförhandling Arbetsgivare och arbetsorganisation måste komma överens annars blir det inget avtal

12 Alternativ till beslutsförhandling= Samverkan
Centralt avtal om samverkan för utveckling (Samverkansavtalet) den 1 okt 1997 Nyckelordet är samverkan och förhandling sker först när parterna inte kommer överens

13 Förhandlingens faser Påkallande Förarbeten Vad gäller förhandlingen
Vilket/vilka ärenden/personer Tidpunkt Plats Form av förhandling: - beslutsförhandling, - tvisteförhandling - kollektivavtalsförhandling Förarbeten Underlag för förhandlingen Vilka förutsättningar finns Policy Medlemsuppfattning Handlingslinje Förhandlingsdelegation Vad är fakta/värderingar

14 Före förhandlingen Vad vill vi? - huvudmål - delmål - reträtt mål
Argumentation - för och emot - användbara och oanvändbara - argument att spara till senare Fundera på - medpartens mål - motpartens mål Argumentation - Motpartens argument, hur bemöter vi dessa? - Medpartens argument, hur kan vi dra nytta av dem? - Samordning av argument med samarbetsparter

15 Formulera yrkandet -skriftligt och muntlig
- förstahandsyrkande, andra, tredje…. - gemensamt yrkande med samarbetspartner Läs på

16 Argumentationstaktik
Bygg din argumentation på på fakta beräkningar och kända förutsättningar Prioritera dina argument: dessa kan vi presentera tidigt, dessa sparar vi och dessa använder vi inte alls Var mycket försiktig med ultimativa uttalanden, då tar du död på de argument du har kvar Var gärna hård, envis och tjurig men aldrig otrevlig eller tarvlig Var offensiv, positiv och konstruktiv

17 Vid förhandlingen Kom i tid
Ha ordning på materialet, ta inte med för mycket Var alltid minst två, en talar en antecknar och båda lyssnar Var eniga Lyssna –uppmärksamma”köpsignaler” Fråga be om förklaringar om något är oklart Vänta på svar Var justa, bluffa och ljug inte

18 Vid förhandlingen Undvik fikonspråk, personangrepp, generaliseringar, och ironi Påvisa fakta Behåll ditt lugn Använd positiva uttryck Behandla invändningar Kolla upp vad ni kommit överens om Ajournera vid behov

19 Efter förhandlingen Förhandlingen är avslutad när du justerat protokollet. Skriv inte under om du inte är nöjd med ev reservationer, motiveringar och formuleringar Analysera resultatet Ska ni gå vidare –central förhandling (inom 5 dgr) Informera Respektera överenskommelser Håll alla löften Gör en dokumentation till ”erfarenhetsbanken”

20 Avslutningsvis Det finns inga genvägar –det enda som biter är
Att veta vad man vill Att vara väl förankrad och väl förberedd Att uppträda realistiskt och resonera logiskt Att ha det sunda ”bondförnuftet” kvar

21 HUR får jag bäst ut mitt budskap?
… det är viktigt att tänka efter före … VILKET budskap vill jag nå ut med? VILKA vill jag nå? VILKET syfte har jag? VILKEN metod är lämpligast just här? VAD vill jag uppnå?

22 VILKEN målgrupp har du? medlemmar? nyanställda? oorganiserade?
företrädare för arbetsgivaren? medlemmar i andra fackliga organisationer? journalister? skiljer sig ditt tilltal mellan olika målgrupper? hur närmar du dig dem?

23 Att fånga uppmärksamheten
en utmanande fråga ett citat en anekdot en kommentar till en i tiden nära händelse ett uttalande som väcker nyfikenhet ett överraskande uttalande en utmaning värdeladdade ord uttalande som väcker känslor

24 Varför kan det vara bra att använda frågor när du talar?
du aktiverar åhörarna du skapar intresse och nyfikenhet du kan kontrollera att åhörarna är med dig du bryr dig om åhörarna du visar en öppen attityd

25 Vem kan jag möta? Dundraren
aggressiv, fientlig till omvärlden i allmänhet (och facket i synnerhet) undvik att gå i försvar skilj på sak och person vänta tills personen lugnat sig innan du börjar förklara/informera Martyren lägger problemen utanför sig själv ”om inte om hade varit så …” lyssna aktivt håll inte med om du inte har fakta – var neutral be att få klagomål skriftligt

26 Vem kan jag möta? Den tysta medlemmen
kan eller vill inte prata om sin situation ge akt på kroppsspråket acceptera tystnad utan att frestas fylla på med ”väderprat” ställ öppna frågor bestäm en ny tid om samtalet går trögt – nästa gång kanske medlemmen vill prata mer Pessimisten ”det kommer aldrig att gå bra” undvik att dras med i svarta tankegångar var saklig och håll dig till säkra fakta ge positiva exempel utan att bli för ”glättig”

27 Hur lyssna aktivt? sluta tala själv repetera enstaka ord
(eller fraser för att bekräfta och få veta mera) omformulera innehållet med egna ord (”Det låter som om …”; ”Om jag förstått dig rätt så …”; ”Menar du att …?”; ”Tidigare nämnde du … kan du utveckla det lite närmare?”) ta upp bakomliggande känslor (”Du låter irriterad när du …”; ”Jag förstår att du känner dig besviken …”) få fram tänkbara konsekvenser (”Innebär detta att du skulle vilja …”; ”Om vi gör som du säger kommer det att innebära …”; ”Finns det inga som helst omständigheter som gör att du …”) inlevelse i den andra personens situation (”Jag förstår att det måste varit en chock att …”)

28 Till sist ... möjliggör tvåvägskommunikation
tänk på vilka du talar med synliggör de du talar med var trovärdig, logisk, engagerad, empatisk och gärna lite lättsam förbered dig alltid väl! var demokratisk

29 Gör ST synligt på arbetsplatsen

30 STs synlighetskoll – hur syns ST
Finns dörrskylt uppsatt? Finns affisch med information om förtroendevalda? Finns affisch om ST Direkt mm? Finns ST Press löpsedel uppsatt? Finns ”Synlighetshuset” uppsatt i fackexpeditionen? Syns rätt ST-logo Används STs informationsmaterial? Har fv ST-pins och logoband?

31 STs synlighetskoll – informera om stöd
Visa och surfa runt på st.org material/förtroendevaldasidorna/steg för steg/verktyg/ Just nu: ST Karriär & utveckling och Rådslaget gratis loggoband till nyanställda rekryteringspremierna Triakollen Gör ST synligt på arbetsplatsen Idéboken Engagerande möten Medlemsutbildnings-boken Tillsammans i ST Klimatsmarta arbetsplatser checkhäfte

32 ST synlighetskoll – fråga vad som görs
Hälsas nyanställda välkomna? Medverkar man vid intro för nya anställda? Hälsas nya medlemmar välkomna? Arrangerar man medlemsutbildningar? Har man egen sida på intranätet eller motsvarande? Har man regelbunden dialog med medlemmar? Hur? Arrangeras öppna möten på arbetsplatsen? Om vad? Har man avdelningssida på st.org?

33


Ladda ner ppt "Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda!"

Liknande presentationer


Google-annonser