Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insjön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insjön."— Presentationens avskrift:

1 Insjön

2 Vattnets kretslopp Vattnet är i ständig rörelse
Vattnet cirkulerar i ett kretslopp; fast form (is och snö), flytande form (vatten) och gasform (vattenånga)

3 Olika slags sjöar I Sverige finns ca 85 000 sjöar med sötvatten
En del sjöar är gamla och andra nya Sjöar delas in i två olika typer: Näringsrika (eutrofa) Näringsfattiga (oligotrofa), dessa delas i sin tur upp i humösa sjöar och klarvattensjöar

4 Gamla sjöar De gamla sjöarna bildades strax efter istiden
De ligger ofta högt belägna p g a landhöjningen och är omgivna av naket berg eller morän, de ligger oftast i gamla barrskogsområden De får inte mycket näring från omgivningen, har lågt pH vilket gör att vitmossan får fäste och som till slut leder till att det blir en mosse

5 Nya sjöar Nybildade sjöar ligger oftast i låglänt terräng
De får ett högt näringstillskott från omgivningen Har ett högt pH Mycket näring genererar en hög tillväxt vilket leder till att sjön kommer att växa igen

6 Vattnets årstidsväxlingar
Under vår och höst sker omblandning av sjön Under vinter och sommar sker en stagnation Vid omblandningen syresätts sjön och då frigörs näringsämnen från botten, algerna får ”mat” och det blir en algblomning


Ladda ner ppt "Insjön."

Liknande presentationer


Google-annonser