Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insjön. Vattnets kretslopp Vattnet är i ständig rörelse Vattnet är i ständig rörelse Vattnet cirkulerar i ett kretslopp; fast form (is och snö), flytande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insjön. Vattnets kretslopp Vattnet är i ständig rörelse Vattnet är i ständig rörelse Vattnet cirkulerar i ett kretslopp; fast form (is och snö), flytande."— Presentationens avskrift:

1 Insjön

2 Vattnets kretslopp Vattnet är i ständig rörelse Vattnet är i ständig rörelse Vattnet cirkulerar i ett kretslopp; fast form (is och snö), flytande form (vatten) och gasform (vattenånga) Vattnet cirkulerar i ett kretslopp; fast form (is och snö), flytande form (vatten) och gasform (vattenånga)

3 Olika slags sjöar I Sverige finns ca 85 000 sjöar med sötvatten I Sverige finns ca 85 000 sjöar med sötvatten En del sjöar är gamla och andra nya En del sjöar är gamla och andra nya Sjöar delas in i två olika typer: Sjöar delas in i två olika typer: - Näringsrika (eutrofa) - Näringsfattiga (oligotrofa), dessa delas i sin tur upp i humösa sjöar och klarvattensjöar

4 Gamla sjöar De gamla sjöarna bildades strax efter istiden De gamla sjöarna bildades strax efter istiden De ligger ofta högt belägna p g a landhöjningen och är omgivna av naket berg eller morän, de ligger oftast i gamla barrskogsområden De ligger ofta högt belägna p g a landhöjningen och är omgivna av naket berg eller morän, de ligger oftast i gamla barrskogsområden De får inte mycket näring från omgivningen, har lågt pH vilket gör att vitmossan får fäste och som till slut leder till att det blir en mosse De får inte mycket näring från omgivningen, har lågt pH vilket gör att vitmossan får fäste och som till slut leder till att det blir en mosse

5 Nya sjöar Nybildade sjöar ligger oftast i låglänt terräng Nybildade sjöar ligger oftast i låglänt terräng De får ett högt näringstillskott från omgivningen De får ett högt näringstillskott från omgivningen Har ett högt pH Har ett högt pH Mycket näring genererar en hög tillväxt vilket leder till att sjön kommer att växa igen Mycket näring genererar en hög tillväxt vilket leder till att sjön kommer att växa igen

6 Vattnets årstidsväxlingar Under vår och höst sker omblandning av sjön Under vår och höst sker omblandning av sjön Under vinter och sommar sker en stagnation Under vinter och sommar sker en stagnation Vid omblandningen syresätts sjön och då frigörs näringsämnen från botten, algerna får ”mat” och det blir en algblomning Vid omblandningen syresätts sjön och då frigörs näringsämnen från botten, algerna får ”mat” och det blir en algblomning


Ladda ner ppt "Insjön. Vattnets kretslopp Vattnet är i ständig rörelse Vattnet är i ständig rörelse Vattnet cirkulerar i ett kretslopp; fast form (is och snö), flytande."

Liknande presentationer


Google-annonser