Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik Institutionen för energiteknik e-post: tomas.ekvall@me.chalmers.se Miljöteknik HT03 Chalmers tekniska högskola, 2003-11-21

2 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Sammanfattning Vilket bränsle ersätts vid avfallsförbränning? Vilket material ersätts vid återvinning? Osäker skillnad ≠ liten skillnad

3 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik

4 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Livscykelanalys Vad är det? En subjektiv metod …men ändå användbar

5 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Massaprod. Pappersprod. Transport Tryckning Distribution Användning FörbränningAlt. värmeprod. Fjärrvärme Kemikalieprod. Produktion och transport Användning Förbränning

6 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Gammal tidning  Källsortering => återvinning => => toapapper, tidningspapper, …  Soppåsen => förbränning => => fjärrvärme, …

7 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik EUs avfallshierarki 1. Minska mängden material 2. Återanvänd produkten 3. Återvinn materialet 4. Utvinn energi 5. Deponera

8 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Att fundera på Förbränning eller återvinning av pappersavfall – Vilket är bäst för miljön?

9 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Förbrukat material ? FörbränningÅtervinning Energi (fjärrvärme) Nya produkter Annat bränsle Annat material

10 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avgörande faktorer  Vilket bränsle ersätts vid förbränning?  Vilket material ersätts vid återvinning?  Vilket bränsle används vid återvinning?  Vilken elproduktion påverkas vid jungfrulig produktion (av tidningspapper)?  Hur används den skog som sparas vid återvinning?

11 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Energibehov per kg tidningspapper  Lastbilstransport Kiruna - Hylte bruk: ca. 1 MJ diesel  Produktion jungfruligt papper: ca. 10 MJ elenergi

12 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Olja ersätts Biobränsle ersätts

13 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Olja ersättsBiobränsle ersätts

14 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Svensk fjärrvärmeproduktion

15 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Fiktiva miljödebattörer  Återvinningsförespråkare: Åke Vindevåg (ÅV)  Förbränningsförespråkare: Fabian Brännström (FB)

16 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Om avfallsförbränning  FB: minskar behovet av fossila bränslen  ÅV: ökar deponeringen av annat avfall

17 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Relevant tidsperspektiv?  Kort sikt  Längre sikt  Uthållig framtid

18 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Förbrukat material ? FörbränningÅtervinning Nya produkter Annat avfall Annat material Effekt på kort sikt Deponi Energi (opåverkad)

19 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Effekt på längre sikt

20 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Energy Systems Technology Fossil fuel

21 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Förbrukat material ? FörbränningÅtervinning Effekt på längre sikt Energi (fjärrvärme) Förbränning Biobränsle etc. …?

22 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Användning ? FörbränningÅtervinning Uthållig framtid Fjärrvärme Bördig mark Materialprod. Matprod. Bränsleprod. Förbränning

23 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Om återvinning  ÅV: återvunnet papper ersätter nyfiber  FB: återvinning av min tidning spelar ingen roll

24 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Repliker till ÅV  Våra returfibrer konkurrerar med andra returfibrer  Ökad återvinning kräver ökad användning av returfibrer

25 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Materialåtervinning 2000 Materialåtervinning hushåll och liknandeMängd (ton) Insamlad mängd i viktprocent (inom parantes anges målet för materialutnyttj.) Returpapper Kontorspapper Wellpapp Kartongförpackningar Metallförpackningar Plastförpackningar Glasförpackningar Vitvaror Kommunskrot Elektronikskrot 454 000 108 000 180 000 67 600 11 000 20 900 143 800 40 000 55 000 10 800 80 (40) 51 (50) 84 (65) 41 (40) 39 (70) 17 (30) 86 (70) 90 90 43 Totalt:1 091 100 Källa: RVF

26 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Repliker till FB  Återvinningsmålen kan påverkas  Ska inte vi ta vår del av ansvaret?

27 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Att diskutera Förbränning eller återvinning av pappersavfall – Vilket är bäst för miljön?

28 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik ”Ingen tydlig skillnad”  Liten skillnad?  Stor variation och/eller osäkerhet?

29 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Dagens återvinning

30 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Vinster av återvinning vid dagens nivå – enligt TE +Långsiktigt hållbart +Snabbare reduktion av deponering +Mer kraftvärmeproduktion -Mindre energi ur avfall


Ladda ner ppt "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser