Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfall och återvinning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfall och återvinning"— Presentationens avskrift:

1 Avfall och återvinning
Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik Institutionen för energiteknik e-post: Miljöteknik HT03 Chalmers tekniska högskola,

2 Sammanfattning Vilket bränsle ersätts vid avfallsförbränning?
Vilket material ersätts vid återvinning? Osäker skillnad ≠ liten skillnad

3

4 Livscykelanalys Vad är det? En subjektiv metod …men ändå användbar

5 Massaprod. Produktion och transport Kemikalieprod. Pappersprod. Transport Tryckning Användning Distribution Användning Förbränning Förbränning Fjärrvärme Alt. värmeprod.

6 Soppåsen => förbränning => => fjärrvärme, …
Gammal tidning Källsortering => återvinning => => toapapper, tidningspapper, … Soppåsen => förbränning => => fjärrvärme, …

7 Minska mängden material Återanvänd produkten Återvinn materialet
EUs avfallshierarki Minska mängden material Återanvänd produkten Återvinn materialet Utvinn energi Deponera

8 Att fundera på Förbränning eller återvinning av pappersavfall –
Vilket är bäst för miljön?

9 ? Förbrukat material Annat bränsle Annat material Förbränning
Återvinning Energi (fjärrvärme) Nya produkter

10 Avgörande faktorer Vilket bränsle ersätts vid förbränning?
Vilket material ersätts vid återvinning? Vilket bränsle används vid återvinning? Vilken elproduktion påverkas vid jungfrulig produktion (av tidningspapper)? Hur används den skog som sparas vid återvinning?

11 Energibehov per kg tidningspapper
Lastbilstransport Kiruna - Hylte bruk: ca. 1 MJ diesel Produktion jungfruligt papper: ca. 10 MJ elenergi

12 Olja ersätts Biobränsle ersätts

13 Olja ersätts Biobränsle ersätts

14 Svensk fjärrvärmeproduktion

15 Fiktiva miljödebattörer
Återvinningsförespråkare: Åke Vindevåg (ÅV) Förbränningsförespråkare: Fabian Brännström (FB)

16 Om avfallsförbränning
FB: minskar behovet av fossila bränslen ÅV: ökar deponeringen av annat avfall

17 Relevant tidsperspektiv?
Kort sikt Längre sikt Uthållig framtid

18 ? Effekt på kort sikt Annat avfall Förbrukat material Annat material
Deponi Förbränning Återvinning Energi (opåverkad) Nya produkter

19 Effekt på längre sikt

20 Fossil fuel Energy Systems Technology

21 ? …? Effekt på längre sikt Biobränsle etc. Förbrukat material
Förbränning Förbränning Återvinning Energi (fjärrvärme)

22 ? Uthållig framtid Bränsleprod. Bördig mark Matprod. Materialprod.
Förbränning Användning ? Förbränning Återvinning Fjärrvärme

23 ÅV: återvunnet papper ersätter nyfiber
Om återvinning ÅV: återvunnet papper ersätter nyfiber FB: återvinning av min tidning spelar ingen roll

24 Våra returfibrer konkurrerar med andra returfibrer
Repliker till ÅV Våra returfibrer konkurrerar med andra returfibrer Ökad återvinning kräver ökad användning av returfibrer

25 Materialåtervinning 2000 Materialåtervinning hushåll och liknande
Mängd (ton) Insamlad mängd i viktprocent (inom parantes anges målet för materialutnyttj.) Returpapper Kontorspapper Wellpapp Kartongförpackningar Metallförpackningar Plastförpackningar Glasförpackningar Vitvaror Kommunskrot Elektronikskrot 80 (40) 51 (50) 84 (65) 41 (40) 39 (70) 17 (30) 86 (70) Totalt: Källa: RVF

26 Återvinningsmålen kan påverkas Ska inte vi ta vår del av ansvaret?
Repliker till FB Återvinningsmålen kan påverkas Ska inte vi ta vår del av ansvaret?

27 Att diskutera Förbränning eller återvinning av pappersavfall –
Vilket är bäst för miljön?

28 ”Ingen tydlig skillnad”
Liten skillnad? Stor variation och/eller osäkerhet?

29 Dagens återvinning

30 Vinster av återvinning vid dagens nivå – enligt TE
+ Långsiktigt hållbart + Snabbare reduktion av deponering + Mer kraftvärmeproduktion - Mindre energi ur avfall


Ladda ner ppt "Avfall och återvinning"

Liknande presentationer


Google-annonser