Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avl-index copy - 280E0C9. 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avl-index copy - 280E0C9. 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C."— Presentationens avskrift:

1 1 Avl-index copy - 280E0C9

2 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C. Sjukhus med öppen vård52,2 D. Sjukhus med öppen och sluten vård 7734,4 Total Svarsfrekvens 100% (224/224)

3 3 2. Är du? NamnAntal% A. Kvinna10346,4 B. Man11953,6 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

4 4 3. Vilket är ditt yrke? NamnAntal% A. Överläkare/specialistläkare7433 B. Distriktsläkare11551,3 C. ST sjukhus94 D. ST primärvård2611,6 Total Svarsfrekvens 100% (224/224)

5 5 6. Hur lång tid har du arbetat i Cosmic? NamnAntal% A. mindre än 3 månader31,3 B. 3-6 månader3113,8 C. 6-9 månader2310,3 D månader10546,9 E. mer än 18 månader6227,7 Total Svarsfrekvens 100% (224/224)

6 6 7. Hur ofta jobbar du med programmet Cosmic? NamnAntal% A. Större delen av arbetstiden20993,7 B. Flera gånger per dag156,7 C. Enstaka gånger per dag00 D. Någon gång per vecka00 E. Sällan eller aldrig00 Total224100,4 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

7 7 8. Har du medverkat i arbetet för att utveckla eller förbättra arbetssättet där Cosmic är ett hjälpmedel? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig8739,4 B ,9 C ,3 D ,4 E ,9 F. 6 - Ja, mycket ofta73,2 Total Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

8 8 9. Har du medverkat i arbetet för att utveckla eller förbättra tekniken i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig13058,6 B ,6 C. 3156,8 D ,6 E. 594,1 F. 6 - Ja, alltid10,5 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

9 9 10. Har någon av dina kollegor medverkat i något utvecklingsarbete? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen5525,3 B ,4 C ,7 D ,4 E ,8 F. 6 - Ja, alla31,4 Total Svarsfrekvens 96,9% (217/224)

10 Vet du hur du skall gå till väga om du har synpunkter eller önskemål om förbättringar som gäller arbetssättet eller tekniken i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen aning4118,4 B ,9 C ,9 D ,8 E ,3 F. 6 - Ja, i alla lägen177,6 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

11 På vilket sätt påverkar Cosmic ditt arbete allmänt? NamnAntal% A. 1 - Negativt5223,4 B C ,5 D ,3 E. 5198,6 F. 6 - Positivt52,3 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

12 På vilket sätt påverkar Cosmic din arbetsbelastning? NamnAntal% A. 1 - Den ökar10647,5 B ,6 C. 3219,4 D. 4177,6 E. 5114,9 F. 6 - Den minskar20,9 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

13 Är det lätt att förstå hur Cosmic fungerar, t.ex. möjligheten att använda tab och kortkommandon? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls8940,1 B ,2 C ,7 D E. 573,2 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

14 Tillhandahåller Cosmic alla de funktioner som du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls3716,7 B ,3 C ,9 D ,6 E ,8 F. 6 - Ja, fullt ut62,7 Total Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

15 Hur tycker du att de olika funktionerna i Cosmic är utformade? NamnAntal% A. 1 - På sämsta sätt4922 B ,7 C ,4 D. 4167,2 E. 541,8 F. 6 - På bästa sätt00 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

16 När du använder Cosmic kan du då följa arbetsuppgiften på ett bra sätt (god överblick, historik, osv.)? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls9944,6 B ,7 C ,3 D. 4198,6 E F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

17 Hur upplever du att Cosmic fungerar (t.ex. musklickande och öppnande av flera fönster)? NamnAntal% A. 1 - Väldigt omständigt13761,7 B ,2 C. 3219,5 D E. 562,7 F. 6 - Inte alls omständigt00 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

18 Upplever du att det går att göra egna inställningar i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls11250,5 B C ,2 D. 494,1 E. 531,4 F. 6 - Ja, fullt ut00 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

19 Upplever du att det förekommer driftproblem i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, hela tiden5825,9 B ,8 C ,7 D. 4125,4 E. 5135,8 F. 6 - Nej, aldrig10,4 Total Svarsfrekvens 100% (224/224)

20 Litar du på att Cosmic fungerar när du behöver det? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls6328,3 B ,9 C ,6 D ,6 E ,2 F. 6 - Ja, fullt ut10,4 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

21 Upplever du att Cosmic är anpassat till de andra programmen som du använder för att klara dina arbetsuppgifter? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls7634,2 B ,6 C ,6 D ,4 E. 573,2 F. 6 - Ja, fullt ut00 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

22 Upplever du Cosmic som ett bra hjälpmedel för din organisation att uppnå sina mål på ett effektivt sätt? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls5725,7 B ,7 C ,6 D. 4198,6 E. 5198,6 F. 6146,3 G. 7229,9 H. 831,4 I. 931,4 J Ja, fullt ut00 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

23 Hur påverkar användandet av Cosmic produktiviteten enligt din åsikt? NamnAntal% A. 1 - Minskar produktiviteten12154,3 B ,4 C ,5 D. 4156,7 E. 562,7 F. 6 - Ökar produktiviteten10,4 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

24 Hur påverkar användandet av Cosmic kvaliteten på resultatet enligt din åsikt? NamnAntal% A. 1 - Minskar kvaliteten5424,2 B ,1 C ,7 D ,9 E. 5156,7 F. 6 - Ökar kvaliteten31,3 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

25 Hur upplever du att Cosmic påverkar arbetsmiljön på din arbetsplats? NamnAntal% A. 1 - Den blir sämre9743,7 B ,8 C ,4 D. 4229,9 E. 552,3 F. 6 - Den blir bättre20,9 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

26 Upplever du att Cosmic hjälper din organisation att tillgodose kundernas krav? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls7132,3 B ,4 C ,4 D ,4 E. 562,7 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

27 Är du nöjd med introduktionsutbildning för att använda Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls209,9 B ,6 C ,6 D ,7 E ,3 F. 6 - Ja, fullt ut42 Total Svarsfrekvens 90,6% (203/224)

28 Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att använda Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls135,9 B ,4 C ,2 D ,8 E ,9 F. 6 - Ja, fullt ut177,8 Total Svarsfrekvens 97,8% (219/224)

29 Hur upplever du att Cosmic är att lära sig och att använda? NamnAntal% A. 1 - Väldigt krångligt7735 B ,4 C ,5 D ,1 E. 5104,5 F. 6 - Väldigt lätt10,5 Total Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

30 Upplever du att i Cosmic ges möjlighet till att själv pröva nya arbetssätt och stimulera alternativa lösningar och beslut? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig11250,7 B ,3 C ,1 D. 4104,5 E. 531,4 F. 6 - Ja, alltid00 Total Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

31 Har du fått tillräckligt med tid för att träna på att använda Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen tid alls3214,5 B ,2 C ,9 D ,1 E F. 6 - Ja, all den tid som krävts52,3 Total Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

32 Hur fungerar stödet och handledningen mellan dig och dina arbetskamrater när det uppstår problem med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Mycket dåligt62,7 B. 2219,5 C ,6 D ,4 E ,9 F. 6 - Mycket bra2611,8 Total Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

33 Uppmuntrar organisationen det informella stödet mellan arbetskamrater för att klara problem i samband med användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls125,5 B ,3 C ,5 D ,9 E ,8 F. 6 - Ja, i alla lägen2210 Total Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

34 Vet du vart eller till vem du skall vända dig för att få hjälp gällande olika problem med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen aning135,9 B ,7 C ,2 D ,9 E ,4 F. 6 - Ja, i alla lägen3114 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

35 Upplever du att du får den hjälp du behöver när du har problem med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls188,1 B ,1 C ,5 D ,9 E F. 6 - Ja, fullt ut125,4 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

36 Störs du av driftsavbrott, förlängda svarstider och annat "teknikstrul" när du jobbar med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid8337,4 B ,7 C ,4 D. 4146,3 E. 552,3 F. 6 - Nej, aldrig20,9 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

37 Hur upplever du att det är att använda Cosmic i ditt arbete? NamnAntal% A. 1 - Tråkigt5223,4 B ,6 C ,6 D ,2 E. 5146,3 F. 6 - Stimulerande41,8 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

38 Känner du att stressnivån ökar eller minskar när du använder Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ökar stressnivån8739,2 B ,8 C ,1 D. 4135,9 E. 552,3 F. 6 - Minskar stressnivån41,8 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

39 Upplever du att ditt arbetssätt vid datorn blir styrt när du arbetar med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid10044,8 B ,9 C ,1 D. 4177,6 E. 562,7 F. 6 - Nej, aldrig20,9 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

40 Är du orolig att brister i Cosmic, eller ditt handhavande av Cosmic, skall leda till allvarliga patientsäkerhetsrisker? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid5525 B ,7 C ,2 D. 4177,7 E ,2 F. 6 - Nej, aldrig73,2 Total Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

41 Är du orolig att brister i Cosmic, eller ditt handhavande av Cosmic, skall leda till allvarliga hälsokonsekvenser för dig? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid167,2 B ,9 C ,9 D ,6 E ,1 F. 6 - Nej, aldrig2310,3 Total Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

42 Känner du fysiska besvär i ögon, nacke, axlar, armar eller händer pga. att du arbetar med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid219,5 B ,1 C ,7 D. 4229,9 E ,6 F. 6 - Nej, aldrig5625,2 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

43 Hur påverkar användningen av Cosmic din grupps samarbete med andra grupper inom organisationen? NamnAntal% A. 1 - Försvårar samarbetet209 B ,3 C ,7 D ,9 E ,7 F. 6 - Underlättar samarbetet125,4 Total Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

44 Hur påverkar användningen av Cosmic samarbetet med dina arbetskamrater? NamnAntal% A. 1 - Försvårar samarbetet188,3 B ,8 C ,4 D ,8 E ,5 F. 6 - Unerlättar samarbetet52,3 Total Svarsfrekvens 97,3% (218/224)

45 Är Cosmic uppbyggt så att det överensstämmer/fungerar med organisationens struktur och rutiner? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls6529,7 B ,6 C ,5 D ,4 E. 541,8 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total Svarsfrekvens 97,8% (219/224)

46 Hur påverkar användningen av Cosmic dina kontakter med patienterna? NamnAntal% A. 1 - Försvårar kontakten4118,5 B ,2 C ,4 D ,5 E. 5156,8 F. 6 - Underlättar kontakten62,7 Total Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

47 Upplever du att det finns rutiner för att hantera ev. problem med patienter eller medarbetare p.g.a. användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig4320,4 B ,6 C ,5 D ,2 E. 531,4 F. 6 - Ja, alltid41,9 Total Svarsfrekvens 94,2% (211/224)

48 Upplever du att du har förmågan att hantera eventuella problem som uppstår med patienter och arbetskamrater i samband med användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig178 B ,8 C ,7 D ,9 E ,2 F. 6 - Ja, alltid52,4 Total Svarsfrekvens 94,6% (212/224)

49 Har du fått utbildning i att hantera eventuella problem med patienter eller arbetskamrater i samband med användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls11453,5 B ,5 C D. 4125,6 E. 531,4 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total Svarsfrekvens 95,1% (213/224)


Ladda ner ppt "1 Avl-index copy - 280E0C9. 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C."

Liknande presentationer


Google-annonser