Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avl-index copy - 280E0C9. 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avl-index copy - 280E0C9. 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C."— Presentationens avskrift:

1 1 Avl-index copy - 280E0C9

2 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C. Sjukhus med öppen vård52,2 D. Sjukhus med öppen och sluten vård 7734,4 Total224100 Svarsfrekvens 100% (224/224)

3 3 2. Är du? NamnAntal% A. Kvinna10346,4 B. Man11953,6 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

4 4 3. Vilket är ditt yrke? NamnAntal% A. Överläkare/specialistläkare7433 B. Distriktsläkare11551,3 C. ST sjukhus94 D. ST primärvård2611,6 Total224100 Svarsfrekvens 100% (224/224)

5 5 6. Hur lång tid har du arbetat i Cosmic? NamnAntal% A. mindre än 3 månader31,3 B. 3-6 månader3113,8 C. 6-9 månader2310,3 D. 9-18 månader10546,9 E. mer än 18 månader6227,7 Total224100 Svarsfrekvens 100% (224/224)

6 6 7. Hur ofta jobbar du med programmet Cosmic? NamnAntal% A. Större delen av arbetstiden20993,7 B. Flera gånger per dag156,7 C. Enstaka gånger per dag00 D. Någon gång per vecka00 E. Sällan eller aldrig00 Total224100,4 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

7 7 8. Har du medverkat i arbetet för att utveckla eller förbättra arbetssättet där Cosmic är ett hjälpmedel? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig8739,4 B. 24419,9 C. 32511,3 D. 43415,4 E. 52410,9 F. 6 - Ja, mycket ofta73,2 Total221100 Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

8 8 9. Har du medverkat i arbetet för att utveckla eller förbättra tekniken i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig13058,6 B. 23917,6 C. 3156,8 D. 42812,6 E. 594,1 F. 6 - Ja, alltid10,5 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

9 9 10. Har någon av dina kollegor medverkat i något utvecklingsarbete? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen5525,3 B. 22913,4 C. 34721,7 D. 45324,4 E. 53013,8 F. 6 - Ja, alla31,4 Total217100 Svarsfrekvens 96,9% (217/224)

10 10 11. Vet du hur du skall gå till väga om du har synpunkter eller önskemål om förbättringar som gäller arbetssättet eller tekniken i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen aning4118,4 B. 25122,9 C. 34017,9 D. 44218,8 E. 53214,3 F. 6 - Ja, i alla lägen177,6 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

11 11 12. På vilket sätt påverkar Cosmic ditt arbete allmänt? NamnAntal% A. 1 - Negativt5223,4 B. 27132 C. 34118,5 D. 43415,3 E. 5198,6 F. 6 - Positivt52,3 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

12 12 13. På vilket sätt påverkar Cosmic din arbetsbelastning? NamnAntal% A. 1 - Den ökar10647,5 B. 26629,6 C. 3219,4 D. 4177,6 E. 5114,9 F. 6 - Den minskar20,9 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

13 13 14. Är det lätt att förstå hur Cosmic fungerar, t.ex. möjligheten att använda tab och kortkommandon? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls8940,1 B. 26730,2 C. 33716,7 D. 4209 E. 573,2 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

14 14 15. Tillhandahåller Cosmic alla de funktioner som du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls3716,7 B. 27835,3 C. 34419,9 D. 43013,6 E. 52611,8 F. 6 - Ja, fullt ut62,7 Total221100 Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

15 15 16. Hur tycker du att de olika funktionerna i Cosmic är utformade? NamnAntal% A. 1 - På sämsta sätt4922 B. 211350,7 C. 34118,4 D. 4167,2 E. 541,8 F. 6 - På bästa sätt00 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

16 16 17. När du använder Cosmic kan du då följa arbetsuppgiften på ett bra sätt (god överblick, historik, osv.)? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls9944,6 B. 26629,7 C. 32511,3 D. 4198,6 E. 5115 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

17 17 18. Hur upplever du att Cosmic fungerar (t.ex. musklickande och öppnande av flera fönster)? NamnAntal% A. 1 - Väldigt omständigt13761,7 B. 24721,2 C. 3219,5 D. 4115 E. 562,7 F. 6 - Inte alls omständigt00 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

18 18 19. Upplever du att det går att göra egna inställningar i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls11250,5 B. 27132 C. 32712,2 D. 494,1 E. 531,4 F. 6 - Ja, fullt ut00 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

19 19 20. Upplever du att det förekommer driftproblem i Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, hela tiden5825,9 B. 28738,8 C. 35323,7 D. 4125,4 E. 5135,8 F. 6 - Nej, aldrig10,4 Total224100 Svarsfrekvens 100% (224/224)

20 20 21. Litar du på att Cosmic fungerar när du behöver det? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls6328,3 B. 26026,9 C. 34620,6 D. 42812,6 E. 52511,2 F. 6 - Ja, fullt ut10,4 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

21 21 22. Upplever du att Cosmic är anpassat till de andra programmen som du använder för att klara dina arbetsuppgifter? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls7634,2 B. 26830,6 C. 34821,6 D. 42310,4 E. 573,2 F. 6 - Ja, fullt ut00 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

22 22 23. Upplever du Cosmic som ett bra hjälpmedel för din organisation att uppnå sina mål på ett effektivt sätt? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls5725,7 B. 24620,7 C. 33917,6 D. 4198,6 E. 5198,6 F. 6146,3 G. 7229,9 H. 831,4 I. 931,4 J. 10 - Ja, fullt ut00 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

23 23 24. Hur påverkar användandet av Cosmic produktiviteten enligt din åsikt? NamnAntal% A. 1 - Minskar produktiviteten12154,3 B. 25022,4 C. 33013,5 D. 4156,7 E. 562,7 F. 6 - Ökar produktiviteten10,4 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

24 24 25. Hur påverkar användandet av Cosmic kvaliteten på resultatet enligt din åsikt? NamnAntal% A. 1 - Minskar kvaliteten5424,2 B. 25625,1 C. 35524,7 D. 44017,9 E. 5156,7 F. 6 - Ökar kvaliteten31,3 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

25 25 26. Hur upplever du att Cosmic påverkar arbetsmiljön på din arbetsplats? NamnAntal% A. 1 - Den blir sämre9743,7 B. 26428,8 C. 33214,4 D. 4229,9 E. 552,3 F. 6 - Den blir bättre20,9 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

26 26 27. Upplever du att Cosmic hjälper din organisation att tillgodose kundernas krav? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls7132,3 B. 26931,4 C. 33616,4 D. 43616,4 E. 562,7 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total220100 Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

27 27 28. Är du nöjd med introduktionsutbildning för att använda Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls209,9 B. 25426,6 C. 36029,6 D. 43818,7 E. 52713,3 F. 6 - Ja, fullt ut42 Total203100 Svarsfrekvens 90,6% (203/224)

28 28 29. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att använda Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls135,9 B. 23616,4 C. 34219,2 D. 45022,8 E. 56127,9 F. 6 - Ja, fullt ut177,8 Total219100 Svarsfrekvens 97,8% (219/224)

29 29 30. Hur upplever du att Cosmic är att lära sig och att använda? NamnAntal% A. 1 - Väldigt krångligt7735 B. 25826,4 C. 34319,5 D. 43114,1 E. 5104,5 F. 6 - Väldigt lätt10,5 Total220100 Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

30 30 31. Upplever du att i Cosmic ges möjlighet till att själv pröva nya arbetssätt och stimulera alternativa lösningar och beslut? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig11250,7 B. 26730,3 C. 32913,1 D. 4104,5 E. 531,4 F. 6 - Ja, alltid00 Total221100 Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

31 31 32. Har du fått tillräckligt med tid för att träna på att använda Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen tid alls3214,5 B. 26931,2 C. 33314,9 D. 44018,1 E. 54219 F. 6 - Ja, all den tid som krävts52,3 Total221100 Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

32 32 33. Hur fungerar stödet och handledningen mellan dig och dina arbetskamrater när det uppstår problem med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Mycket dåligt62,7 B. 2219,5 C. 34118,6 D. 45826,4 E. 56830,9 F. 6 - Mycket bra2611,8 Total220100 Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

33 33 34. Uppmuntrar organisationen det informella stödet mellan arbetskamrater för att klara problem i samband med användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls125,5 B. 23817,3 C. 34319,5 D. 45725,9 E. 54821,8 F. 6 - Ja, i alla lägen2210 Total220100 Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

34 34 35. Vet du vart eller till vem du skall vända dig för att få hjälp gällande olika problem med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, ingen aning135,9 B. 22611,7 C. 33616,2 D. 45323,9 E. 56328,4 F. 6 - Ja, i alla lägen3114 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

35 35 36. Upplever du att du får den hjälp du behöver när du har problem med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls188,1 B. 25826,1 C. 34118,5 D. 45323,9 E. 54018 F. 6 - Ja, fullt ut125,4 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

36 36 37. Störs du av driftsavbrott, förlängda svarstider och annat "teknikstrul" när du jobbar med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid8337,4 B. 28638,7 C. 33214,4 D. 4146,3 E. 552,3 F. 6 - Nej, aldrig20,9 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

37 37 38. Hur upplever du att det är att använda Cosmic i ditt arbete? NamnAntal% A. 1 - Tråkigt5223,4 B. 26830,6 C. 34821,6 D. 43616,2 E. 5146,3 F. 6 - Stimulerande41,8 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

38 38 39. Känner du att stressnivån ökar eller minskar när du använder Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ökar stressnivån8739,2 B. 26428,8 C. 34922,1 D. 4135,9 E. 552,3 F. 6 - Minskar stressnivån41,8 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

39 39 40. Upplever du att ditt arbetssätt vid datorn blir styrt när du arbetar med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid10044,8 B. 25122,9 C. 34721,1 D. 4177,6 E. 562,7 F. 6 - Nej, aldrig20,9 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

40 40 41. Är du orolig att brister i Cosmic, eller ditt handhavande av Cosmic, skall leda till allvarliga patientsäkerhetsrisker? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid5525 B. 27232,7 C. 34018,2 D. 4177,7 E. 52913,2 F. 6 - Nej, aldrig73,2 Total220100 Svarsfrekvens 98,2% (220/224)

41 41 42. Är du orolig att brister i Cosmic, eller ditt handhavande av Cosmic, skall leda till allvarliga hälsokonsekvenser för dig? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid167,2 B. 25122,9 C. 34017,9 D. 43716,6 E. 55625,1 F. 6 - Nej, aldrig2310,3 Total223100 Svarsfrekvens 99,6% (223/224)

42 42 43. Känner du fysiska besvär i ögon, nacke, axlar, armar eller händer pga. att du arbetar med Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Ja, alltid219,5 B. 22913,1 C. 34620,7 D. 4229,9 E. 54821,6 F. 6 - Nej, aldrig5625,2 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

43 43 44. Hur påverkar användningen av Cosmic din grupps samarbete med andra grupper inom organisationen? NamnAntal% A. 1 - Försvårar samarbetet209 B. 23616,3 C. 37031,7 D. 45524,9 E. 52812,7 F. 6 - Underlättar samarbetet125,4 Total221100 Svarsfrekvens 98,7% (221/224)

44 44 45. Hur påverkar användningen av Cosmic samarbetet med dina arbetskamrater? NamnAntal% A. 1 - Försvårar samarbetet188,3 B. 23013,8 C. 38639,4 D. 45424,8 E. 52511,5 F. 6 - Unerlättar samarbetet52,3 Total218100 Svarsfrekvens 97,3% (218/224)

45 45 46. Är Cosmic uppbyggt så att det överensstämmer/fungerar med organisationens struktur och rutiner? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls6529,7 B. 27835,6 C. 33415,5 D. 43616,4 E. 541,8 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total219100 Svarsfrekvens 97,8% (219/224)

46 46 47. Hur påverkar användningen av Cosmic dina kontakter med patienterna? NamnAntal% A. 1 - Försvårar kontakten4118,5 B. 26730,2 C. 35223,4 D. 44118,5 E. 5156,8 F. 6 - Underlättar kontakten62,7 Total222100 Svarsfrekvens 99,1% (222/224)

47 47 48. Upplever du att det finns rutiner för att hantera ev. problem med patienter eller medarbetare p.g.a. användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig4320,4 B. 27133,6 C. 35827,5 D. 43215,2 E. 531,4 F. 6 - Ja, alltid41,9 Total211100 Svarsfrekvens 94,2% (211/224)

48 48 49. Upplever du att du har förmågan att hantera eventuella problem som uppstår med patienter och arbetskamrater i samband med användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, aldrig178 B. 24219,8 C. 36329,7 D. 45726,9 E. 52813,2 F. 6 - Ja, alltid52,4 Total212100 Svarsfrekvens 94,6% (212/224)

49 49 50. Har du fått utbildning i att hantera eventuella problem med patienter eller arbetskamrater i samband med användningen av Cosmic? NamnAntal% A. 1 - Nej, inte alls11453,5 B. 24822,5 C. 33416 D. 4125,6 E. 531,4 F. 6 - Ja, fullt ut20,9 Total213100 Svarsfrekvens 95,1% (213/224)


Ladda ner ppt "1 Avl-index copy - 280E0C9. 2 1. I vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen? NamnAntal% A. Vårdcentral Bra Liv12354,9 B. Vårdcentral Privat198,5 C."

Liknande presentationer


Google-annonser