Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöarbete i Eslövs kommun – miljöåtgärder 2005 Catarina Nilsson Miljö och Samhällsbyggnad 17 november 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöarbete i Eslövs kommun – miljöåtgärder 2005 Catarina Nilsson Miljö och Samhällsbyggnad 17 november 2005."— Presentationens avskrift:

1 Miljöarbete i Eslövs kommun – miljöåtgärder 2005 Catarina Nilsson Miljö och Samhällsbyggnad 17 november 2005

2

3 Begränsad klimatpåverkan Hållbart resande/Miljö- och Trafiksäker kommun (MöTs) Trafikstrategi för en attraktiv stad (TRAST) Klimatinvesteringsprogram (Klimp) Konvertering från el till värmepump eller fjärrvärme på förskolor Biogas som fordonsbränsle och för uppvärmning Bilpool i Stadshuset Förvaltningscyklar Skånetrafikens rabattkort Miljömärkt el

4 Giftfri miljö Ren växtnäring från avlopp med fokus på kvalitet (ReVAQ)

5 Ingen övergödning Sanering av avloppsledningsnät Inventering av enskilda avlopp Ombyggnad av Ellinge avloppsreningsverk ReVAQ

6 Myllrande våtmarker Kävlingeåprojektet

7 Ett rikt odlingslandskap Kävlingeåprojektet Naturvårdsinvesteringsprogram (NIP) –Ekprojektet –Rönneåprojektet –Natur och rekreation längs Saxån-Braån

8 Andra projekt och aktiviteter Skogen i skolan Grön Flagg Energirådgivning Nyhetsbrevet Kretslopp VA-verksamheten är ISO 14001-certifierad Miljöbokslut för Eslövs kommun Revidering av naturvårdsprogram Revidering av lokal Agenda 21 ”Miljömålsanpassad” verksamhetsplan

9 Problemområden Utsläpp av koldioxid från trafik Förlust av matjord (humus) från åkermark Kadmiumhalt i åkermark Förlust av biologisk mångfald Energianvändning Avfall


Ladda ner ppt "Miljöarbete i Eslövs kommun – miljöåtgärder 2005 Catarina Nilsson Miljö och Samhällsbyggnad 17 november 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser