Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allergena komponenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allergena komponenter"— Presentationens avskrift:

1 Allergena komponenter
Madelene Alvarsson Tel:

2 Före detta Pharmacia Diagnostics
Phadia (tidigare Pharmacia Diagnostics) är ett företag som jobbar uteslutande med diagnostik inom allergi och autoimmunitet. Allergi är vårat största område där vi har ca 90% av marknaden av blodprovsdiagnostik på lab I Sverige och 70% I Världen så vi är ett världsledande företag inom allergidiagnostik som utförs på lab. Phadia är ett svenska AB som finns I Uppsala, där det arbetar ca 500 människor, vi har vårt huvudkontor I Uppsala och både forskning, ledning, produktion, marknad under samma tak. Ni kanske känner till Phadiatop, Specifikt igE eller RAST som det fortfarande brukar kallas!!! (RAST= ImmunoCAP Specifikt IgE som är det nuv produktnamnet) Första RAST testet lanserades 1974 och bygger på IgE´s upptäckt . IgE upptäcktes 1967 av SGO Johansson CO. Jag kommer I dag att prata om vårt senaste tillskott I allergidiagnostik familjen, ImmunCAP Rapid som är ett snabbtest för allergi. Phadia har idag allt från ett enkelt snabbtest för allergi till spetsdiagnostik inom området I from av rekombinanta allergitester (Rekombinanta allergitester mäter specifika proteiner som finns I allergener, ex major proteinet för björk, katt etc…det är en annan) Så vi är det företag som kan erbjuda det bredaste sortimentet inom området.

3 Allergena komponenter
Vad är allergena komponenter? Vilken är den kliniska nyttan? Jordnöt, Hasselnöt Patientfall

4 En allergen komponent….
Nativt allergitest från ett allergen Allergitest med ett slags komponenter Allergen komponent

5 Komponentupplöst Diagnostik (CRD)
Tidigare Upptäckte vi sensibilisering mot ”naturliga” allergener genom extraktbaserade blodtest Idag Upptäcker vi sensibilisering mot allergena komponenter genom användning av både nativa och rekombinant framställda blodtest

6 Komponentupplöst Diagnostik (CRD)
Diagnos av korsreaktivitet Riskbedömning för svåra kliniska symtom Riskbedömning för reaktion mot upphettad föda Vägledning för adekvat immunterapi-behandling

7 Vad är ett rekombinant framställt allergen?
“Ett allergen som är framställt bioteknologiskt, där man använt ett nativt allergen som modell och därefter klonat detta för att kunna framställa en identisk molekyl”

8 Vilken är den kliniska nyttan??
Är det en korsreaktion? Kan det bli svåra symtom? Vem kan vi/vågar vi provocera?

9

10 Olika slags proteiner reagerar olika
PR-10 proteiner; Bet v 1 homologer; värme- och enzymlabila (OAS-Oral Allergy Syndrom) Profilin; Bet v 2 homologer; värme- och enzymlabila (OAS) LTP- proteiner (lipid transfer proteins) värme- och enzymstabila proteiner; finns i växter/frukter Lagringsproteiner värme- och enzymstabila proteiner; finns i nötter/kärnor/frön

11 Hur namnges allergena proteiner?
Bet v 1 Betula verrucosa, allergen # 1 Prefix ”r” för rekombinant eller ”n” för nativt

12 Anamnes

13 Misstänkt reaktion mot jordnöt Är det allergi?
Ara h 1 – Lagringsprotein(värme- och enzymstabilt) -Ofta associerad med kliniska symtom. -Kan korsreagera med trädnötter, linser samt ärtor Ara h 2 -Lagringsprotein -Ofta associerat med systemiska och svårare reaktioner! -Kan korsreagera med trädnötter och mandel Ara h 3 - Lagringsprotein. -Ofta associerat med kliniska symtom -Kan korsreagera med lupin och sojaböna. Ara h 8 - PR-10 protein =Bet v1 homolog -Korsreaktion med björk! (OAS)

14 Misstänkt reaktion mot jordnöt
Är det allergi? Testa med ImmunoCAP® Allergen Jordnöt (f13) + Ara h 2 (f423) Jordnöt: neg Ara h 2: neg Jordnöt: pos Ara h 2: neg Jordnöt: pos Ara h 2: pos Liten risk för svåra reaktioner mot jordnöt Risk för svåra reaktioner mot jordnöt Stor risk för svåra reaktioner mot jordnöt Rekommendationer för vidare utredning I geografiska områden där björk är vanligt förekommande; testa för Ara h 8 Rekommendationer för vidare utredning Riskgradering: Ara h 1 (f422)  Ara h 3 (f424)  Ara h 9 (f427)  Ara h 8 (f352)  CCD (Ro214) 

15 Misstänkt reaktion mot hasselnöt
Är det allergi? Cor a 1- PR-10 protein (Bet v 1 homolog) Ofta associerat med lokala symtom (OAS) Markör för björkpollenrelaterade korsreaktioner Värme- och enzymlabilt protein Cor a 8 - LTP (Lipid Transfer Protein) Ofta associerat med systemiska och svåra reaktioner förutom Oral Allergy Syndrom- OAS Värme- och enzymstabilt protein CCD Sällan associerat med kliniska symtom En markör för sensibilisering för kolhydratstrukturer; finns i alla växter References: Anderson K. et al. Allergy 2007;62: , Flinterman A.E. et al. J Allergy Clin Immunol. 2008;121: , Flinterman A.E. et al. Opin Allergy Clin Immunol 2008;261-5, Pastorello E.A. et al. J Allergy Clin Immunol 2002;109:563-70, Schocker F. et al. J Allergy Clin Immunol 2004;113:141-7.

16 Misstänkt reaktion mot hasselnöt
Är det allergi? Testa med ImmunoCAP® Allergen Hasselnöt (f17) + Cor a 8 (f425) Hasselnöt: neg Cor a 8: neg Hasselnöt: pos Cor a 8: neg Hasselnöt: pos Cor a 8: pos Liten risk för svåra reaktioner mot hasselnöt men kan ej uteslutas Risk för svåra reaktioner mot hasselnöt Stor risk för svåra reaktioner mot hasselnöt Rekommendationer för vidare utredning Riskgradering: Cor a 1 (f428)  CCD (Ro214) 

17 Pojke född 1991 17 år med eksem & rinit och möjlig astma. Allergisk mot katt, gräs och björk. Nu har eksemet blivit värre. SPT: +3 för katt, gräs och björk +1 för soja, hasselnöt, jordnöt, hund Hur ska man tolka detta – vad göra? Specifikt IgE ordineras: Hasselnöt >100, Jordnöt 5,1 Hund 1,9 Vete 1,1 Soja 2,0 Råg 1,2 Hur tolka?

18 Specialistbedömning; Komponenttestning
Jordnöt f kU/L Ara h kU/L Ara h 2* kU/L Ara h kU/L Ara h ,3 kU/L Hasselnöt f kU/L Cor a 8* kU/L Cor a kU/L Vete f kU/L Omega-5-gliadin* 0.03 kU/L Soja f kU/L Gly m kU/L Björk t kU/L * Riskmarkörer Förekomst av specifika IgE antikroppar mot Ara h2, Cor a 8 och Omega- 5-gliadin är riksmarkörer för potentiellt svåra reaktioner i patienter med en misstänkt allergi mot jordnöt hasselnöt och vete

19 Flicka född 1992 16 år med astma.
Reagerade med svullen hals på ett flygplan när en jordnötspåse öppnades i sätet bredvid. SPT: + 4 och + vid jordnötsprovokation. Inhalation av jordnöt gav heshet, ögonsymtom och kvävningskänsla. Tämligen låga nivåer av IgE mot jordnöt Jordnöt f kU/L Ara h kU/L Ara h 2* 1.4 kU/L Ara h kU/L Ara h 8 ?? kU/L * Riskmarkör

20 Flicka född 2000 8 år med lindring astma & gastrosymptom.
Födoämnesallergi? Av och till ont i magen. Hasselnöt gav klåda i munnen förra sommaren. Jordnöt för 6 mån sedan gav klåda i halsen och kräkningar. SPT: +3 för hund, häst, katt, gräs, björk, +2 för hasselnöt, jordnöt, mandel Hur ska man tolka detta – vad göra? Specifikt IgE ordineras: Hasselnöt 2,49 Jordnöt 0,38 Björk 4,23 Hur tolka?

21 Specialistbedömning; Komponenttestning
Jordnöt f kU/L Ara h 2* kU/L Ara h kU/L Hasselnöt f kU/L Cor a 8* kU/L Cor a 1 ?? Björk t kU/L * Riskmarkörer

22 Pojke född 1999 9 år med eksem & astma. Yngre bror multiallergisk. Mamma allergisk mot nötter. Sensibiliserad mot björk och katt SPT: + 4 jordnöt och +1 hasselnöt Jordnöt f kU/L Ara h kU/L Ara h 2* 4.3 kU/L Ara h kU/L Ara h kU/L Hasselnöt f kU/L Cor a kU/L Cor a 8* kU/L Soja f kU/L Gly m kU/L Björk t kU/L * Riskmarkörer

23 Äggallergi Prevalens hos barn: 1-2 %
Den näst vanligaste allergin hos barn efter mjölkallergi Vanliga symtom: atopisk dermatit, astma, urtikaria samt mer ovanligt: anafylaxi Startar tidigt, ofta under det andra levnadsåret Ägg allergi brukar ”växa bort” för de flesta fram till skolåldern

24 Vilken är den kliniska nyttan?
Finns det risk för kliniska reaktioner? Ökad risk för en bestående äggallergi? Kan patienten äta kokt ägg /rått ägg?

25 Misstänkt reaktion mot ägg
Är det allergi? Ovomucoid ImmunoCAP® Allergen f233 Avsaknad av IgE-antikroppar för Ovomucoid indikerar tolerans mot kokt ägg. Förekomst av IgE-antikroppar för Ovomucoid indikerar en ökad risk för en bestående äggallergi. References: 1Ando H, Moverare R, ondo Y, Tsuge I, Tanaka A, Borres MP, Urisu A. Utility of ovomucoid-specific IgE concentrations in predicting symptomatic egg allergy. J Allergy Clin Immunol 2008;122:583-8. 2. Boyano Martinez T, Garcia-Ara C, DIaz-Pena JM, Munoz FM, Garcia Sanchez G,Esteban MM. Validity of specific IgE antibodies in children with egg allergy. Clin Exp Allergy 2001;31:1464-9 3. Lemon-Mule H, Sampson HA, Sicherer SH, Shreffler WG, Noone S, Nowak-Wegrzyn A. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg. J Allergy Clin Immunol 2008;122: 4. Urisu A, Ando H, Morita Y, Wada E, Yasaki T, Yamada K, Komada K, Torii S,Goto M, Wakamatsu T. Allergenic activity of heated and ovomucoid-depleted egg white. J Allergy Clin Immunol 1997;100:171-6 5. Bernhisel-Broadbent J, Dintzis HM, Dintzis RZ,Sampson HA Allergenicity and antigenicity of chicken egg ovomucoid (Gal d III) compared with ovalbumin (Gal d I) in children with egg allergy and in mice. J Allergy Clin Immunol 1994;93: 6. Jarvinen KM, Beyer K, Vila L, Bardina L, Mishoe M, Sampson HA. Specificity of IgE antibodies to sequential epitopes of hen’s egg ovomucoid as a marker for persistence of egg allergy. Allergy 2007;62:

26 Misstänkt reaktion mot ägg
Är det allergi? Testa med ImmunoCAP® Allergen Äggvita (f1) + Ovomucoid (f233) Äggvita: neg Ovomucoid: neg Äggvita: pos Ovomucoid: neg Äggvita: pos Ovomucoid: pos Liten risk för reaktioner mot ägg Risk för reaktioner mot ägg Stor risk för reaktioner mot ägg Frånvaro av IgE -antikroppar för ovomucoid indikerar tolerans för hårdkokt ägg samt ägg i bakverk Ökad risk för en kvarvarande äggallergi

27 Sammanfattning Allergena komponenter – Vilken är den kliniska nyttan?
Är det en korsreaktion? Kan det bli svåra symtom? Vem kan vi/vågar vi provocera?


Ladda ner ppt "Allergena komponenter"

Liknande presentationer


Google-annonser