Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget 2011-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget 2011-2013."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget

2 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Medborgar-/kundmål 1.Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga. 2.Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Övergripande mål från 2010

3 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Resursmål ( (Produktivitet/Process/Ekonomi/Personal)Ekonomi 3. Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden* ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. 4. Investeringar (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin helhet självfinansieras.Personal 5. Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Övergripande mål från 2010

4 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Miljömål 6. Kommunens medborgare och kommunens egna anställda* ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. 7. Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Övergripande mål från 2010

5 Kommunledningskontoret Ulf Svensson ÅRETS RESULTAT Resultat i relation till skatter o statsbidrag-0,34%-1,04%-1,76% Mål i %2,00 % Mål i kkr Differens i %-2,34 %-3,04 %-3,76 % Differens i kkr Mål i relation till äskande inom och utom ram

6 Kommunledningskontoret Ulf Svensson RESULTATBUDGET Budget Utom ram RESULTATBUDGET BudgetPlan Nettokostnader VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift Generella statsbidrag Finansnetto ÅRETS RESULTAT Inom och utom ram

7 Kommunledningskontoret Ulf Svensson RESULTATBUDGET Utom ramBudgetPlan Kommunstyrelsen/KLK Kommunstyrelsen/KLK/Campus Värnamo0450 Överförmyndaren150 Teknisk nämnd000 Miljö- och stadsbyggnadskontor280 Räddningstjänst1 000 Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- o utb.nämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Gummifabriken, hyra Gummifabriken, inventarier Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk20 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk + 0,5 vaktmästare90 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk, industriantikvarie200 Totalt

8 Kommunledningskontoret Ulf Svensson ÅRETS RESULTAT Resultat i relation till skatter o statsbidrag1,15%1,75%2,19% Mål2 % Mål i kkr Differens i %-0,85 %-0,25 %0,19 % Differens i kkr Mål i relation till äskande inom ram

9 Kommunledningskontoret Ulf Svensson RESULTATBUDGET BudgetPlan Nettokostnader VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift Generella statsbidrag Finansnetto ÅRETS RESULTAT Inom ram

10 Kommunledningskontoret Ulf Svensson

11 Regeringens vårproposition VP, apr 20101,01,93,34,14,415,5 ESV, mars 20102,01,72,93,24,114,7 SKL, feb 20101,41,71,93,84,614,1 PROGNOSER SKATTEUNDERLAG Värnamos budgetunderlag bygger på prognosen från SKL i februari ,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 mkr i ökade skatteintäkter för Värnamo kommun med nuvarande skattesats 21:08 Skillnaden mellan regeringens och SKL prognoser är cirka 17 mkr för Värnamo kommun 2011 Finns anledning att invänta nästa prognos från SKL innan vi ändrar våra beräkningar.

12 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Lönekostnader och arvoden ARVODEN Budgetramarna uppräknade med 2% varje år i förhållande till utbetalningarna under 2009 (8,32 mkr x 2% = 166,4 tkr), inkl lönebikostnader LÖNER Lönejusteringar i %2,3 %3,0 %3,5 % Lönepott i mkr (9 mån)19,225,731,1 Lönepott i mkr (helårseffekt)25,634,241,5 Strukturförändringar i mkr1,02,0 Strukturförändringar i %0,09 %0,18 % Osakliga löneskillnader i mkr3,01,5 Osakliga löneskillnader i %0,27 %0,13 %

13 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Arbetsgivaravgifter, försäkringar och pensionsavgifter SKL rekommendation Ursprungligt förslag ,45 % Reviderad juni ,61 % Reviderad nov ,56 % Förslag för ,08 % Förslag för ,98 % PO-pålägg VÄRNAMO KOMMUN ,1 % ,1 % Förslag ,2 % En sänkning föreslås från år 2011 med 1,9 %. Förslag till budgetramar för nämndernas har reducerats för detta med 14,4 mkr. En sänkning med 0,1% = 0,75 mkr lägre kostnader. För den avgiftsfinansierade verksamheten görs ingen reducering.

14 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Befolkning +25


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget 2011-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser