Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget 2011-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget 2011-2013."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget 2011-2013

2 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Medborgar-/kundmål 1.Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga. 2.Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Övergripande mål från 2010

3 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Resursmål ( (Produktivitet/Process/Ekonomi/Personal)Ekonomi 3. Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden* ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. 4. Investeringar (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin helhet självfinansieras.Personal 5. Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Övergripande mål från 2010

4 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Miljömål 6. Kommunens medborgare och kommunens egna anställda* ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. 7. Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Övergripande mål från 2010

5 Kommunledningskontoret Ulf Svensson ÅRETS RESULTAT-5 153-15 914-27 943 Resultat i relation till skatter o statsbidrag-0,34%-1,04%-1,76% Mål i %2,00 % Mål i kkr29.95930.72831.778 Differens i %-2,34 %-3,04 %-3,76 % Differens i kkr-35.112-46.642-59.721 Mål i relation till äskande inom och utom ram

6 Kommunledningskontoret Ulf Svensson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Budget Utom ram22 43742 81062 709 RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 BudgetPlan Nettokostnader1 427 7901 468 5301 527 127 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 427 790-1 468 530-1 527 127 Avskrivningar-82 000-86 000-90 000 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 509 790-1 554 530-1 617 127 Skatteintäkter1 238 3761 285 4341 344 564 Kommunal fastighetsavgift52 01652 66653 324 Generella statsbidrag207 554198 278190 997 Finansnetto6 6912 238299 ÅRETS RESULTAT-5 153-15 914-27 943 Inom och utom ram

7 Kommunledningskontoret Ulf Svensson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 Utom ramBudgetPlan Kommunstyrelsen/KLK4 2034 5533 483 Kommunstyrelsen/KLK/Campus Värnamo0450 Överförmyndaren150 Teknisk nämnd000 Miljö- och stadsbyggnadskontor280 Räddningstjänst1 000 Fritidsnämnd555380280 Kulturnämnd225675 Barn- o utb.nämnd2 5145 5125 931 Omsorgsnämnd10 70017 40021 700 Medborgarnämnd2 5004 2008 200 Gummifabriken, hyra5 20013 350 Gummifabriken, inventarier2 7006 900 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk20 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk + 0,5 vaktmästare90 Ökat bidrag Stiftelsn Åminne Bruk, industriantikvarie200 Totalt22 43742 81062 709

8 Kommunledningskontoret Ulf Svensson ÅRETS RESULTAT17 28426 89634 766 Resultat i relation till skatter o statsbidrag1,15%1,75%2,19% Mål2 % Mål i kkr29.95930.72831.778 Differens i %-0,85 %-0,25 %0,19 % Differens i kkr-12.675-3.8322.988 Mål i relation till äskande inom ram

9 Kommunledningskontoret Ulf Svensson RESULTATBUDGET 2011-2013201120122013 BudgetPlan Nettokostnader1 405 3531 425 7201 464 418 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 405 353-1 425 720-1 464 418 Avskrivningar-82 000-86 000-90 000 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER-1 487 353-1 511 720-1 554 418 Skatteintäkter1 238 3761 285 4341 344 564 Kommunal fastighetsavgift52 01652 66653 324 Generella statsbidrag207 554198 278190 997 Finansnetto6 6912 238299 ÅRETS RESULTAT17 28426 89634 766 Inom ram

10 Kommunledningskontoret Ulf Svensson

11 Regeringens vårproposition 20092010201120122013 2009- 2013 VP, apr 20101,01,93,34,14,415,5 ESV, mars 20102,01,72,93,24,114,7 SKL, feb 20101,41,71,93,84,614,1 PROGNOSER SKATTEUNDERLAG Värnamos budgetunderlag bygger på prognosen från SKL i februari 2010 0,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 mkr i ökade skatteintäkter för Värnamo kommun med nuvarande skattesats 21:08 Skillnaden mellan regeringens och SKL prognoser är cirka 17 mkr för Värnamo kommun 2011 Finns anledning att invänta nästa prognos från SKL innan vi ändrar våra beräkningar.

12 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Lönekostnader och arvoden ARVODEN Budgetramarna uppräknade med 2% varje år 2011-2013 i förhållande till utbetalningarna under 2009 (8,32 mkr x 2% = 166,4 tkr), inkl lönebikostnader LÖNER 201120122013 Lönejusteringar i %2,3 %3,0 %3,5 % Lönepott i mkr (9 mån)19,225,731,1 Lönepott i mkr (helårseffekt)25,634,241,5 Strukturförändringar i mkr1,02,0 Strukturförändringar i %0,09 %0,18 % Osakliga löneskillnader i mkr3,01,5 Osakliga löneskillnader i %0,27 %0,13 %

13 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Arbetsgivaravgifter, försäkringar och pensionsavgifter SKL rekommendation Ursprungligt förslag 200940,45 % Reviderad juni 200939,61 % Reviderad nov 200938,56 % Förslag för 201039,08 % Förslag för 201138,98 % PO-pålägg VÄRNAMO KOMMUN 200941,1 % 201041,1 % Förslag 2011-201339,2 % En sänkning föreslås från år 2011 med 1,9 %. Förslag till budgetramar för nämndernas har reducerats för detta med 14,4 mkr. En sänkning med 0,1% = 0,75 mkr lägre kostnader. För den avgiftsfinansierade verksamheten görs ingen reducering.

14 Kommunledningskontoret Ulf Svensson Befolkning +25


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget 2011-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser