Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 Introduktion till python Utskrift Variabler, datatyper, omvandling av typer inläsningsfunktioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 2 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 Introduktion till python Utskrift Variabler, datatyper, omvandling av typer inläsningsfunktioner."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 2 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 Introduktion till python Utskrift Variabler, datatyper, omvandling av typer inläsningsfunktioner

2 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 1/17 Programspråk Två olika typer av program omvandlar högnivå till lågnivå program: Interpreterande program och kompilerande program. Python är ett interpreterande programmeringsspråk. Java, C, C++ är kompilerande programmeringsspråk.

3 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 2/17 Utskrift på skärmen print(”Hej”,end=””) print(”Hur är det?”) Hej Hur är det? print(”Hej”) print(”Hur är det?”) Hej Hur är det?

4 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 3/17 Syntax Syntax betyder språkets struktur. –Följande är en massa svenska ord: labbarna, i, tid, gör, till, bonus, samla, tentamen, !, och –Kan man bygga en vettig mening med orden? –Kan en maskin gissa det utan att missuppfatta meningen?

5 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 4/17 Syntax Ovanstående gäller också för olika programmeringsspråk bl.a. Python: Följande rad blir datorn förvirrad av eftersom det är syntaxfel i koden: ”Python är enkelt” print För att datorn ska förstå, ska man skriva som nedan: print(”Python är enkelt”)

6 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 5/17 Variabel Med hjälp av variabler kan man lagra ett värde i datorns minne så att programmet kan komma åt värdet vid ett senare tillfälle. Exempel: age = 20 name = ” Vahid ” length = 1.70

7 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 6/17 Variabelnamn Använd så korta och samtidigt så beskrivande variabelnamn som möjligt Var konsekvent vid val av variabelnamn Försök att följa språkets tradition för val av variabelnamn Variabelnamn är case sensitive i python

8 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 7/17 Reserverade ord En del ord får inte användas som variabelnamn, för att de har en betydelse för python och därför kallar vi dom reserverade ord: iselifimportglobal except iffrompassclass inreturncontinue defandelseraise delorcontinueassert forwhilebreakexec trynotfinallylambda

9 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 8/17 Datatyper Datatyp för text (Sträng): –str t.ex: ”hej”, ”12” Numeriska datatyper: –int t.ex: 12, –float t.ex:12.0

10 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 9/17 Inläsning Inläsning från tangentbordet görs m.h.a funktionen input() datorn väntar tills användaren tryckt på ”Enter” Om man använder ett parameter i input så skrivs ut parametern innan input väntar på inmatning: input(”Vad heter du?”) parameter

11 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 10/17 Omvandling av typer Omvandling mellan typerna String, integer och float görs m.h.a följande: str(x) int(x) float(x) Exempel: age_str = input(”ange ålder:”) age = int(age_str)

12 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 11/17 Kommentarer # This is a comment print( ” Learning Python is easy! ” ) Learning Python is easy! Varför och när skriver man kommentarer i ett program?

13 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 12/17 + och * operatorn operationen + används för att konkatenera två strängar. ”ab”+”ba” ”abba” Man kan använda * följd av ett heltal för att upprepa en sträng ett antal gånger. ”mam”*2 ”mammam”

14 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 13/17 Strängmetoder upper() lower() swapcase() capitalize() strip() replace (gamla, nya, max)

15 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 14/17 Exempel skolan=”kunglIga tEkniska” skolan.upper() KUNGLIGA TEKNISKA skolan.lower() kungliga tekniska skolan.swapcase() KUNGLiGA TeKNISKA skolan.capitalize() Kungliga tekniska skolan.replace(”k”,”l”,2) lunglIga tElniska

16 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 15/17 Mini labb Skriv ett program som frågar efter användarens ålder och beräknar och skriver ut examensålder. age = input(”Hur gammal är du?”) age = int(age) exAge = age + 4.5 print(”Du kommer att vara ”,exAge)

17 Översikt Programspråk Utskrift Syntax Variabel inläsning Omvandling mellan datatyper Kommentarer Strängar Minilabb Sammanfattning 16/17 Sammanfattning Använd korta men beskrivande variabelnamn Var noggrann med datatyper input() används för inmatning Planera ditt program innan du börjar skriva kod för det


Ladda ner ppt "Föreläsning 2 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 Introduktion till python Utskrift Variabler, datatyper, omvandling av typer inläsningsfunktioner."

Liknande presentationer


Google-annonser