Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-01-17 Parallella stödgrupper för barn och föräldrar Ett projekt som stöds av Göteborgs Barnhus i samarbete med Bräcke Diakoni, Änggårdens hospice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-01-17 Parallella stödgrupper för barn och föräldrar Ett projekt som stöds av Göteborgs Barnhus i samarbete med Bräcke Diakoni, Änggårdens hospice."— Presentationens avskrift:

1 2013-01-17 Parallella stödgrupper för barn och föräldrar Ett projekt som stöds av Göteborgs Barnhus i samarbete med Bräcke Diakoni, Änggårdens hospice och Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2  Större samtidighet i bearbetningsprocessen  Stärka föräldrarollen  Möte med andra barn och vuxna  Förbättra känslan av sammanhang  Gemensam kommunikation 2013-01-17

3  Ge stöd till efterlevande familjer, där någon av de efterlevande är 8 – 30 år  Få kunskap om målgruppens villkor  Forma modellen med parallella stödgrupper  Sprida kunskap om modellen  Opinionsbildning – verka för att stödgrupperna permanentas 2013-01-17

4  Hjälpa deltagarna att förstå och återfå kontrollen över tankar och känslor  Normalisera kris och krisprocessen  Skapa ett utrymme där deltagarna kan gestalta sina tankar och känslor  Träffa andra i liknande situation 2013-01-17

5  Förändrat klimat  Mer/mindre beskyddande föräldrar  Barnen tar föräldrarollen  Tabubelagda ämnen  Tystnad  Övrigt 2013-01-17

6  Träffa andra i liknande situation  Få tala om det som har hänt  Struktur  Trygg miljö  Ceremoni 2013-01-17

7  Återkommande ritualer  Följer samma teman  Gemensam avslutande ceremoni 2013-01-17

8  Bekräftelse och igenkänning  Normalisering av reaktioner, tankar och känslor  Hopp  Självkänsla  Stöd i att hantera sorgen 2013-01-17

9  Begriplighet – samtal i gruppen, foga samman sin berättelse, insikten i hur krisen påverkar livssituationen  Hanterbarhet – gruppen som verktyg, egna berättandet, krisen är föränderlig, erfarenhetsutbyte, hanteringsstrategier  Meningsfullhet – att dela med andra, existentiella samtal, meningsskapande 2013-01-17

10  Små barn 8 – 12 år, 1-2 grupper, 3-4 ledare  Tonåringar 13 – 17 år, 2 ledare  Unga vuxna 18 – 30 år, 2 ledare  Vuxna, 1-2 grupper, 2 ledare ”Flexibel” gruppindelning utifrån barnens ålder, mognad, kön samt syskon 2013-01-17

11 Erfarenhet och kompetens av:  Möta barn/vuxna i kris och sorg  Leda grupper  Målgruppen 2013-01-17

12 Anna Dagerud socionom/kurator ASIH- teamet i väster och Nina Holgersson, sjukhuspastor tillhör projektgruppen samt är två av ledarna i stödgrupperna för barn/unga vuxna som mist en förälder


Ladda ner ppt "2013-01-17 Parallella stödgrupper för barn och föräldrar Ett projekt som stöds av Göteborgs Barnhus i samarbete med Bräcke Diakoni, Änggårdens hospice."

Liknande presentationer


Google-annonser