Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parallella stödgrupper för barn och föräldrar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parallella stödgrupper för barn och föräldrar"— Presentationens avskrift:

1 Parallella stödgrupper för barn och föräldrar
Parallella stödgrupper för barn och föräldrar Ett projekt som stöds av Göteborgs Barnhus i samarbete med Bräcke Diakoni, Änggårdens hospice och Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 PARALLELLA STÖDGRUPPER
PARALLELLA STÖDGRUPPER Större samtidighet i bearbetningsprocessen Stärka föräldrarollen Möte med andra barn och vuxna Förbättra känslan av sammanhang Gemensam kommunikation

3 SYFTE Ge stöd till efterlevande familjer, där någon av de efterlevande är 8 – 30 år Få kunskap om målgruppens villkor Forma modellen med parallella stödgrupper Sprida kunskap om modellen Opinionsbildning – verka för att stödgrupperna permanentas

4 STÖDGRUPPEN Hjälpa deltagarna att förstå och återfå kontrollen över tankar och känslor Normalisera kris och krisprocessen Skapa ett utrymme där deltagarna kan gestalta sina tankar och känslor Träffa andra i liknande situation

5 REAKTIONER I FAMILJEN Förändrat klimat
REAKTIONER I FAMILJEN Förändrat klimat Mer/mindre beskyddande föräldrar Barnen tar föräldrarollen Tabubelagda ämnen Tystnad Övrigt

6 VAD KAN HJÄLPA? Träffa andra i liknande situation
VAD KAN HJÄLPA? Träffa andra i liknande situation Få tala om det som har hänt Struktur Trygg miljö Ceremoni

7 PARALLELLA GRUPPER Återkommande ritualer Följer samma teman
PARALLELLA GRUPPER Återkommande ritualer Följer samma teman Gemensam avslutande ceremoni

8 VAD GER STÖDGRUPPERNA? Bekräftelse och igenkänning
VAD GER STÖDGRUPPERNA? Bekräftelse och igenkänning Normalisering av reaktioner, tankar och känslor Hopp Självkänsla Stöd i att hantera sorgen

9 KASAM – känsla av sammanhang
KASAM – känsla av sammanhang Begriplighet – samtal i gruppen, foga samman sin berättelse, insikten i hur krisen påverkar livssituationen Hanterbarhet – gruppen som verktyg, egna berättandet, krisen är föränderlig, erfarenhetsutbyte, hanteringsstrategier Meningsfullhet – att dela med andra, existentiella samtal, meningsskapande

10 GRUPPINDELNING Små barn 8 – 12 år, 1-2 grupper, 3-4 ledare
GRUPPINDELNING Små barn 8 – 12 år, 1-2 grupper, 3-4 ledare Tonåringar 13 – 17 år, 2 ledare Unga vuxna 18 – 30 år, 2 ledare Vuxna, 1-2 grupper, 2 ledare ”Flexibel” gruppindelning utifrån barnens ålder, mognad, kön samt syskon

11 STÖDGRUPPSLEDARE Erfarenhet och kompetens av:
STÖDGRUPPSLEDARE Erfarenhet och kompetens av: Möta barn/vuxna i kris och sorg Leda grupper Målgruppen

12 Anna Dagerud socionom/kurator ASIH-teamet i väster och Nina Holgersson, sjukhuspastor tillhör projektgruppen samt är två av ledarna i stödgrupperna för barn/unga vuxna som mist en förälder


Ladda ner ppt "Parallella stödgrupper för barn och föräldrar"

Liknande presentationer


Google-annonser