Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning av verksamhetsredovisning för läkare som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt läkare verksamma enligt avtal med SLL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning av verksamhetsredovisning för läkare som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt läkare verksamma enligt avtal med SLL."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning av verksamhetsredovisning för läkare som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt läkare verksamma enligt avtal med SLL för verksamhetsåret 2012 Denna verksamhetsredovisning avser verksamhetsåret 2012 för läkare verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning samt läkare verksamma enligt avtal med Stockholms läns landsting (SLL). Procenten är i sammanställningen för år 2012 beräknade på totala antalet deltagare, vilket innefattar de som svarat på hela enkäten och de som svarat delvis och sedan gått ur. De flesta frågor har gett deltagarna en möjlighet att välja ett svarsalternativ, i de fallen är totalantalet detsamma som totala antalet deltagare som medverkat i enkäten. I andra fall har deltagarna kunnat välja fler än ett svarsalternativ, vilket leder till att det totala antalet inkomna svar på den specifika frågan skiljer sig från totalantalet deltagare.

2 1. Denna verksamhetsredovisning avser: (Huvudpraktik, bipraktik osv) Bipraktik 1 Bipraktik 2 Bipraktik 3 Bipraktik 4 Bipraktik 5 Huvudpraktik Inget svar Totalt Antal25432235887481

3 2. Avseende verksamhetsåret 2012 (verksam enligt LOL eller avtal)

4 3. Hur är din verksamhet organiserad?

5 4. Finns din praktik listad på 1177 Vårdguiden?

6 5. Hur många veckor har din praktik varit stängd under året? 0 veckor 10 veckor eller fler 1-3 veckor 4-6 veckor 7-9 veckor Inget svar Totalt Antal46365011695138481

7 6. Finns anställd personal på din praktik?

8 7. Uppfyller din praktik de av SLL antagna riktlinjerna avseende tillgänglighet?

9 8. Hur stor andel av dina patienter har en väntetid på över 30 dagar till din praktik? 01-24%25-49%50-74%75-100% Inget svar Totalt Antal2109017105149481

10 9. Informerar du dina patienter om Vårdgarantin?

11 10. Använder du? (fleralternativsfråga)

12 11. Förskriver du FaR? (fysisk aktivitet på recept)

13 12. Har du haft anledning att kontakta Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster (tidigare ARV-enheten) under verksamhetsåret 2012?


Ladda ner ppt "Sammanställning av verksamhetsredovisning för läkare som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt läkare verksamma enligt avtal med SLL."

Liknande presentationer


Google-annonser