Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

El produktion och distribution Trådkurs 6. Elektricitet Vad behöver vi elektricitet till i vårt samhälle idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "El produktion och distribution Trådkurs 6. Elektricitet Vad behöver vi elektricitet till i vårt samhälle idag?"— Presentationens avskrift:

1 El produktion och distribution Trådkurs 6

2 Elektricitet Vad behöver vi elektricitet till i vårt samhälle idag?

3 Effekt Effekt- hur många elektroner som förflyttas varje sekund. Enhet: Watt (W) Kilowatt = 1000 Watt (kilo = 1000) Wattimmar ( Wh): Watt/timme Energiförbrukning mäts ofta i kWh

4 Elförsörjning

5 Elproduktion Sverige – fakta 2011 700 Vattenkraftverk - 65 TWh/år (ca 50%) 10 Kärnkraftverksreaktorer- 65-70TWh/år (ca 50%) – Ringhals 4 – Forsmark 3 – Oskarshamn 3 Kraftvärmeverk: 7 TWh/år, Vindkraftverk: 0,9 TWh/år – stor utbyggnadspotential 2015 - 10 TWh/år

6 4 byggstenar i svenska elproduktion

7 Distribution av el Elproducent - producerar och matar in el i elnätet Elhandelsföretag - Elleverantör som köper och säljer el vidare Nätägare - äger elledningarna – stamnät, regionnät, lokalnät – Svenska Kraftnät är ägare för stamnätet Elanvändare: alla som tar ut el från elnätet

8 Elnätet Stamnät Regionnät Lokala elnät

9 Vilka elproducenter känner du till? EON Vattenfall Fortum – Dessa producerar 90% av all el som används i Sverige Totalproduktion 150 TWh http://www.svenskenergi.se/sv/Om- el/Elproduktion/

10 Elförsörjning och användning av energi historiskt 1900-talet - elen förutsättning för omvandling till modern industrination 50 och 60-talet – skapade förutsättningar för kvinnorna att komma ut i arbetslivet

11 Tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden Nya investeringar Miljöpåverkan CO 2 neutral Lagring

12 El försörjning och användning av energi i nutid Elen har varit och kommer även fortsättningsvis att vara en viktig förutsättning för vår välfärd Sysselsätter idag ca 20 000 personer i Sverige IEAIEA

13 Framtidens energikällor? Vad sätter begränsningen?

14

15 Elproduktion Solen som driver vattenkraften Atomnummer 6 Allt levande innehåller kol. Mat, kläder, plast, bensin, smink innehåller också kol. Bild från Svensk Energi

16 Elkraftverk Vattnets lägesenergi ═► omvandlas till elenergi Vattnet får turbinen att snurra Generatorn skapar elektrisk energi Transporteras via transformatorer till högspänningsställverk Bild från Svensk Energi

17 Produktion av elektricitet Elektro-magneten i mitten börjar vrida sig så att nordpolen pekar nedåt mot permanent-magnetens sydände Elektro-magneten ställer in sig och byter poler så att nordpolen hamnar överst Elektro-magneten vrider sig igen så att nordpolen pekar nedåt. Den fortsätter snurra medurs Bild LäraNO

18 Generator Skapar elektrisk ström med hjälp av en magnet och en ledare snurrad till en spole. Om magneten snurrar så växlar magnetfältet i luften och det påverkar elektronerna i ledaren så de börjar röra på sig. Ström har skapats.


Ladda ner ppt "El produktion och distribution Trådkurs 6. Elektricitet Vad behöver vi elektricitet till i vårt samhälle idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser