Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapport 2009 Mats Anderberg Mikael Dahlberg. Syfte Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapport 2009 Mats Anderberg Mikael Dahlberg. Syfte Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2009 Mats Anderberg Mikael Dahlberg

2 Syfte Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika frågeställningarna är: - Förekommer det förändringar över tid i materialet som kan tyda på olika former av trender? - Kan en tentativ modell utvecklas för att belysa graden av exklusion (utanförskap) för klienter inom missbruksvården? Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika frågeställningarna är: - Förekommer det förändringar över tid i materialet som kan tyda på olika former av trender? - Kan en tentativ modell utvecklas för att belysa graden av exklusion (utanförskap) för klienter inom missbruksvården?

3 Metod 1. Deskriptiv bild av materialet för åren 2006-2008. 2. Beskrivning av exklusionsmodellens teoretiska och operationella definitioner. 3. Redovisning av resultat från modellen. 4. Prövning av modellen i relation till några bakgrundsvariabler.

4 Material från IKMDOK

5 En deskriptiv bild 2006 N=2 262 (%) 2007 N=2 152 (%) 2008 N=2 161 (%) Kön Män Kvinnor 70 30 67 33 67 33 Ålder 19 år och yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år och äldre 8 26 20 24 23 8 25 18 25 23 11 28 18 21 22 Lagrum Enligt SoL Annat lagrum Utan myndighetsprövning 46 20 33 46 20 34 38 20 42 Boendeform senaste 6 månaderna Eget boende Institution/kategoriboende Saknar bostad 76 12 79 10 11 79 10 11

6 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) Levnadsform senaste 6 månaderna Lever tillsammans med barn141514 Fullföljt gymnasium eller högskola475150 Försörjning senaste 6 månaderna Lönebaserad inkomst Bidrag Försörjningsstöd Annan (t.ex. kriminalitet) 40 19 26 15 42 17 25 16 41 15 26 18 Primär drog Alkohol Narkotika Läkemedel 50 44 6 50 42 7 48 44 8 Injektionsmissbruk191716 Tidigare vård för missbruk646360 Tidigare tvångsvård (LVU/LVM)171619 Substitutionsbehandling665

7 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) Allvarliga problem med fysisk hälsa 32 30 Allvarliga problem med psykisk hälsa 5760 Tidigare psykiatrisk vård 4244 Dömd för brott 6462 Dömd till fängelse 343228

8 Exklusion – teoretiska definitioner Social exklusion - ”en successiv upplösning av de sociala och symboliska band som normalt knyter samman individen med samhället” Social exklusion - ”en successiv upplösning av de sociala och symboliska band som normalt knyter samman individen med samhället” Frankrike (slutet av 1960-talet) Frankrike (slutet av 1960-talet) EU (1990-talet) EU (1990-talet) Utanförskapsbegreppet Utanförskapsbegreppet

9 Exklusion – teoretiska definitioner 1. Exklusion från arbetsmarknad 2. Ekonomisk exklusion 3. Kulturell exklusion 4. Exklusion genom social isolering 5. Rumslig exklusion 6. Institutionell exklusion Kronauer (1998)

10 Operationella definitioner Inklusion Boende- och levnadsform Boendeform senaste 6 mån. Utbildning och försörjning Utbildningsnivå Försörjning senaste 6 mån. Behandlings- historia Tvångsvård enligt LVU/LVM Psykisk hälsa Psykiatrisk vård Kriminalitet Fängelsedom

11 Operationella definitioner Exempel, nivån svarsalternativ: 1. Boendeform senaste 6 månaderna (D1a1) 1 = Egen bostad 7 = Hotell 2 = Andra hand/inneboende/ 8 = Hos föräldrar boendekollektiv/studentbostad 9 = Hos släktingar 3 = Försöks-/träningslägenhet 10 = Bostadslös 4 = Institution 11 = Annan 5 = Familjevård boendeform 6 = Fängelse/häkte (alt. 1, 2 & 8 = inkluderad) Exempel, nivån svarsalternativ: 1. Boendeform senaste 6 månaderna (D1a1) 1 = Egen bostad 7 = Hotell 2 = Andra hand/inneboende/ 8 = Hos föräldrar boendekollektiv/studentbostad 9 = Hos släktingar 3 = Försöks-/träningslägenhet 10 = Bostadslös 4 = Institution 11 = Annan 5 = Familjevård boendeform 6 = Fängelse/häkte (alt. 1, 2 & 8 = inkluderad)

12 Exklusionsmodellen 2006 N=1 970 (%) 2007 N=1 844 (%) 2008 N=1 813 (%) Antal indikatorer 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 1 6 14 22 26 22 10 1 5 12 20 26 22 13 1 5 13 20 25 23 12

13 Några resultat (2008) Grupp 0,1 & 2 N=353Grupp 5 & 6 N=644 Kön (%) kvinnor kvinnor män män27733466 Ålder (år) 3639 Primär drog (%) alkohol alkohol narkotika narkotika läkemedel läkemedel2865767258 Vårdform (%) Institution Institution Öppenvård Öppenvård Boendestöd Boendestöd51292035623

14 Några resultat 2008 Grupp 0,1 & 2 N=353Grupp 5 & 6 N=644 1. Boende, saknar stadigvarande bostad (%) 631 2. Utbildningsnivå, saknar gymnasiekompetens (%) 8518 3. Försörjning, ej lönebaserad (%) 9614 4. Tvångsvård enligt LVU/LVM (%) 621 5. Psykiatrisk vård (%) 6625 6. Fängelsedom (%) 675

15 Prövning av modellen 2006p-värde2007p-värde2008p-värde Kön0.0130.1260.261 Ålder0.0000.0000.000 Primär drog 0.0000.0000.000 Vårdform0.0000.0000.000

16 Slutsatser Materialet uppvisar generellt sett en hög grad av stabilitet. Materialet uppvisar generellt sett en hög grad av stabilitet. Den bild som kan uppvisas präglas av en mycket stor heterogenitet, d.v.s. det finns stora skillnader mellan olika grupper t.ex. unga med narkotikamissbruk och äldre med alkoholmissbruk. Den bild som kan uppvisas präglas av en mycket stor heterogenitet, d.v.s. det finns stora skillnader mellan olika grupper t.ex. unga med narkotikamissbruk och äldre med alkoholmissbruk. Materialet uppvisar tendenser till trender där olika förhållanden ökar eller minskar: - en ökning av andelen personer som påbörjar behandling utan myndighetsprövning. - en minskning av andelen som tidigare har vårdats för missbruk. - en minskning av andelen som är dömda till fängelsestraff. Materialet uppvisar tendenser till trender där olika förhållanden ökar eller minskar: - en ökning av andelen personer som påbörjar behandling utan myndighetsprövning. - en minskning av andelen som tidigare har vårdats för missbruk. - en minskning av andelen som är dömda till fängelsestraff.

17 Slutsatser Modellens fördelar: - Det finns en koppling mellan de teoretiska och operationella definitionerna. - Missbruket i sig utgör inte en av exkluderingsfaktorerna. Det möjliggör jämförelser med andra marginaliserade grupper i samhället. - Den har dessutom en lokal relevans eftersom den på ett relativt enkelt sätt kan användas av en enskild behandlingsenhet för att t.ex. jämföra klientgrupper. Modellens fördelar: - Det finns en koppling mellan de teoretiska och operationella definitionerna. - Missbruket i sig utgör inte en av exkluderingsfaktorerna. Det möjliggör jämförelser med andra marginaliserade grupper i samhället. - Den har dessutom en lokal relevans eftersom den på ett relativt enkelt sätt kan användas av en enskild behandlingsenhet för att t.ex. jämföra klientgrupper. Resultaten visar att modellen tydligt skiljer ut olika grader av exklusion/inklusion. Resultaten visar att modellen tydligt skiljer ut olika grader av exklusion/inklusion. Resultatet visar också att betydelsefulla bakgrundsvariabler som ålder, primär drog och vårdform ger signifikanta skillnader beträffande graden av exklusion/inklusion. Resultatet visar också att betydelsefulla bakgrundsvariabler som ålder, primär drog och vårdform ger signifikanta skillnader beträffande graden av exklusion/inklusion.


Ladda ner ppt "Årsrapport 2009 Mats Anderberg Mikael Dahlberg. Syfte Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika."

Liknande presentationer


Google-annonser