Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer på buprenorfin-fronten? Bakgrund (epidemiologi, farmakologi) Pilotprojektet, RCT-studien Den Hyperreaktiva HPA-axeln Dr Johan Kakko, bitr sektionschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer på buprenorfin-fronten? Bakgrund (epidemiologi, farmakologi) Pilotprojektet, RCT-studien Den Hyperreaktiva HPA-axeln Dr Johan Kakko, bitr sektionschef."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer på buprenorfin-fronten? Bakgrund (epidemiologi, farmakologi) Pilotprojektet, RCT-studien Den Hyperreaktiva HPA-axeln Dr Johan Kakko, bitr sektionschef Stockholms Metadonprogram, BCS Föreläsning 040127

2 Oroväckande trender i svenskt narkotika-läge l Ca 26 000 tunga narkomaner (daglig och / eller i.v. användning; MAX-studien, CAN 2001) l Kraftig ökning senaste decenniet l Heroin intar en alltmer dominerande plats l Nyrekrytering till heroin-missbruk bland unga l Blandmissbruk allt vanligare

3 Heroinberoende är ett tillstånd med hög dödlighet l ca 20 ggr förhöjd mortalitet (SMR) vid heroinberoende l ca 50 ggr förhöjd mortalitet hos pat som uppfyller svenska metadonkriterier men inte erhållit metadon l ökande prevalens av heroinberoende kan förväntas öka totalmortaliteten

4 Totalmortalitet i narkomani ökar ur Rapport 2000, CAN

5 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas

6 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas Cigaretter 10, Alkohol 12, Ca 14, Amf 16

7 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas <1 år>4 år 1-4 år

8 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas Missbruk >4 år 1-4 år Beroende, ambivalent Beroende, tvångsmässigt <1 år

9 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas Missbruk >4 år 1-4 år Beroende, ambivalent Beroende, tvångsmässigt <1 år 20 ggr förhöjd50 ggr förhöjd

10 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas Missbruk >4 år 1-4 år Beroende, ambivalent Beroende, tvångsmässigt <1 år 20 ggr förhöjd50 ggr förhöjd Metadon

11 SBU-rapporten ang opiatberoende Psykosocial behandling har ingen påvisad effekt om den inte ges i kombination med verksamma läkemedel.

12 Affinitet och ”Intrinsic efficacy” Ligand Receptor G-protein GTP GDP P

13 Affinitet och ”Intrinsic efficacy” Ligand Receptor G-protein GDP P

14 Principiellt olika typer av läkemedel för opiatberoende Intrinsic efficacy Affinitet Full agonist Partiell agonist Antagonist

15 Principiellt olika typer av läkemedel för opiatberoende Intrinsic efficacy Affinitet Full agonist Partiell agonist Antagonist

16 Principiellt olika typer av läkemedel för opiatberoende Intrinsic efficacy Affinitet Full agonist Partiell agonist Antagonist

17 Principiellt olika typer av läkemedel för opiatberoende Intrinsic efficacy Affinitet Full agonist Partiell agonist Antagonist

18 Maria-modellen en biopsykosocial behandlingsmodell för rehabilitering av heroinister Sysselsättning Arbetsrehabilitering Biologiskt Buprenorfin, övervakade dosintag Initialt dagligen Urinprover, 3 ggr i veckan PsykologisktSocialt ÅFP, enl Marlatt Boende Stödsamtal m Kp 1 gång i veckan

19 Outcome-mått Primärt : l retention i behandling Sekundära : l drogfria urinprover l Addiction Severity Index (ASI)

20 Addiction Severity Index (ASI) dimensioner l Alkohol l Droger l Psykisk hälsa l Kroppslig hälsa l Arbete l Familj / nätverk l Kriminalitet

21 Problemtyngd (ASI-scores) 0 mån med buprenorfin

22 Problemtyngd (ASI-scores) 0 - 12 mån med buprenorfin

23 Problemtyngd (ASI-scores) 0 - 36 mån med buprenorfin

24 Evidence for goal attainment Superior Retention (survival) in 1 year RCT

25 Artikeln i Lancet Volume 361 Number 9358 22 February 2003 1-year retention and social function after buprenorphine-assisted relapse prevention treatment for heroin dependence in Sweden: a randomised, placebo-controlled trial Johan Kakko, Kerstin Dybrandt Svanborg, Mary Jeanne Kreek, Markus Heilig

26 Craving? Placebo-gruppen fick inte verksam behandling mot craving, medan buprenorfin visade sig vara en effektiv anticraving-medicinering... Men vad är craving?

27 Craving James A. Halikas, Substance Abuse l Craving is defined as a ”compelling urge” that intrudes upon the drug user´s thougths, affects the user´s mood, and compels alteration in his or her behaviour. l This compelling urge has also been described as an ”urgent and overpowering desire” or an ”irresistible impulse” to use the substance.

28 Craving Den Hyperreaktiva HPA-axeln, -ett biologiskt substrat för craving?

29 HPA-axeln Hypothalamo- Pituitary- Adrenal axis, =stressrespons-axeln

30 HPA-axeln Hippocampus (?) Hypothalamus CRF Hypofysen ACTH Binjurebarken Cortisol (Negativ feed-back) Kronisk stress >1år leder till hippocampus-degeneration

31 HPA-axeln med grannar (inklusive funktion i sammanhanget) l Talamus (stimulus features) l Amygdala (emotional responses) l Sensoriska Cortex (cortical processing; objects) l Transitional Cortex (memories) l Hippocampus (memories and context) l HPA-axeln (stress respons - clucocorticoids) l Sympatiska NervSystemet (stress respons - A, NA)

32 Nätverket på plats Sensory Cortex Hypothalamus SNS Emotional Stimulus CORT CRF ACTH Adrenal Cortex Sensory Thalamus Transitional Cortex Pituitary Amygdala Hippocampus + -

33 Fokus på Lägre Nivåer Aktiviteten i HPA-axeln -en balans mellan Amygdala och Hippocampus Hypothalamus SNS CORT CRF ACTH Adrenal Cortex Pituitary Amygdala Hippocampus

34 Hippocampus-degeneration vid kronisk stress >1 år: Den Hyperreaktiva HPA-axeln Hypothalamus SNS CORT CRF ACTH Adrenal Cortex Pituitary Amygdala Hippocampus

35 Farmakologiska interventioner Fulla agonister (Metadon) Partiella agonister (Buprenorfin) Antagonister (Naltrexon)

36 Farmakologiska effekter på den Hyperreaktiva HPA-axeln Metadon Hypothalamus SNS CORT CRF ACTH Adrenal Cortex Pituitary Amygdala Hippocampus Metadon

37 Farmakologiska effekter på den Hyperreaktiva HPA-axeln Buprenorfin Hypothalamus SNS CORT CRF ACTH Adrenal Cortex Pituitary Amygdala Hippocampus Buprenorfin?

38 Farmakologiska effekter på den Hyperreaktiva HPA-axeln Naltrexon Hypothalamus SNS CORT CRF ACTH Adrenal Cortex Pituitary Amygdala Hippocampus Naltrexon

39 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas Missbruk >(1-)4 år 1-4 år Beroende, ambivalent Beroende, tvångsmässigt <1 år 20 ggr förhöjd50 ggr förhöjd Metadon ?

40 Naturalförloppet l Hser YI, Hoffman V, Grella CE, Anglin MD (2001) A 33-year follow-up of narcotics addicts. Arch Gen Psychiatry 58: 503-8. 1/4 Opiatberoende, 1/4 Andra droger, 1/2 Avlidna

41 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas Missbruk >(1-)4 år 1-4 år Beroende, ambivalent Beroende, tvångsmässigt <1 år 20 ggr förhöjd50 ggr förhöjd Metadon Buprenorfin !

42 Narkomankarriären Tid i missbruk/beroende Droganvändning Överdödlighet Evidensbaserad behandling Experimentell/Rekreationsfas Adaptationsfas Kompulsiv fas Missbruk >(1-)4 år 1-4 år Beroende, ambivalent Beroende, tvångsmässigt <1 år 20 ggr förhöjd50 ggr förhöjd Metadon Buprenorfin !

43 The Swedish RCT Hat-trick l Uppsala Metadon-Väntelista studien (-82) l Stockholm Buprenorfin-Placebo studien (-02) l Stockholm-Uppsala Bup/Nx-Metadon studien (-05?)

44 Suboxone? Intrinsic efficacy Affinitet Full agonist Partiell agonist Antagonist

45 Värdet av en dos i dollar 0 2 4 6 8 10 12 14 051015202530354045505560 Dollars Minutes MS BUP 4:1 8:1 PBO 2:1 Plac 8:14.1 BupMS


Ladda ner ppt "Vad händer på buprenorfin-fronten? Bakgrund (epidemiologi, farmakologi) Pilotprojektet, RCT-studien Den Hyperreaktiva HPA-axeln Dr Johan Kakko, bitr sektionschef."

Liknande presentationer


Google-annonser