Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

N 63 50,4 o o E 23 08,4 o o,,,, 1. 2 7.9.1620 Sveriges kung Gustaf II Adolf grundade staden Gamlakarleby den 7 september 1620 i syfte att kontrollera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "N 63 50,4 o o E 23 08,4 o o,,,, 1. 2 7.9.1620 Sveriges kung Gustaf II Adolf grundade staden Gamlakarleby den 7 september 1620 i syfte att kontrollera."— Presentationens avskrift:

1 N 63 50,4 o o E 23 08,4 o o,,,, 1

2 2 7.9.1620 Sveriges kung Gustaf II Adolf grundade staden Gamlakarleby den 7 september 1620 i syfte att kontrollera handeln och den övriga näringsverksamheten i dessa kusttrakter. kungen föreskrev att som stadens sigill skall användas ”Een brinnande Tiäratunna medh tree Eldz Flammer uthur Sprundet och bådha Bottnarna”. ”Wij Gustaf Adolf med Guds nåhde Swäriges Göthes och Wänndes Konungh, Storfurste till Finlandh, Hertigh uthi Estlandh och Carelen, Herre uthöfuer Ingermannelanndh…"

3 3 Chydenius och frihandel År 1765 gav Sveriges riksdag staden Gamlakarleby stapelrättigheter som innebar att staden fick rätt att driva utlandshandel utan att det skedde via Stockholm. Prosten i Gamlakarleby socken, Anders Chydenius, verkade för handelsfrihet och andra samhälleliga reformer vid riksdagen.

4 4 Kajana 250 km Helsinfors 490 km Vasa 120 km Uleåborg 200 km Jyväskylä 240 km N 63 50,4 E 23 08,4 Karleby, centralorten i landskapet Mellersta Österbotten, ligger vid Bottniska viken intill mynningen av Perho å. oo,, Karleby Enligt mätningar ligger Karlebysalen i stadshuset vid koordinaterna N 63º 50,4’ S 23º 08,4’. 1 h

5 5 Logistik Landsväg: Riksvägarna 8, 13 och 28 korsar varandra i Karleby Järnväg: Österbottniska stambanan förbinder Karleby och dess hamn med resten av Finland, även med gränsstationerna Sjöväg: Karleby hamn har en 13 meter djup farled, sammanlagt ca 2 km kajer och ca 70.000 m 2 lagerutrymmen AWT-terminal (allvädersterminal) Flygförbindelser: Från Kronoby flygplats går dagligen 7 turer till Helsingfors. Och lyckligtvis också tillbaka!

6 6 Karleby idag Invånare 36 516 personer 81,3 % finskspråkiga 17,3 % svenskspråkiga 1,4 % med annat modersmål Befolkningen ökade år 2006 med 249 personer Areal totalt 327,5 km 2, varav 36 km 2 planerat område Bostäder egnahemhus50,1 % radhus10,1 % höghus36,0 % övriga 3,8 % Politiska styrkeförhållanden Parti fullmäktigeledamöter C12 SDP12 SFP 9 KD 7 Saml. 5 Vf 4 Gröna 1 Sannfinländarna 1

7 7 Arbete och utkomst Av befolkningen över 15 år har 62,9 % avlagt examen 62,6 % utbilning på andra stadiet 37,4 % högre utbilning Arbetsplatser enligt näringsgren industri19,2 % handel, logi och bespisning17,3 % el-, gas- och vattenförsörjning0,8 % finansiering, fastigheter o.a. service10,2 % transport och kommunikation7,0 % byggnadsverksamhet6,6 % jord- och skogsbruk1,4 % sociala tjänster35,6 % okänd sektor1,9 % St ö domr å de 3 (nationellt) m å lomr å de 2 (EU) Största arbetsgivare Karleby stad och samkommuner Boliden Kokkola Ab OMG Kokkola Chemicals Ab Kemira Abp Kemira GrowHow Ab KemFine Ab TETRA Chemicals Europe Ab KPO-koncernen Halpa-Halli

8 8 Utbildning och kunnande på tre språk Högskoleutbildning Mellersta Österbottens yrkeshögskola Chydenius-Institutet - Karleby universitetscenter, en fristående inrättning i Jyväskylä, Vasa och Uleåborgs universitets regi. Yrkesinriktad högskoleutbildning och utbilning på andra stadiet teknik, företagsekonomi, service, kultur samt hälsovård och det sociala området Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning och vidareutbildning vuxenutbildningscentralen, yrkeshögskolor och Chydenius- Institutet Forskning samt produkt- och produktionsutveckling teknologicentret KETEK Centria Kompetenscentret i kemi, som utgör en del av det nationella kompetenscenterprogrammet

9 9 Från stapelstad till regioncentrum- Karleby ekonomiska region tror på utveckling Regioncentrumprogrammet för Karleby ekonomiska region stärker kompetensen inom näringslivet, tillgången på kunnig personal och regionens internationella konkurrenskraft. Insatsområdena i programmet; laserytbehandling, båtindustri, informations- och kommunikationsteknologi (ICT), samarbete med högskolor och universitet samt samarbete med andra regioner för att utveckla närinslivet i övrigt.

10 10 Handelsstaden Karleby står till tjänst Karleby är en stad i lämplig storlek där servicen är koncentrerad till den tättbebyggda stadskärnan. Att handeln har gamla anor i staden ger även prägel åt stadsbilden av idag. Visst kom Du ihåg att pruta!

11 11 Närheten till havet en källa till glädje och styrka Havet och naturen i skärgården erbjuder utomordentliga möjligheter till mångsidig fritidsverksamhet. Det stora utbudet på kultur- och fritidstjänster i staden lockar också till sig folk från andra orter. Trivsel, trygghet och livskvalitet är en del av stadens dragningskraft.

12 12 ”TACK”


Ladda ner ppt "N 63 50,4 o o E 23 08,4 o o,,,, 1. 2 7.9.1620 Sveriges kung Gustaf II Adolf grundade staden Gamlakarleby den 7 september 1620 i syfte att kontrollera."

Liknande presentationer


Google-annonser