Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av processer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av processer"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av processer

2 Värdeflödesanalys - arbetsgång
Identifiera kunden och dess behov Hur ser flödet ut – processteg/aktiviteter Vem utför aktiviteten Hur flödar informationen Hur lång tid tar aktiviteterna Hur långa är ledtiderna Vad är värdeskapande ur patientperspektiv (och vad är slöseri) Identifiera alla steg i patientens väg genom vården, både det aktiviteter som tillför värde och ökar kvaliteten för patienten men även de som inte tillför värde. Finns varianter av flöden med gemensamma processteg För att få ett hanterligt antal värdeflöden bör patienterna grupperas in grupper utifrån vilka steg de passerar. Fokus ska ligga på patienten inte på avdelningen eller några enskilda operationer. Det gäller att hålla ett horisontellt fokus och inte vertikalt. Analys av värdeskapande: Att prioritera tidsmässiga fördelar framför stordriftsfördelar.

3 Arbetsgång värdeflödesanalys
Kundbehov Aktiviteter och Aktörer Process info Analys och beräkning Identifiera slöseri Rita upp detta och bilden innan Arbetsgången vid värdeflödesanalys. Steg 1: vem är kunden och vilka behov

4 Kundbehov Diskutera 2 minuter med bordsgrannen
Aktiviteter och Aktörer Process info Analys och beräkning Identifiera slöseri Vem är kunden? Vad är kundernas behov/krav? Kvalitet Tillgänglighet Bemötande Delaktighet Etc. Kundens behov/krav skall återkopplas till de mål vi sätter Diskutera 2 minuter med bordsgrannen – vem är kund till er verksamhet? 4

5 Aktiviteter och aktörer
Kundebehov Aktiviteter och Aktörer Process info Analys och beräkning Identifiera slöseri Vilka aktiviteter ingår i processen? Vilka aktörer ingår i processteget? Registrera remiss Bedöma remiss Boka/ kalla Besök Journal- skrivning Sekreterare Läkare Sjuksköterska Läkare Sekreterare Aktivitet: Gul postit Aktör: Grön postit 5

6 Process- information Hur väl fungerar processen idag?
Kundbehov Aktiviteter och Aktörer Process info Analys och beräkning Identifiera slöseri Hur väl fungerar processen idag? Hur lång är tiden för aktiviteten? Hur mycket väntan finns i processen? Hur lång är ledtiden? Hur flödar informationen i processen? Registrera remiss Bedöma remiss Boka/ kalla Besök Journal- skrivning Sekreterare Läkare Sjuksköterska Läkare V Sekreterare V V V Väntetid: Skriv direkt på pappret PT, processtid: Skriv direkt på pappret Är det viktigt att få med informationsflödet? Om ja, rita in det med ex pilar och skriv direkt på pilarna. PT = 1 min. PT = 12 min. PT = 20 min. PT = 45 min. PT = 20 min. 1 min 12 min 20 min 45 min 20 min 5 dagar 10 dagar 50 dagar 3 dagar 6

7 Kundbehov Aktiviteter och Aktörer Process info Analys och beräkning Identifiera slöseri Analys och beräkning Processtid: 98 min Genomloppstid: 68 dagar Processinformation Hur stor del av tiden i processen är värdeskapande? % värdeskapande tid = = 0,03% 98min 68 dagar PT: 98 min GT: 68 dag Registrera remiss Bedöma remiss Boka/ kalla Besök Journal- skrivning Sekreterare Läkare Sjuksköterska Läkare Sekreterare V V V V Väntetid: Skriv direkt på pappret PT, processtid: Skriv direkt på pappret PT = 1 min. PT = 12 min. PT = 20 min. PT = 45 min. PT = 20 min. 1 min 12 min 20 min 45 min 20 min 5 dagar 10 dagar 50 dagar 3 dagar 7

8 Grupparbete Värdeflödesanalys
Läs igenom caset och gör sedan en värdeflödesanalys: Vad är patientens behov Hur ser flödet ut – processteg/aktiviteter Vem utför aktiviteten Hur lång tid tar aktiviteterna Hur långa är ledtiderna Vad är värdeskapande ur patientperspektiv Identifiera alla steg i patientens väg genom vården, både det aktiviteter som tillför värde och ökar kvaliteten för patienten men även de som inte tillför värde. Finns varianter av flöden med gemensamma processteg För att få ett hanterligt antal värdeflöden bör patienterna grupperas in grupper utifrån vilka steg de passerar. Fokus ska ligga på patienten inte på avdelningen eller några enskilda operationer. Det gäller att hålla ett horisontellt fokus och inte vertikalt. Analys av värdeskapande: Att prioritera tidsmässiga fördelar framför stordriftsfördelar.

9 Färgkod S S S S S S S S S Aktivitet/processteg: Gul post-it
Registrera remiss Bedöma remiss Boka/kalla Besök Journal- skrivning V V V V V V V V S Sekreterare Läkare Sjuksköterska Läkare Sekreterare S S S S PT = 1 min. PT = 12 min. PT = 20 min. PT = 45 min. PT = 20 min. 1 min 12 min 20 min 45 min 20 min 5 dagar 10 dagar 50 dagar 3 dagar PT: 98 m GT: 68 d Aktivitet/processteg: Gul post-it Ansvarig och processinfo: Grön post-it Processtid, PT: Skriv direkt på pappret Väntetid: Skriv direkt på pappret Slöseri: Rosa post-it 9


Ladda ner ppt "Kartläggning av processer"

Liknande presentationer


Google-annonser