Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 2009 Välkomna!!!. Agenda för dagen  Årsmöte  Mat och omröstning  På gång  Övriga frågor  Prisutdelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 2009 Välkomna!!!. Agenda för dagen  Årsmöte  Mat och omröstning  På gång  Övriga frågor  Prisutdelning."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 2009 Välkomna!!!

2 Agenda för dagen  Årsmöte  Mat och omröstning  På gång  Övriga frågor  Prisutdelning

3 Årsmöte

4 Formalia  Val av ordförande för årsmötet  Val av protokollförare för årsmötet  Upprättande av röstlängd  Val av två justeringsmän och rösträknare  Årsmötets behöriga utlysande

5 Verksamhets- och förvaltningsberättelse  Antal medlemmar: 166 st  Årets resultat:50 957 kr  Kassa 31/10: 106 761 kr  Tillgångar 31/10: 54 914 kr

6 Verksamhets- och förvaltningsberättelse (forts) Målsättningen 2009 har varit att  bemanna organisationen såväl i lagen som inom kringverksamheten  rekrytera och licensiera tio domare, varav minst fem ska vara icke spelande  rekrytera och utbilda minst femton coacher  rekrytera och licensiera minst tio spelare ur varje årskull födda 1990 – 1998  skriva kontrakt med minst fem sponsorer  genomföra matcharrangemang vid hemmamatcher  få in minst fem artiklar om föreningen i lokalpressen  försäljningsintäkter på minst 40 000 kronor med 50 % vinst  utveckla en ny hemsida

7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse (forts) Målsättningen 2009 har varit att  få en fast hemmaanläggning att utveckla  inget material ska försvinna  genomföra samtliga tilldelade domaruppdrag utan extern hjälp  genomföra seriespel med ett seniorlag  genomföra seriespel med ett U17-lag  genomföra seriespel med ett U15-lag  genomföra seriespel med ett U13-lag  150 medlemmar  göra ett positivt resultat med 25 000 kronor

8 Formalia  Revisorns berättelse  Fastställande av resultat- och balansräkning  Ansvarsfrihet för styrelsen

9 Verksamhetsplan 2010  Föreningens verksamhet under 2010 inriktas på att rekrytera spelare, domare, aktivitetsledare och föreningsledare för att stärka organisationen och garantera kontinuitet i den framtida verksamheten

10 Mål 2010  Styrelse varje lags organisation skall, senast i mars 2010, bestå av lagledare, huvudtränare, materialansvarig och minst en assisterande tränare samtliga befattningar i föreningens organisation skall vara tillsatta senast i juni 2010. samtliga personer som innehar en befattning skall ha genomgått en kort introduktion senast under juli 2010 senast i september 2010 ska huvudtränare för samtliga lag som ska delta i verksamheten under 2011 vara kontrakterade

11 Mål 2010 (forts)  Styrelse samtliga verksamma tränare ska ha genomgått minst plattformen I och II ta fram en policy och en plan över hur föreningen ska kunna rekrytera och behålla före detta aktiva spelare till ledare och domare rekrytera och licensiera minst tio spelare ur varje årskull födda 1991 – 2000 licensiera minst tjugo spelare födda 1990 och tidigare upprätta ett kansli med en anställd kanslist antalet medlemmar ska uppgå till 200 stycken göra ett positivt resultat med 50 000 kronor

12 Mål 2010 (forts)  Marknad skriva kontrakt med minst tio sponsorer sponsorintäkterna ska uppgå till minst 50 000 kronor ta fram och följa en matcharrangemangsplan få in minst tio artiklar om föreningen i lokalpressen uppnå försäljnings- och arrangemangsintäkter på minst 100 000 kronor med 50 % vinst att genomföra föreningsjobb till ett värde av minst 50 000 kronor hålla hemsidan uppdaterad börja utgivning av ett elektroniskt månadsbrev till föreningens medlemmar

13 Mål 2010 (forts)  Anläggning ta fram en plan för utvecklingen av föreningens anläggning påbörja uppförandet av en klubbstuga före första seriematch ha en läktare på plats inget material ska försvinna  Domare genomföra samtliga tilldelade domaruppdrag rekrytera och licensiera minst tjugo domare

14 Mål 2010 (forts)  Sport genomföra seriespel med ett seniorlag genomföra seriespel med ett U19-lag genomföra cupspel med ett U17-lag genomföra seriespel med ett U15-lag genomföra serie-/cupspel med ett U13-lag genomföra träningsmatcher med ett U11-lag

15 Budget - investeringar Komplettering av matchställ5 000 Matchställ Senior/U1945 000 Klubbstuga28 000 Läktare15 000 Matchplansutrustning10 000 Träningsmaterial15 000 Domarutrustning5 000

16 Budget - Intäkter Sponsorer50 000 Försäljning och arrangemang100 000 Lotterier60 000 Föreningsjobb50 000 Medlemsavgifter24 000 Spelaravgifter130 000 Bidrag87 400 Övrigt7 000 Totala intäkter508 400

17 Budget - Kostnader Försäljning & arrangemang50 000 Lotterier42 000 Domare46 700 Lagen185 100 Gemensamt97 300 Avskrivningar37 300 Totala kostnader458 400

18 Prioritetsordning vid eventuella nedskärningar 1. Läktare 15 000 2. Matchplanutrustning 10 000 3. Tränararvode 18 000 4. Förbrukning/Tejp 5 000 5. Tränarkläder 10 000 6. Cup-avgifter 7 000 7. Klubbstuga 25 000 8. Bollar 6 000 9. Egna domararvoden 32 000 10. Reseersättning tränare 15 000 11. Utbildning 10 000 12. Kansli 40 000

19 Årsavgifter  Medlemsavgifter Aktiv medlem 200 kr Familjekort 300 kr Stödmedlem 100 kr  Spelaravgifter Senior 2 000 kr (2 800 minus Uggla-jobb) U191 500 kr U171 000 kr U151 000 kr U13 500 kr U11 500 kr  Rörlig bussavgift

20 Mål lång sikt  Föreningens långsiktiga målsättning är att vara etablerad som en av de största inom Karlshamns kommun.  Föreningen ska vara etablerad i landets högsta serie, ha en stor och väl fungerande ungdomsverksamhet och en egen väl utrustad och ändamålsenlig anläggning.  Specifika mål Seniorlag i Superserien Publiksnitt 500 personer 300 medlemmar 50 aktiva seniorer 75 aktiva juniorer (14-19 år) 100 aktiva PeeWee (8-13 år) Lokal serie för PeeWee (8-13 år) Klubbstuga med dusch, omklädningsrum, samlingslokal, gym mm i anslutning till träningsanläggning Egen buss för transport till bortamatcher

21 Val Ordförande1 år Ledamot2 år Suppleant2 år Revisor1 år Revisorsuppleant1 år Valberedning 2 personer

22 Mat och dricka

23 Omröstning  MVM – Årets mest värdefulla medlem  Årets Eldsjäl Prisutdelning kommer att ske på årets bankett

24 På gång i klubben

25 Kommande händelser  Bankett 19 december Åldersgräns 18 år Ledare, domare, seniorer, U19, medlemmar  Rockets Cup 27 december U19 spelar Supporterbuss (Anmälan senast 13 december)  Superbowl Party 7 februari

26 Övriga frågor

27 Prisutdelning

28 U13 2009  Fredrik Mandelberg  Isak Hellberg  Robin Gombkötö  Marcus Blomdahl  Filip Jeansson  Jens Antonsson  Ludwig Vietor  Oskar Johansson  Jonathan Kaarle  Emil Sjöqvist  Alexander Svensson  André Jeansson  Masis Hakobjan  Amir Ali Mustafa  Mathias Bordes  Johannes Saegebrecht  Nicole Gombkötö  Luigi Vucasovik  Henric Askmyren

29 U13 - Träningspriset Jens Antonsson

30 U13 - Årets Rookie Robin Gombkötö

31 U13 - MVP André Jeansson

32 U17 2009  Robert Hellstrand  Teddie Nilsson  Kevin Dietzler  Alex Bergqvist  Karl Olsson  Kim Fredriksson  Gustav Nygren  Andreas Börgesen  Karl Friberg  Albin Wanglert  Jonathan Lorentzen  Charlie Johansson  Johannes Nordgren  Ludwig Hellberg  Adam Robért  Johan Abrahamsson  Robert Österberg  Lowe Sarezäter  Simon Walltoft  André Larsson  Linus Svensson

33 U17 - Träningspriset Karl Olsson & Johannes Nordgren

34 U17 - Årets Rookie Kevin Dietzler

35 U17 - MVP Teddie Nilsson

36 Skillnaden mellan fotboll och fjoll….(förlåt) rundboll

37 That´s all folks!!!


Ladda ner ppt "Årsmöte 2009 Välkomna!!!. Agenda för dagen  Årsmöte  Mat och omröstning  På gång  Övriga frågor  Prisutdelning."

Liknande presentationer


Google-annonser