Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamheten. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten och ett antal informella kontakter i den dagliga styrningen av älgskötselområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamheten. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten och ett antal informella kontakter i den dagliga styrningen av älgskötselområdet."— Presentationens avskrift:

1 Verksamheten. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten och ett antal informella kontakter i den dagliga styrningen av älgskötselområdet. Styrelsearbetet har bedrivits i god anda och enighet har uppnåtts i de flesta frågor. Förutom årsmötet har älgskötselområdet haft älgmötet som gemensamt beslutande möte. Inför älgmötet har styrelsen berett frågan om regler och tilldelning i älgskötselområdet. Älgmötet antog efter mindre justeringar styrelsens förslag. Älgskötselområdet har i jaktlag bedrivit älgjakt efter de beslutade förutsättningarna. Resultatet av jakten blev att det fälldes totalt 75 st. älgar varav 33 st. vuxna älgar (15 st. tjur och 18 st. Ko/Kviga) och 42 st. kalvar (23 st. tjur och 19 st. kvigkalvar) Målet i älgskötselplanen var att fälla 37 st. vuxna (17 st. Tjur och 20 st. ko/Kviga) och 46 st. kalvar dvs vi har nått en avskjutning på ca 90 % vilket får anses vara bra och kan väl motiveras gentemot Länsstyrelsen. Av 24 st. jaktlag lyckades 14 st. fylla sin kvot.

2

3 Resultatet av de inrapporterade vikterna är: Tjur 11 st. max 280 kg min 104 kg snitt 183 kg Ko/Kviga 14 st. max 210 kg min 94 kg snitt 163 kg Tjurkalv 21 st. max 82 kg min 41 kg snitt 62 kg Kvigkalv 15 st. max 90 kg min 47 kg snitt 60 kg Tjur på 280 kg är den tyngsta rapporterade i ÄFO 7. Resultatet av inrapporterade horn är: 4 st. 2 taggar 2 st. 4 taggar 1 st. 6 taggar 2 st. 8 taggar 1 st. 10 taggar 3 st. 12 taggar 1 st. 14 taggar 1 st. 16 taggar Av de 10 st. största rapporterade hornuppsättningarna i ÄFO 7 var 5 st. från Stenstorp Billingen 50 % !!!!

4 Skyddsjakt har beslutats vid två tillfällen. Skyddsjakten har hanterats på ett föredömligt sätt av berörda jaktlag och fattade beslut har nogsamt följts. Enligt älgskötselområdets regelverk kommer två st. jaktlag under nästa års jakt att få avstå från var sitt vuxet djur på grund av felskjutningar. Ytterligare tre jaktlag har förbrukat en lättnad efter att ha fällt så kallad knapptjur. Med tanke på att de flesta signaler som kommer in pekar på en ökande älgstam är det viktigt att vi eftersträvar samma höga eller högre total avskjutning under de närmaste åren. Kontakter kommer att upprättas med representanter för mark/skogs ägarna för att nå en gemensam syn på stammens utveckling då främst med avseende på skador på gröda och skog. Spillningsinvetering kommer att starta under 2014. Styrelsen återkommer med den frågan. Frågor kring avskjutningen och avskjutningsplanen kommer att diskuteras av styrelsen inför årets älgmöte. Eventuella förslag från jaktlagen skall vara inkomman senast 15/4 för att kunna beredas i god tid av styrelsen. Styrelsen 2014-03-15 genom Johan Forsberg.


Ladda ner ppt "Verksamheten. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten och ett antal informella kontakter i den dagliga styrningen av älgskötselområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser