Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Norra länsdelen mätperiod 2014 Margit Gehrke Flyckt Projektledare 2014-10-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Norra länsdelen mätperiod 2014 Margit Gehrke Flyckt Projektledare 2014-10-06."— Presentationens avskrift:

1 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Norra länsdelen mätperiod 2014 Margit Gehrke Flyckt Projektledare

2 Täckningsgrad på SÄBO tom *+ 21* Antal personer som saknar riskbedömning för att nå 90% i SÄBO Möjlighet att efterregistrera tom 15 okt!

3 Antal statsbidragsberättigade riskbedömningar inom hemsjukvården Möjlighet att efterregistrera till 15 oktober!

4 Riskbedömningar där risk konstaterats och... Vald enhet Risk- varav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts * bedömning ar NNN%N% Hällefors kommun Lindesberg kommun Ljusnarsberg kommun Nora kommun Vårdprevention för alla riskområden och samtliga boendeformer tom * För att åtgärder ska räknas som utförda krävs att dessa registrerats senast 6 månader efter aktuell riskbedömning Kolumn%%...åtgärd planerats åtgärd utförts Möjlighet att efterregistrera till 15 oktober!

5

6 Vårdprevention för alla riskområden tom * Kolumn%%...åtgärd planerats åtgärd utförts Vald enhet Risk- bedömningar Varav riskRiskbedömningar där risk konstaterats och.....åtgärd planerats Riskbedömningar där risk konstaterats och.....åtgärd utförts NNN%N% Lindesbergs lasarett Karlskoga lasarett USÖ *Antal skiljer lite från olika rapporter Möjlighet att efterregistrera till 15 oktober!

7 Antal riskbedömningar ROAG i kommunerna mätperiod 2014 Munvårdsbedömningar ROAG i Norra länsdelen Möjlighet att efterregistrera till 15 oktober!

8 Palliativ vård norra länsdelen tom

9 Palliativ vård Hällefors -0,9% Klarar ej 5%! Tappat i munhälsobedömningar

10 Palliativ vård Nora Klarar måluppfyllelse 60% !

11 Palliativ vård Ljusnarsberg - 0,1% Klarar förbättring 5%!

12 Palliativ vård Lindesberg Klarat 10% förbättring och måluppfyllelse 60%!

13 Möjlighet att efterregistrera till 15 oktober!

14 Antal registreringar i SveDem Mätperiod 2014 siffror från Kvalitetsportalen SveDem Norra länet Mätperiod 2014 Antalet grundregistreringar/utredning i SveDem presenteras per diagnosdatum dvs registreringen presenteras under den månad patienten fått sin diagnos. I SveDem är det möjligt att efterregistrera. Det innebär att antalet grundregistreringar per månad kan öka i efterhand. Därför ser resultatet för tidigare år bättre ut än innevarande år. Möjlighet att efterregistrera till 15 oktober!

15 Olämpliga läkemedel norra länet Målet uppfyllt för mätperiod 2014 för Örebro Län Minskar 5 av 6 månader! Örebro Län 6 av 6 månader!

16 Olämpliga läkemedel norra länet Hällefors ligger lägst av Norra länets kommuner i förhållande till länet! Nora ligger på samma nivå som länet! Lindesberg och Ljusnarsberg ligger något högre i förhållande till länet!

17 Antipsykotiska läkemedel Norra länet Norra länet minskar 5 av 6 månader ! Länet minskar 1 av 6 månader! Örebro Län klarar ej målet!

18 Antipsykotiska läkemedel Norra länet Hällefors och Ljusnarsberg ligger lägre i förhållande till länets gemensamma resultat! Nora ligger högre i förhållande till länets gemensamma resultat! Lindesberg ungefär samma som länet!

19 Antiinflammatoriska läkemede Norra länet Norra länet minskar 6 av 6 månader! Länet minskar 6 av 6 månader! Målet uppfyllt för mätperiod 2014 !

20 Antiinflammatoriska läkemede Norra länet Ljusnarsberg ligger mkt högre och Lindesberg ligger högre i förhållande till länets gemensamma resultat! Hällefors ochNora ligger lägre i förhållande till länets gemensamma resultat!

21 Oplanerade återinskrivningar Norra länet Minskat 5 av 6 månader! Länet minskat 5 av 6 månader! Målet uppfyllt i Örebro Län!

22 Lindesberg ligger högre i förhållande till länets gemensamma resultat! Ljusnarsberg ligger (lägre) på samma nivå i förhållande till länets gemensamma resultat! Hällefors och och Nora ligger ungefär i samma nivå som länets resultat Oplanerade återinskrivningar Norra länet

23 Norra Västra Örebro Södra

24 Undvikbar slutenvård Norra länet Minskar 4 av 6 månader! Länet minskar 3 av 6 månader! Örebro län klarar ej målet!

25 Undvikbar slutenvård Norra länet Hällefors och Nora ligger lägre i förhållande till länets gemensamma resultat! Lindesberg ligger ungefär på samma nivå som länets gemensamma resultat! Ljusnarsberg ligger högre i förhållande till länets gemensamma resultat!

26 Antal diagnoser som indikerar undvikbar slutenvård = trend Norra länet Undvikbar slutenvård per diagnosgrupp

27 Antal utskrivningsklara dagar i medeltal för Norra länet 4,956,995,87 5,18 Månad Antal utsklara patienter Antal utsklara dagar Antal utsklara dagar i medeltal , , , , , , ,41 Månad Antal utsklara patienter Antal utsklara dagar Antal utsklara dagar i medeltal , , , , , , , ,42

28 Utskrivningsklara patienter i Örebro län

29 Antal vårddygn utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklara - nationellt perspektiv Hur definierar vi utskrivningsklara i vårt län jämfört med övriga landet?

30

31 Användandet av NPÖ i Norra länsdelen


Ladda ner ppt "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Norra länsdelen mätperiod 2014 Margit Gehrke Flyckt Projektledare 2014-10-06."

Liknande presentationer


Google-annonser