Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RTA ANALYS PLANGENOMFÖRANDE RTP PROCESSORIENTERAD ARBETSFORM ANALYS PLAN/UPPF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RTA ANALYS PLANGENOMFÖRANDE RTP PROCESSORIENTERAD ARBETSFORM ANALYS PLAN/UPPF."— Presentationens avskrift:

1

2 RTA ANALYS PLANGENOMFÖRANDE RTP PROCESSORIENTERAD ARBETSFORM ANALYS PLAN/UPPF

3 RTP Kronoberg 2004-2007 Insatsområden 1.Innovationssystem och klusterbildningar 2.Entreprenörskap, företagande och företagsklimat 3.Upplevelsenäringen 4.Arbetskraftsförsörjning 5.Strukturfondsinsatser

4 Partnerskap i RTP Länsstyrelsen RTP-grp Kluster-grp Entreprenör- skaps-grp Arb.kraft-grp Aluminiumriket Glasriket Tränätverk 1 Tunga fordon Möbelriket WSCC Internet City Interactive Institute BioEnergi Småland Hästriket Sideum ALMI Kommunförbundet Drivhuset Ung företagsamhet Växjö universitet Företagarna Nyföretagarcentrum Regionala kompetensrådet: Länsarbetsnämnden Försäkringskassan Länsstyrelsen Företagarna Svenskt Näringsliv Landstinget ESF-rådet Växjö universitet Upplevelse-grp Södra Smålands Turistråd Glasriket Turism AB Småland & Co RTP-grp: Länsstyrelsen, Landstinget, SSKL, ALMI, Länsarbetsnämnden, Växjö universitet, ESF & Sideum

5 Klusterutveckling inom RTP: Aluminiumriket Tunga fordon Tränätverk 1 IT och Telekom (IKT) Media, underhållning och kultur Glasriket Bioenergi Småland – Expo Växjö

6 Definition av kluster: -En grupp av företag geografiskt nära varandra i samma bransch eller närbesläktade branscher, starkt specialiserade och med utvecklade nätverk mellan sig både vertikalt och horisontellt - Ofta ett väldefinierat område och varumärke - Arbetar mot ett gemensamt mål

7 © Cluster Navigators Ltd 2002 Kärnföretag Välutvecklade kluster består ofta av fyra delar: BankerKonsulter Jurister Designers Logistik Underlev. Råmaterial IT-support FoU Branschorg. Affärsutv. Institut Olika typer av utb. Science Parks Privata org. OffentligOrg. Vägar Energi Järnväg Hamnar Flyg Avfall Kunder

8 Kluster är inget nytt begrepp! Alfred Marshalls sk. ”Marshallianska öar” i början av 1900-talet. Liknade regioner som norra Italien och Gnosjö. Fanns tydliga samlokaliseringsfördelar. Erik Dahmén visade i sina s.k. utvecklingsblock från 1967, består sådana av länkade företag som ömsesidigt stärker varandras innovationsförmåga och där företagens kunskap, erfarenheter och kompetens samverkar synergistiskt. Dahmén visade också hur blocket samspelade utifrån en kärna av ett eller flera företag som producerade likartade produkter och där marknaden stadigt växte. Både Dahmén och Porter påpekar att företagen befinner sig i en konkurrenssituation som gör dem benägna att beställa nya tekniska lösningar från sina omgivningsleverantörer. Utvecklingsincitamenten drivs fram av marknadsmiljön där kunder fortgående preciserar produktkrav för de varor och tjänster de beställer.

9 Lokalisering & Globalisering Kluster med utvecklade konkurrens- fördelar är lokaliserade lokalt trots en global konkurrensutsättning För svenska regioner/kommuner gäller det att tänka globalt och agera lokalt

10 Specialiserad utbildning & forskning Specialiserade leverantörer Specialiserade affärspartners Omges av specialiserade partners! Specialiserad miljö & infrastruktur Företag i kluster

11 Målen för Innovationssystem-kluster: Att skapa ett välkänt och välrenommerat innovationssystem i Kronoberg för utveckling och spridning av teknik och tjänster Fortsatt positiv sysselsättningsutveckling och specialisering jämfört med riket Åtgärdsområden under programperioden: 1.Internationell spetsforskning i nära samarbete med företagen och samhälle 2. Förbättrade affärskoncept och marknadsföring 3. Ökad kompetensförsörjning m.h.a. gymnasiala, KY och FoU-utbildningar 4. Utveckling av produktionsprocesser för företagen och leverantörsystem Resultatindikatorer: Antal genomförda projekt, seminarier och andra möten Varav antal personer efter kön och utländsk bakgrund Antal deltagande företag Effektindikatorer: Sysselsättningsförändring efter kön och utländsk bakgrund Förändring av specialiseringsgraden (tätheten) inom klusterbranscher Antal nya företag inom klusterbranscher Utbildningsnivå efter bransch, kön och utländsk bakgrund Förändring av omsättning och rörelseresultat Andel utländskt ägande samt antal etableringar

12 Aluminiumriket drivs som ett regionalt kluster och verkar för en ökad tillväxt och utveckling av aluminiumindustrin i regionen Småland-Blekinge. Aluminiumrikets vision är att: ”vara en tillväxtmiljö med kunskap om aluminium samt varor och tjänster i världsklass”. 70-talet företag, 10-tal kommuner samt högskolor/universitet i regionens fyra län (Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge) samverkar för att stärka och utveckla befintliga och regionala konkurrensfördelar. Medlemsföretagen bedriver näringsverksamhet inom allt från råvara, tillverkning av gjutgods, profiler och plåtkomponenter till tillverkning av slutprodukter.

13 I Kronoberg och dess grannlän finns många tillverkare av tunga fordon: entreprenadmaskiner och dumprar (Ljungby, Karlskrona, Braås), trucktillverkare (Ljungby, Lidhult, Markaryd) samt skogsmaskiner (Rottne, Ljungby). Företagen har i många fall en ledande ställning på världsmarknaden. Teknologi och marknadsförutsättningar är besläktade. Ett 100-tal företag med mekanisk tillverkning har identifierats. De har ca 10 000 anställda och omsätter 14 miljarder kr. Sysselsättningen hos dem ökade med 8 % under tiden 1990-2000. I regionen finns dessutom marknadsledande leverantörer av elektronik och IT- baserade tjänster av växande betydelse för framtidens system och produkter.

14

15 Under många år har glasbruken och berörda fyra kommuner, Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län samt Emmaboda och Nybro i Kalmar län samarbetat under namnet Turism i Glasriket. Det är det i särklass äldsta kluster­ samarbetet i sydöstra Sverige. Antalet glasbruk i samarbetet uppgår för närvarande till cirka 11 och antalet anställda i bruken till cirka 1 600. Glasriket är unikt och en synnerligen viktig del av besöksnäringen i Småland. Det är ett av landets starkaste varumärken i turism­sammanhang och utgör en väsentlig del av Sverigebilden.

16

17

18 Hur gjorde vi då?


Ladda ner ppt "RTA ANALYS PLANGENOMFÖRANDE RTP PROCESSORIENTERAD ARBETSFORM ANALYS PLAN/UPPF."

Liknande presentationer


Google-annonser