Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av vårdcentralerna i Jönköpings län 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av vårdcentralerna i Jönköpings län 2006"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av vårdcentralerna i Jönköpings län 2006
Kjell Lindström 2006

2 Syfte Stimulera vårdpersonalen till reflektion och förbättring
Skapa underlag för jämförelser Resultatuppföljning till lt-ledningen Kjell Lindström 2006

3 Beslutat i medicinsk programgrupp primärvård våren 2006
av vårdcentralschefer våren 2006 hänsyn tas till de som inte vill vissa delar görs ej av alla Kjell Lindström 2006

4 Patient/Kund Verksamhet Personal Telefontillgänglighet
Information och delaktighet Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet 4. Läkemedelsbehandling 5. Teambaserad verksamhet 6. Förebyggande verksamhet 7. Täckningsgrad Personal 8. Arbetsmiljö Ekonomi 9. Läkemedelskostnad 10.Personalkostnad Kjell Lindström 2006

5 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM MÅL: 100% besvarade inom 3 minuter Mäts sedan flera år och redovisas öppet på webben. 2. Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

6 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM 2. Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) MÅL: >85% på fråga 9+10 >80% på fråga 11 Patientenkät med 11 frågor om planerade läkarbesök som bl.a. använts i 4 år i Jönköpings sjukvårdsområde. Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

7 Kjell Lindström 2006

8 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik UVI, Tonsillit, Astma, KOL och Hjärtsvikt Mäts av FoU-sjuksköterskor genom journalgranskning av 30 slumpvis valda patienter 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

9 5. Tonsillit och Strep-A Kriterier Vad är viktigt för god kvalitet?
1. Rätt användning av Strep-A [1-4]. 2. Rätt behandling [1,3,4]. Indikatorer Hur mäts kvalitet? 1. a) Andel positiva Strep-A-prover. b) Andel av antibiotikabehandlade som har positiv Strep-A. 2. Andel av antibiotikabehandlade som behandlats med pcV. Standard Vilken nivå bör eftersträvas? 1. a) >50% av tagna Strep-A skall vara positiva. b) >80% av de som behandlas med antibiotika skall ha tagit Strep-A före och denna skall vara positiv. 2. >90% av förskriven antibiotika skall vara pcV. Kjell Lindström 2006

10 Standard Vilken nivå bör eftersträvas? Våc B
1.a) >50% av tagna Strep-A skall 46% vara positiva. b) >80% av de som behandlas med 27% antibiotika skall ha tagit Strep-A före och denna skall vara positiv. 2. >90% av förskriven antibiotika 91% skall vara pcV. N Strep-A Antibiotika Ja Nej Pos Neg PcV 24 13 11 6 7 2 22 20 54% 46% 8% 92% 91% Av dessa fick 6 pcV ! 10 ej Strep-A 6 pos Strep-A 27% 6 neg Strep-A Kjell Lindström 2006

11 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 8 indikatorer över god läkemedelsförskrivning mäts sedan flera år och redovisas öppet på webben. 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

12 Kjell Lindström 2006

13 Kjell Lindström 2006

14 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) Enkät till vårdcentralschefer. 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

15 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) Folkhälsoenheten ansvarar för datainsamling och värdering. 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

16 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna. Framtages från besöksstatistik. Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

17 Täckningsgrad - åldersfördelat - läkarbesök
Åldersgrupper Pv snitt Häls 2 B-ryd Rosenlu Öxneha Råslät Norra-ham Hva Kung Hva Rosen Gränn Häls 1 Habo Mullsj 0 - 6 39% 7% 43% 31% 36% 40% 50% 48% 51% 30% 49% 58% 7 - 19 38% 22% 32% 34% 45% 46% 44% 41% 27% 37% 52% 55% 59% 56% 68% 47% 88% 72% 75% 89% 77% 60% 76% 69% 75- 86% 98% 70% 94% 95% 90% 104% 110% 84% 99% 83% summa 54% 53% 61% 57% Antal individer inom vårdcentralens upptagningsområde som under ett år gjort besök hos läkare, hemma eller på mottagning (gäller ej besök inom MVC eller BVC) Kjell Lindström 2006

18 Täckningsgrad - åldersfördelat - sjuksköterskebesök
Åldersgrupp Pv. snitt Häl 2 B-ryd Rosenlu Öxneha Råslät Norra-hamm Hva Kung Hva Rose Gränn Häls 1 Habo Mullsj 0 - 6 23% 8% 22% 11% 21% 19% 35% 31% 27% 24% 7 - 19 26% 12% 16% 15% 18% 37% 25% 30% 28% 43% 52% 49% 42% 50% 79% 53% 56% 75% 59% 75- 67% 62% 60% 58% 61% 90% 65% 74% 63% 70% 72% 68% summa 29% 34% 32% 33% 45% Antal individer inom vårdcentralens upptagningsområde som under ett år gjort besök hos sjuksköterska, hemma eller på mottagning (gäller ej besök inom MVC eller BVC) Kjell Lindström 2006

19 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

20 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget Mäts sedan flera år och redovisas öppet på webben. 10.Personalkostnad kr per inv. Kjell Lindström 2006

21 Patient/Kund Verksamhet Personal Ekonomi
Telefontillgänglighet mätt via växeln och för TeleQ enl. SFAM Information och delaktighet mätt med SFAM:s Kvalitetsindikator Nr 2 (Europep fråga 9-11) Verksamhet 3. Medicinsk kvalitet mätt med 5 av SFAM:s kvalitetsindikatorer enl. Tracer-codition metodik 4. Läkemedelsbehandling mätt med läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer 5. Teambaserad verksamhet (antal och omfattning) 6. Förebyggande verksamhet (antal och omfattning) 7. Täckningsgrad både andel av alla invånare och andelen av invånare >75år som varit på minst ett läkarbesök resp. sköterskebesök (exkl. vacc, reseprofylax) senaste 12 månaderna Personal 8. Arbetsmiljö (Årlig webb-enkät eller Dialogen) Ekonomi 9. Läkemedelskostnad per inv. i förhållande till budget 10.Personalkostnad kr per inv. Framtages av ekonomer efter instruktioner. Kjell Lindström 2006

22 FoU-enheten har ansvar för datainsamling/sammanställning
Kjell Lindström 2006

23 FoU-enheten har ansvar för datainsamling/sammanställning
En referensgrupp värderar resultaten Kjell Lindström 2006

24 Referensgrupp Kjell Lindström, FoU-enheten Sven Engström, FoU-enheten
Marianne Zätterqvist, bitr. sjukvårdsdirektör Claes Hultberg, bitr. primärvårdschef Magnus Mattsson Mårn, vårdcentralschef Gunnar Albinsson, vårdcentralschef Kjell Lindström 2006

25 Sammanfattande bedömning
I denna rapport är en utvald del av verksamheten vid vårdcentral A belyst med tillgängliga kvalitetsindikatorer avseende kundperspektiv, verksamhet, personal och ekonomiperspektiv. Eftersom i stort sett alla indikatorer pekar i samma riktning finns underlag för det generella omdömet att vårdcentral A är en mycket välfungerande vårdcentral. Ett försök till schematisk sammanfattning av utvärderingen görs i nedanstående figur där ? = mindre/sämre än genomsnittet, 0 = genomsnittlig, + = bättre än genomsnittet och ++ = mycket bättre än genomsnittet. Bedömningen baseras på jämförelser med länets vårdcentraler och ibland med vårdcentralerna i landet. KUND Telefontillgänglighet Information och delaktighet + VERKSAMHET Medicinsk kvalitet Läkemedelsbehandling Teamverksamhet Prevention ++ PERSONAL Arbetsmiljö EKONOMI Läkemedelskostnader Kostnad per invånare Kjell Lindström 2006

26 FoU-enheten har ansvar för datainsamling/sammanställning
En referensgrupp värderar resultaten Återkoppling sker till varje vårdcentral Kjell Lindström 2006

27 Återkopplingen är viktigast!
Muntlig genomgång på varje vårdcentral Pedagogisk webb-lösning Sven Engström m.m. Kjell Lindström 2006

28 FoU-enheten har ansvar för datainsamling/sammanställning
En referensgrupp värderar resultaten Återkoppling sker till varje vårdcentral Resultaten redovisas öppet på intranätet Kjell Lindström 2006

29 Sammanfattning Det är svårt att mäta och jämföra våc!
Resultaten måste tolkas av någon! Detta är första steget på en ny väg Mätningarna i sig är meningslösa. Hanteringen av resultaten avgör nyttan. Återkopplingen är viktigast! Skapas stöd för förändring?? Kjell Lindström 2006

30 Tack för uppmärksamheten!
Kjell Lindström 2006


Ladda ner ppt "Uppföljning av vårdcentralerna i Jönköpings län 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser