Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lib.hel.fi. Ledarkapsstrategier för nya strukturer Maija Berndtson Biblioteksdirektör Helsingfors stadsbibliotek Hanaholmen, 14 September 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lib.hel.fi. Ledarkapsstrategier för nya strukturer Maija Berndtson Biblioteksdirektör Helsingfors stadsbibliotek Hanaholmen, 14 September 2007."— Presentationens avskrift:

1 www.lib.hel.fi

2 Ledarkapsstrategier för nya strukturer Maija Berndtson Biblioteksdirektör Helsingfors stadsbibliotek Hanaholmen, 14 September 2007

3 Bibliotekens tre viktiga roller Demokrati -information/ minne -från information till kommunikation Utveckling -personlig utveckling -ekonomisk utveckling Kultur -bygga ett samhälle med identitet och interkulturell aktivitet

4 Folkbibliotek i Norden Invånare:24,5 milj. Antal enheter:3 400 Antal anställda:17 400 Antal lån:279 milj. Antal lån/invånare:11,4 Antal besök:188 milj. Antal besök/invånare:7,7 Nätbesök:53 milj. (*) Omsättning (euro):1180 € milj. Omsättning/invånare:48,20 € (*)=bara Finland

5 Biblioteksdirektörens uppgifter 1988 1. Bereda ärenden, förbereda beslut 2. Sköta löpande ärenden 3. Kontaktverksamhet 4. Uppfölja verksamhet 5. Idé- och utvecklingsarbete 6. Upprätta mål och stimulera diskussion kring målen 7. Intern kommunikation och medbestämmande 8. Informera bibliotekets verksamhet 9. Praktisera olika arbetsställen 10. Fungera som sakkunnig om branschen

6 Biblioteksdirektörens uppgifter 1998 - i jämförelse med 1988 1. Idé- och utvecklingsarbete (nr 5. 1988) 2. Upprätta mål och uppfölja verksamhet (nr 6. och 4. 1988) 3. Kontaktverksamhet (nr 3. 1988) 4. Fungera som sakkunnig om branschen (nr 10. 1988) 5. Informera om bibliotekets verksamhet (nr 8. 1988) 6. Bereda ärenden, förbereda beslut (nr 1. 1988) 7. Sköta löpande ärenden (nr 2. 1988) 8. Intern kommunikation och medbestämmande (nr 7. 1988)

7 Ordens budskap Administreraleda Sköta styra mot mål ”Biblioteksskötare” bibliotekarie ”Filialskötare”bibliotekschef Bibliotekschefbiblioteksdirektör

8 Fakta Mål ställs up Kostnadsmed- vetenhet Kommuni- kation och medbestäm- mande Utbildning och utveckling Personal Drivande krafter: - externa konsulter -försök -resultatbelöning -premiering Ärenden Medarbetare Förändring Ledarskapets helhet

9 Biblioteksdirektörens uppgifter inför 2008 1. Kommunikation åt alla håll 2. Mål och inriktning – förslag, beslut 3. Benchmarking 4. Positionera Finlands/ Helsingfors stadsbibliotek nationellt och internationellt 5. Rekrytering av nyckelpersoner

10 Framtidsspekulation – 2018 vid horisonten 1. Ambassadör/lobbyist 2. Fundraising – lobbyverksamhet 3. Nya partners 4. Aktiv rekrytering – anställa och avveckla 5. Ledarskap i mångkulturellt samhälle 6. Ledaren som pedagog

11 Mission Varför finns vi? Värden Vad är viktigt för oss? Vision Vad vill vi vara? Strategi Verksamhetsplan / Handlingsplan Strategikarta Visar strategins logik och mål Balanced Scorecard Mätningssystem för strategiskt viktiga mål Mål och medel Vad ska vi göra? Personliga mål Vad ska jag göra? Strategiska resultat Nöjda skattebetalare – Nöjda kunder – Effektiva prosesser – Motiverad personal med hög kompetens Processen att skapa mervärde Källa: Kaplan&Norton: Strategiakartat 2004

12 EFFEKTIVITETSPERSPEKTIV ”Vilka processer ska vi leda och utveckla för att tillfredsställa beslutsfattare och kunder?” ÄGARENS PERSPEKTIV Hur vi i vår vision tar hänsyn till skattebetalarna och politikerna? T. ex. samhällelig inverkan, produktivitet, intäkterna. KUNDPERSPEKTIV Hur vi i vår vision tar hänsyn till kunden? T. ex. servicens kvalitet, tillgänglighet, utbudets mångsidighet, partnerskap, image FÖRNYELSEPERSPEKTIV ”Hur ska vår organisation växa och utvecklas för att vi kan nå vår vision? Verksamhets- processer Kundprocess Innovations- process Samhälleliga processer Mänskligt kapital Informationskapital Organisationskapital Strategikartan: hur skapar vi mervärde ”Det gränslösa biblioteket – en källa till bildning och upplevelser genom hela livet” Källa: Kaplan&Norton: Strategiakartat 2004

13 Ägarens perspektiv Att förbättra effektivitet och samhällelig inverkan Kundperspektiv Att upprätthålla och förbättra excellent service Strategikartan (perspektiv och strategiska teman) Strategi för långvarig kundrelation Effektivitetsperspektiv (fortsatt förbättring av processer) Kompetensutveckling och arbetsglädje Ändamålsenlig teknologi Interaktivt förhållande med kunden Nya serviceformer Bättre användbarhet av samlingarna Effektivare lånerutiner Informationstjänstens kvalitet Kommunikativ och interaktiv servicekultur Samarbete och partnerskap Förnyelseperspektiv

14 Vår styrka för framtiden – vår personal Helsingfors stadsbibliotekets personal firar stadens 450- årsjubileum år 2000


Ladda ner ppt "Www.lib.hel.fi. Ledarkapsstrategier för nya strukturer Maija Berndtson Biblioteksdirektör Helsingfors stadsbibliotek Hanaholmen, 14 September 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser