Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Østfold 13 april 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Østfold 13 april 2010."— Presentationens avskrift:

1 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Østfold 13 april 2010

2 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Olika regioner har olika tillväxt Förändring av BRP per capita (köpkraftsjusterad) 2001-2006. Skillnad i procentenheter jämfört med genomsnittet för EU-27. Källa: Eurostat <= -7 -7 - <= -2 -2 - <= +2 +2 - <= +5 +5 - <= +7 > +7 Data saknas

3 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv KOMPETENSINFRASTRUKTURKUNDER

4 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv A. Kompetens

5 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Från varuproduktion till kunskap/information Kunskapsinnehållet ökar... Fysisk Kunskap Service varuhantering (%) (%) (%) 1870 3 10 87 1970 27 31 42 1985 34 37 29 2010 50 40 10 källa: Professor Åke E Andersson, KTH...liksom utbildningsnivån Årutbildningsår/capita 1870 3,5 1980 10 2010 13 källa: Sohlman, Framtidens utbildning, SNS, 1996 Kunskapsinnehållet ökar... Fysisk Kunskap Service varuhantering (%) (%) (%) 1870 3 10 87 1970 27 31 42 1985 34 37 29 2010 50 40 10 källa: Professor Åke E Andersson, KTH

6 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Kompetensbehovet möts i regionen 96% av alla pendlingsresor är kortare än 1 timme enkel resa källa: Statens Institut för Kommunikationsanalys 9 av 10 rekryteringar sker av människor som bor i regionen källa: Arbetsmarknadsstyrelsen Centralt för företagen att kunna rekrytera rätt kompetens regionalt

7 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Källa: Region Skåne Bättre tillgång till kompetens

8 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv B. Infrastruktur

9 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Kommunikationer = regionförstoring = tillväxt Bredare näringsliv - fler näringsgrenar - ökad konkurrens - reducerad sårbarhet Högre produktivitet - minskade logistikkostnader - bättre tillgång till kompetens - större utbud av leverantörer - större samarbetsmöjligheter Ökat nyföretagande Ökad hälsa!

10 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Bredare näringsliv och ökad konkurrens Källa: NUTEK

11 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Positiva effekter för nyföretagandet…

12 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv … och t o m för hälsan! Källa: Jan Edling, ”Alla behövs”

13 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Tillväxt lönesumma 1987-2001 Källa: Nutek Kommunikationer = regionförstoring = tillväxt

14 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Goda (eller dåliga) samband Ökat skatteunderlag Förbättrad serviceAttraktivt boendeInflyttning EtableringarNyföretagande Ökad konsumtion Ökad sysselsättning Infrastruktur!

15 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv C. Kunder

16 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Allt mer internationaliserat näringsliv Källa: SCB 54,3 % 22,0 %

17 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Allt mer internationaliserat näringsliv Källa: OECD, Economic Outlook nr 84, Dansk Industri Utrikeshandel (export + import i procent av BNP)

18 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Inget företag eller region är en ö Källa: Cushman & Wakefield: European Cities Monitor, Dansk Industri % who consider these factors to be “absolutely essential” IndustrialConsumer Retail & Distribution Professional Services Availability of qualified staff Easy accces to markets, customers or clients The quality of telecommunications Transport links with other cities and internationally Cost of staff Business climate (tax policies/financial incentives) Value for money of office space Languages spoken Availability of office space Ease of travelling around within the city The quality of life for employees Freedom from pollution 61 60 52 61 37 31 29 25 18 20 19 55 61 46 45 33 20 36 22 16 21 19 16 54 60 63 45 34 25 37 19 32 31 22 15

19 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Tydligt samband mellan internationell tillgänglighet och attraktivitet Källa: Cushman & Wakefield: European Cities Monitor, Dansk Industri London

20 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv I Norden I Europa Bruttoregionprodukt 1 9 Internationell flygtrafik 1 15 Vetenskaplig styrka 1 6 Antal anställda inom IT1- Antal företag inom bioteknik1- Antal anställda inom logistik1- Nordens mest spännande region! Källor: SCB, Copenhagen Economics, Prof Christian W Matthiessen, Öresund IT Academy, Medicon Valley Alliance, Öresund Logistics, Öresundskommitteen

21 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Bra infrastruktur sprider dynamik

22 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv 1.Gravitationsmodellen: - kärnan/huvudorten attraherar företag och människor från ytterområdena - stor risk för ”nollsummespel” - exempel: många svenska län 2.Spridningsmodellen - marknadskrafterna sprider (tvingar) successivt ut företag och invånare från kärnan - win-win - utveckling av pendlingskommuner - exempel: Stockholm/Mälardalen Två modeller för relationen centrum-periferi

23 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Centrum-perifieri i Skåne Förvärvsarbetande 1998-2007 Folkmängd 1999-2008 Fastighetspriser 1999-2008 Årlig förändring relativt Sverige. Grön = bättre än riket Röd = sämre än riket Källa: SCB, egna beräkningar

24 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Pendling över Öresundsbron

25 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv 1.Gravitationsmodellen: - kärnan/huvudorten attraherar företag och människor från ytterområdena - stor risk för ”nollsummespel” - exempel: många svenska län 2.Spridningsmodellen - marknadskrafterna sprider (tvingar) successivt ut företag och invånare från kärnan - win-win - utveckling av pendlingskommuner - exempel: Stockholm/Mälardalen, Öresundsregionen Två modeller för relationen centrum-periferi Avgörande: Densiteten och Avståndet (i tid)

26 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Kontrasten Halland - Kalmar och parallellen Østfold - Halland

27 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Kontrasten Halland - Kalmar Halland Kalmar

28 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Kontrasten Halland-Kalmar Folkmängd 1999-2008 Förvärvsarbetande 1998-2007 Bruttoregionprodukt 1998-2007 (löpande priser) Fastighetspriser 1999-2008 (löpande) 1. Uppsala1,13%1. Uppsala1,82%1. Halland5,1%1. Halland8,3% 2. Stockholm0,95%2. Halland1,64%2. Uppsala5,0%2. Skåne8,2% 3. Skåne0,78%3. Skåne1,42%3. Södermanland4,7%3. Stockholm8,1% 4. Halland0,71%4. V Götaland1,34%4. V Götaland4,7%4. V Götaland7,8% 5. V Götaland0,46%5. Stockholm1,34%5. Stockholm4,5%5. Uppsala7,7% Sverige0,44%Sverige1,14%6. Skåne4,4%Sverige7,5% 7. Ö-götland0,28 % 9. Ö-götland 0,90 %Sverige4,3%7. Ö-götland 7,1 % 15. Kalmar-0,13 %17. Kalmar0,66 %16. Kalmar3,6 %9. Kalmar6,8 % Sifforna avser årlig förändring. Källa: SCB, egna beräkningar

29 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Kontrasten Halland - Kalmar HallandKalmar Antal invånare297 000234 000 Antal invånare centralortHalmstad, 91 000 invKalmar, 62 000 inv Universitet/högskolaHögskolan i Halmstad (rank 17) Högskolan i Kalmar (rank 18) Antal arbetsmarknadsregioner34 Tåg till Stockholm4:274:30 FlygplatsHalmstad, 98 000 paxKalmar, 157 000 pax

30 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Kontrasten Halland - Kalmar HallandKalmar Antal invånare297 000234 000 Antal invånare centralortHalmstad, 91 000 invKalmar, 62 000 inv Universitet/högskolaHögskolan i Halmstad (rank 17) Högskolan i Kalmar (rank 18) Antal arbetsmarknadsregioner34 Tåg till Stockholm4:274:30 FlygplatsHalmstad, 98 000 paxKalmar, 157 000 pax Befolkningstäthet54 inv/km 2 99’ inv/arb.markn.region 21 inv/km 2 59’ inv/arb.markn.region Tåg till Malmö/Köpenhamn1:453:30 Tåg till Göteborg1:103:55

31 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Typiskt tillväxtmönster i Halland Källa: SCB. Siffrorna avser årlig förändring, utom fastighetspriser som avser månatlig förändring.

32 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Østfold – 270 000 inv Halland – 290 000 inv Sarpsborg 51 000 inv Halmstad 91 000 inv Göteborg 1,1 miljoner inv Oslo 1,4 miljoner inv Dist. Tåg Bil 206 km 2:40 2:20 Dist. Tåg Bil 93 km 1:20 1:15 Dist. Tåg Bil 140 km 1:10 1:25 Dist. Tåg Bil 140 km 1:40 1:30 Göteborg 1,1 miljoner inv Malmö 1,1 miljoner inv Kungsbacka 20 minuter 74 000 inv Varberg 40 minuter 57 000 inv Falkenberg 54 minuter 41 000 inv

33 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Sammanfattning

34 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv KOMPETENS INFRASTRUKTUR KUNDER 7 prioriteringar för Østfold: 1.Skapa attraktiva boendemiljöer 2.Utveckling av högskola och forskning i samverkan med regionens näringsliv 3.Snabbare tågförbindelser till Oslo 4.Tåg till Oslo Gardemoen 5.Integrera Østfold med täta kommunikationer 6.Höghastighetståg till Göteborg 7.Höghastighetståg till Öresundsregionen

35 Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv


Ladda ner ppt "Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv Østfold 13 april 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser