Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilens roll för människors aktiviteter och subjektiva välbefinnande Cecilia Jakobsson Bergstad Göteborgs Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilens roll för människors aktiviteter och subjektiva välbefinnande Cecilia Jakobsson Bergstad Göteborgs Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Bilens roll för människors aktiviteter och subjektiva välbefinnande Cecilia Jakobsson Bergstad Göteborgs Universitet

2 Om projektet… Del av det Bisek-finansierade forskningsprogrammet ”Bilens roll i det moderna livet” 2005-2009. Del av det Bisek-finansierade forskningsprogrammet ”Bilens roll i det moderna livet” 2005-2009. Deltagare: Lars Olsson, Amelie Gamble, Merritt Polk, Olle Hagman, Tommy Gärling (projektledare) Deltagare: Lars Olsson, Amelie Gamble, Merritt Polk, Olle Hagman, Tommy Gärling (projektledare)

3 Frågeställningar 1. Vilken är graden av välbefinnande i olika typer av hushåll och vilken roll spelar bilen för det? 2. Vilken är bilens betydelse för skillnader i aktivitetsmönster, resmönster och välbefinnande mellan män och kvinnor, yngre och äldre, hushåll med olika socioekonomiskt status, de som bor i storstad, mindre stad och på landsbygden?

4 Bakgrund och Teorier

5 Aktivitetsbaserat perspektiv Aktiviteter (i hemmet och utanför hemmet), uppfyller individers olika behov Bilresor är ett hjälpmedel för att komma till de platser där aktiviteter utförs. Bilresor är ett hjälpmedel för att komma till de platser där aktiviteter utförs. Bilkörning som en aktivitet i sig!

6 Motivation Instrumentell (tidsbesparing, praktiskt) Symbolisk och affektiv (status, identitet) Självständighet Självständighet (frihet, bestämma själv) (Skala med 32 frågor, Steg, 2005)

7 Subjective well-being – ”individuals’ cognitive and affective evaluations of their lives” (Diener, 2000) Tillfredsställelse med livet +positiva känslor= SVB (lycka) SWB Personliga egenskaper Sociala faktorer Ekonomiska faktorer Vad vi väljer att göra Subjektivt välbefinnande

8 Känslomässiga reaktioner-affekter positiv-negativaktiv-passiv Swedish core affect scale (Västfjäll mfl., 2002)

9 Veenhoven, R., World Database of Happiness, Distributional Findings in Nations, Erasmus University Rotterdam. Available at: www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl

10 Konceptuell Modell Motiv Resmönster Tillfreds m. resor Aktiviteter Socioekon. SVB

11 Metod

12 Analyser av resvanedata (RES0506, Sika, 2007) Analyser av resvanedata (RES0506, Sika, 2007) Enkätstudie till 3000 hushåll Enkätstudie till 3000 hushåll

13 Svarsfrekvens 45 % besvarade enkäten Ungefär 5 % besvarade via webben Analyserna är gjorda på 1332 respondenter Kön och ålder 56 % är kvinnor Medelåldern är 45,5 år för män och 44,8 år för kvinnor Hushållstyp Ensamstående utan barn 15,2 % Ensamstående med barn 4,6 % Sammanboende utan barn 36,1 % Sammanboende med barn 38,0% Övriga (mambos) 6,0 % Antal bilar i hushållet a) 0 bilar10,3 % b) 1 bil 41,7 % c) 2 bilar37,9 % d) fler än 2 bilar10,1 % Fördelning över kommunstorlek < 20 000 = 42,6 % 20 -50 000 = 30,3 % 50 -200 000 = 11,7 % > 200 000 = 15,4 % 42 %

14 Resultat

15 Vi fann två typer av motiv till varför man kör/åker bil: a) Självständighet, oberoende /Instrumentella (5,0) b) Symboliska/affektiva (1,9*) Starkt positivt samband till antal bilar, årlig körsträcka, frekvens av bilresor till aktiviteterna. (* Män sign. högre värde än kvinnor)

16 ** Kvinnor besöker oftare släkt och vänner, män utövar oftare hobby och idrott *** Kvinnor hämtar oftare barn på skola/dagis, lika ofta aktiviteter med barn

17 KvinnorMän Mil/år/individ1236*1904 Antal aktiviteter med bil som förare 7,4*10,0 Antal aktiviteter utan bil 3,4*2,7 Tillfreds med resor 3,923,88 Tillfreds med livet 4,114,07 Affekt aktiviteter 4,33*4,16 * sign. skillnader mellan grupperna, p<.05 Körkort - kvinnor = 90 %, män = 94 % Tillgång till bil - kvinnor = 87 %, män = 93 %

18 Antal aktiviteter per vecka

19

20 Färdlängd (km) m. bil till aktiviteter per dag för sammanboende m. barn

21

22 Tillfredställelse med resor (M=3.9, s=1.1) Årlig körsträcka (M=15 480 km, s=15 920) corr. =.23*** **p <.01 ***p <.001 corr. =.05 Antal aktiviteter (M=13.3, s=8.8) corr. =.12** SVB M=4.1, s=1.1 Tillgång till bil 89% “Ja” Antal bilar (M=1.5, s=0.8) corr. =.14** corr. =.11** Känslor vid aktiviteter (M=4.3, s=0.9) corr. =.46*** Samband mellan bil, aktiviteter och subjektivt välbefinnande

23 Sammanfattning Det har betydelse vilka vi är, var vi befinner oss i livet, var vi bor och hur vi reser… MEN generellt sett är det viktigaste för välbefinnandet att vi är nöjda med våra transporter och våra aktiviteter.

24 Tack! Cecilia. Jakobsson@psy.gu.se


Ladda ner ppt "Bilens roll för människors aktiviteter och subjektiva välbefinnande Cecilia Jakobsson Bergstad Göteborgs Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser