Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med yrkesfiskarna Temadag för fiskerinäringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med yrkesfiskarna Temadag för fiskerinäringen."— Presentationens avskrift:

1 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med yrkesfiskarna Temadag för fiskerinäringen 29.11.2013 Guy Svanbäck

2 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Projekt: ’Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten Projekttid: 1.4.2013-31.10.2014 Projektbudget: 50 000 euro Målsättning: att intervjua fiskeriföretagarna om nuläget och framtidsplanerna och att sammanställa detta och befintligt material om fiskerinäringen i Österbotten i en rapport, samt att ge förslag till utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten Finansiärer: Österbottens Förbund 35 000 euro (ERUF medel), kommunerna/utvecklingsbolagen i Österbotten 5000 euro, egna medel 10 000 euro

3 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Nyckeltal för fiskerinäringen 2011 Antal yrkesmässigt fiskande personer585 st, varav 149 st i klass I Antal registrerade fiskebåtar, -fartyg871 + 12 st Antal fiskehamnar i aktivt bruk 17 st Antal fiskgrossister och –förädlare 30 st Antal matfiskodlingar 13 st Antal fiskyngelodlingar 1 st Antal fiskeredskapsindustrier 5 st Antal fisketurismföretagare/fiskeguider11 st Antal registrerade foderkök23 st

4 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Fiskfångster i kustfisket 2012 (kg)

5 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Fiskfångsten (kg) i kustfisket 2012

6 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Fiskfångstens värde (€) i kustfisket 2012

7 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Strömmingsfångster 1996-2012 (kg) Värdet av strömmingsfångsten drygt 4 miljoner euro år 2012

8 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Sikfångster 1996-2012 (kg)

9 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Abborrfångster 1996-2012 (kg)

10 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Braxenfångster 1996-2012 (kg)

11 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Norsfångster 1996-2012 (kg)

12 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Intervjufrågor: Dagsläget - när har verksamheten inletts, företagsformen - fiskesättet, produkterna - anställda, omsättningen - utmaningar i verksamheten - konkurrenter, samarbetspartners, nätverk - vem kontaktas angående ekonomiska och juridiska frågor, regelverk, utvecklingsidéer mm. Framtiden - kommer företaget att finnas efter fem år - vilka förändringar förväntar ni er - trender att beakta i verksamheten - utmaningar/möjligheter -- investeringsbehov -- samarbete inom branschen

13 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Svaren: De utmaningar fiskarna anger att de har i dag är säl, skarv, fiskeripolitiken och myndigheternas inblandning i fisket. Att få högre pris för fisken är också en utmaning, ”det går ju inte att fiska mer”. Det upplevs att fisket svartmålas. Miljögifterna i fisken lyfts upp i medierna, medan fiskens goda effekter för hälsan inte betonas. Fiskarna upplever inte de andra fiskarna som konkurrenter, utan närmast som samarbetspartner. Man erkänner att det finns en viss avundsjuka mellan fiskarna, vilket kan synas i t.ex. uteblivet stöd för gemensamma åtgärder. Bokföraren är fiskarens viktigaste sparringspart, därefter fiskets organisationer eller enskilda personer på fiskerimyndigheten.

14 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Svaren: Alla intervjuade anger att de kommer att finnas till som företag efter fem år. En del tror att de kommer att öka förädlingen av fisken framöver. Trender man ser är bl.a. -närproducerat, ”finns sug efter lokalfångad fisk”, ”telefonen går varm” - WWF:s rödlistor, gröna som motarbetar fisket, artskyddet framom helheten - fisken mera till pälsdjursfoder och fiskmjöl framöver Utmaningar för framtiden -tillgången till fiskevatten bör säkras när sälen kör opp fisken i strandvattnen - att få yngre fiskare in i branschen - att få miljösidan med som en samarbetspart Fiskarna har ett visst investeringsbehov i t.ex. nya ryssjor, större båt, fiskpump, ny motor, terrängmotorcykel, abborrklyvare mm.

15 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Intressanta synpunkter som dykt upp i samband med intervjuerna: Vem skall försörja befolkningen i fall av kris om fisket nu körs ner och fiskarna och kunskapen är borta? Ett ekonomiskt resonemang: Fisket körs ner > finns inte fisk för förädling (lokalfångad) > påverkar inte enbart fiskarnas ekonomi utan även andras (en fiskare beräknas sysselsätta 4-5 övriga personer) > skattebortfall > ökade kostnader för samhället för sysselsättningen

16 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Projektets fortsättning: -intervjuerna fortsätter, sammanlagt skall minst 65 personer intervjuas; ytterligare fiskare, fiskodlare, förädlare, fiskhandlare, redskapsindustrin, fiskeguider, forskare, tjänstemän - mellanrapport över åtgärderna 2013 - temadag i april 2014, intervjuerna med övriga företagare presenteras - sammanställning av material om fiskerinäringen (om möjligt kommunvis) - PP –presentationer på väsentlig statistik mm - informationsinsatser - slutrapport och slutredovisning Slutrapporten skall innehålla förslag till utvecklingsmål för fiskerinäringen som helhet och sektorvis för nästa programperiod 2014-2020 Den samlade informationen kan direkt användas t.ex. i arbetet med landskapsstrategin, olika utvecklingsprogram, planer mm

17 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Tack! Frågor? §


Ladda ner ppt "ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med yrkesfiskarna Temadag för fiskerinäringen."

Liknande presentationer


Google-annonser