Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NDR – bakgrund Öppen redovisning Tolkningssvårigheter? Direktöverföring Karin Westlund Kvalitetskoordinator NDR Karolinska universitets- sjukhuset i Huddinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NDR – bakgrund Öppen redovisning Tolkningssvårigheter? Direktöverföring Karin Westlund Kvalitetskoordinator NDR Karolinska universitets- sjukhuset i Huddinge."— Presentationens avskrift:

1

2 NDR – bakgrund Öppen redovisning Tolkningssvårigheter? Direktöverföring Karin Westlund Kvalitetskoordinator NDR Karolinska universitets- sjukhuset i Huddinge 19 maj 2005

3 NDR - www.ndr.nu On-line kvalitetsregisterOn-line kvalitetsregister > 100 000 registreringar under år 2004> 100 000 registreringar under år 2004 Över 700 enheter april 2005Över 700 enheter april 2005 –90% av medicinkliniker –55% av Primärvården –Alla landsting STOR variation mellan landstingSTOR variation mellan landsting

4 Antal registrerade patienter 1996-2003

5 % *Totala antalet diabetiker har uppskattats till 4% av antal invånare

6 Varje vårdgivare har alltid omedelbar tillgång till egna aktuella resultat och jämförande nationell statistik Öppen redovisning på landstingsnivå av vissa variabler i årsrapporten Öppen redovisning av lokala resultat sker i vissa landsting Öppen redovisning på sjukhusnivå 2005 Redovisning skall stimulera till fortlöpande förbättringsarbete

7 NDR-data Aktuell jämförelse: Måluppfyllelse gentemot Nationella riktlinjerMåluppfyllelse gentemot Nationella riktlinjer Processmått (t.ex ögonbottenfoto)Processmått (t.ex ögonbottenfoto) BehandlingBehandling Uppgifter om patientupplevelse SAKNAS!Uppgifter om patientupplevelse SAKNAS!

8 Öppen redovisning Efterfrågas av sjukhusledningar, landsting och SocialstyrelsenEfterfrågas av sjukhusledningar, landsting och Socialstyrelsen Patientorganisationen kräver en öppen redovisningPatientorganisationen kräver en öppen redovisning Offentlighetsprincipen; informationen skall vara tillgänglig.Offentlighetsprincipen; informationen skall vara tillgänglig.

9 ASA Diabetiker vid medicinkliniker per landsting år 2003 % Medicinkliniker Landsting

10 Jämförelser mellan landsting är fortfarande osäkra pga varierande deltagande. Öppen redovisning på landstingsnivå

11 Täckningsgraden Täckningsgraden de olika landstingen skiljer sig kraftigt; uppföljningen inte alltid är jämförbarTäckningsgraden de olika landstingen skiljer sig kraftigt; uppföljningen inte alltid är jämförbar Det behövs ett uttalat stöd och (krav?) från respektive huvudman i de olika landstingen att registrering skerDet behövs ett uttalat stöd och (krav?) från respektive huvudman i de olika landstingen att registrering sker Frivillig registrering??Frivillig registrering??

12 Antal registrerade i NDR Registrerade diabetiker per medicinklinik år 2003 Medicinkliniker

13 Debutålder <30 år och ≥30 år Diabetiker vid medicinkliniker per sjukhus år 2003 Medicinkliniker Sjukhus %

14 Redovisning på sjukhusnivå Stor variation i patientunderlagStor variation i patientunderlag ”Typ 1 patienter” (debut<30år):”Typ 1 patienter” (debut<30år): –Relativt lika resultat (HbA1c, lipider, BT) –Några kliniker avviker, åt båda hållen Gagnar det diabetesvården att öppet visa dessa resultat?Gagnar det diabetesvården att öppet visa dessa resultat?

15 Öppen redovisning ställer ökade krav på täckningsgraden Befintliga datorjournalsystem måste kunna exportera data direkt till NDRs databasBefintliga datorjournalsystem måste kunna exportera data direkt till NDRs databas Frivillig registrering??Frivillig registrering??

16 Stefan Leufstedt Ordförande Svenska diabetes förbundet Läkartidningen jan 05: ”Skärpning huvudmän, verksamhetsansvariga och professionen ”Skärpning huvudmän, verksamhetsansvariga och professionen..inse att ni har ett ansvar för att NDR blir nyckeln till allt bättre behandlingsresultat”..inse att ni har ett ansvar för att NDR blir nyckeln till allt bättre behandlingsresultat”

17 HUR?? Kvalitetsarbetet i fokusKvalitetsarbetet i fokus Ökad anslutning, stora satsningar i många landstingÖkad anslutning, stora satsningar i många landsting Huvudmännen måste skapa förutsättningar för att öppen och jämförbar verksamhetsuppföljning kan skeHuvudmännen måste skapa förutsättningar för att öppen och jämförbar verksamhetsuppföljning kan ske DirektöverföringDirektöverföring =Öppen redovisning i större utsträckning!! =Öppen redovisning i större utsträckning!!

18 Hur skall vi ha det? Huvudmännen Måste skapa intresse/(krav?) och förutsättningar för att registreringen skerMåste skapa intresse/(krav?) och förutsättningar för att registreringen sker Ställa krav på datorjournalsystem att kunna exportera data direkt till NDRs databasStälla krav på datorjournalsystem att kunna exportera data direkt till NDRs databas Finansiera NDR?!Finansiera NDR?!


Ladda ner ppt "NDR – bakgrund Öppen redovisning Tolkningssvårigheter? Direktöverföring Karin Westlund Kvalitetskoordinator NDR Karolinska universitets- sjukhuset i Huddinge."

Liknande presentationer


Google-annonser