Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tolkningssvårigheter? Direktöverföring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tolkningssvårigheter? Direktöverföring"— Presentationens avskrift:

1

2 Tolkningssvårigheter? Direktöverföring
Karolinska universitets- sjukhuset i Huddinge 19 maj 2005 NDR – bakgrund Öppen redovisning Tolkningssvårigheter? Direktöverföring Karin Westlund Kvalitetskoordinator NDR

3 NDR - www.ndr.nu Över 700 enheter april 2005 On-line kvalitetsregister
> registreringar under år 2004 Över 700 enheter april 2005 90% av medicinkliniker 55% av Primärvården Alla landsting STOR variation mellan landsting

4 Antal registrerade patienter 1996-2003

5 % *Totala antalet diabetiker har uppskattats till 4% av antal invånare

6 Redovisning skall stimulera till fortlöpande förbättringsarbete
Varje vårdgivare har alltid omedelbar tillgång till egna aktuella resultat och jämförande nationell statistik Öppen redovisning på landstingsnivå av vissa variabler i årsrapporten Öppen redovisning av lokala resultat sker i vissa landsting Öppen redovisning på sjukhusnivå 2005

7 NDR-data Aktuell jämförelse:
Måluppfyllelse gentemot Nationella riktlinjer Processmått (t.ex ögonbottenfoto) Behandling Uppgifter om patientupplevelse SAKNAS!

8 Öppen redovisning Efterfrågas av sjukhusledningar, landsting och Socialstyrelsen Patientorganisationen kräver en öppen redovisning Offentlighetsprincipen; informationen skall vara tillgänglig.

9 ASA Diabetiker vid medicinkliniker per landsting år 2003
% Landsting

10 Öppen redovisning på landstingsnivå
Jämförelser mellan landsting är fortfarande osäkra pga varierande deltagande.

11 Täckningsgraden Täckningsgraden de olika landstingen skiljer sig kraftigt; uppföljningen inte alltid är jämförbar Det behövs ett uttalat stöd och (krav?) från respektive huvudman i de olika landstingen att registrering sker Frivillig registrering??

12 Antal registrerade i NDR Registrerade diabetiker per medicinklinik år 2003
Medicinkliniker

13 Debutålder <30 år och ≥30 år Diabetiker vid medicinkliniker per sjukhus år 2003
% Sjukhus

14 Redovisning på sjukhusnivå
Stor variation i patientunderlag ”Typ 1 patienter” (debut<30år): Relativt lika resultat (HbA1c, lipider, BT) Några kliniker avviker, åt båda hållen Gagnar det diabetesvården att öppet visa dessa resultat?

15 Öppen redovisning ställer ökade krav på täckningsgraden
Befintliga datorjournalsystem måste kunna exportera data direkt till NDRs databas Frivillig registrering??

16 ”Skärpning huvudmän, verksamhetsansvariga och professionen
Stefan Leufstedt Ordförande Svenska diabetes förbundet Läkartidningen jan 05: ”Skärpning huvudmän, verksamhetsansvariga och professionen ..inse att ni har ett ansvar för att NDR blir nyckeln till allt bättre behandlingsresultat”

17 HUR?? =Öppen redovisning i större utsträckning!!
Kvalitetsarbetet i fokus Ökad anslutning, stora satsningar i många landsting Huvudmännen måste skapa förutsättningar för att öppen och jämförbar verksamhetsuppföljning kan ske Direktöverföring =Öppen redovisning i större utsträckning!!

18 Hur skall vi ha det? Huvudmännen
Måste skapa intresse/(krav?) och förutsättningar för att registreringen sker Ställa krav på datorjournalsystem att kunna exportera data direkt till NDRs databas Finansiera NDR?!


Ladda ner ppt "Tolkningssvårigheter? Direktöverföring"

Liknande presentationer


Google-annonser