Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-nyckeltal Södertörn 2008. Inför 2008 års IT-nyckeltal har en arbetsgrupp reviderat nyckeltalsunderlaget och lagt till ett tjugotal nya nyckeltal. Arbetsgruppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-nyckeltal Södertörn 2008. Inför 2008 års IT-nyckeltal har en arbetsgrupp reviderat nyckeltalsunderlaget och lagt till ett tjugotal nya nyckeltal. Arbetsgruppen:"— Presentationens avskrift:

1 IT-nyckeltal Södertörn 2008

2 Inför 2008 års IT-nyckeltal har en arbetsgrupp reviderat nyckeltalsunderlaget och lagt till ett tjugotal nya nyckeltal. Arbetsgruppen: Thomas Halvarsson, Tyresö kommun Jonas Knutson, Södertälje kommun Kenneth Sparr, Nynäshamn kommun Boel Norell Winlund, Huddinge kommun Gunilla Gruvegård, Botkyrka kommun Ida Hermansson, Stockholm stad Björn Söderlund, Lidingö stad

3 2008 har två nya nycklar lagts till de ekonomiska nyckeltalen. IT-kostnad för verksamhetssystem i procent genom totala IT-kostnaden Telefonikostnad i procent genom totala omslutningen. Ekonomiska nyckeltalBotkyrkaHaningeHuddingeNykvarnNynäshamnSalemSödertäljeTyresö Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning2,32%1,33%2,20%2,24%2,84%1,41%1,88%2,04% Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare1 180 kr615 kr896 kr1 126 kr1 397 kr600 kr1 034 kr957 kr Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser15 798 kr10 381 kr15 866 kr20 187 kr15 233 kr9 922 kr18 496 kr14 324 kr Total IT-kostnad i kommunen/Anställda14 338 kr10 190 kr14 040 kr16 901 kr18 171 kr9 498 kr14 933 kr10 852 kr IT-kostnad verksamhetssystem/Total IT-kostnad24,80%16,11%22,48%30,98%12,29%14,97%28,06%37,37% Telefonikostnad/total omslutning0,23%0,46%0,53%0,28%0,40%0,18%0,48%0,22%

4 År 2008 ligger intervallen mellan 1,33 % och 2,84 % med ett medelvärde på 2,03 %

5 IT budget i % av omslutning inom olika branscher. Källa: Radar Group, publicerat i tidningen CIO mars 2009

6 År 2008 ligger intervallen mellan 600 kr och 1 397 kr med ett medelvärde på 976 kr

7 År 2008 ligger intervallen mellan 9 922 kr och 20 187 kr med ett medelvärde på 15 026 kr

8 År 2008 ligger intervallen mellan 9 498 kr och 18 171 kr med ett medelvärde på 13 615 kr

9 År 2008 ligger intervallen mellan 12 % och 37 % med ett medelvärde på 23 %

10 2008 har följande nyckeltal tagits bort från redovisningen Antal E-postkonton för personal/Antal anställda Antal personalkonton/Antal anställda. För närvarande tilldelas i princip alla anställda och elever ett konto och en e-postadress inom södertörns kommunerna. Under de senaste åren har värdet legat på en intervallen mellan 0,9 och 1,1. Övriga nyckeltalBotkyrkaHaningeHuddingeNykvarnNynäshamnSalemSödertäljeTyresöMedel Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift321247213165336183499180268 Antal anställda/Antal datorer3,22,22,82,52,02,11,92,92,4 Förskoleelever/Antal datorer57,349,717,712,110,638,620,636,230,3 Grundskoleelever/Antalet datorer4,85,06,2 4,610,513,37,47,2 Gymnasieelever/Antalet datorer3,34,22,80,02,33,84,53,43,0 Vuxenstuderande/Antalet datorer6,022,177,70,04,04,56,11,717,4

11 Övriga nyckeltalBotkyrkaHaningeHuddingeNykvarnNynäshamnSalemSödertäljeTyresö Antal mobila anknytningar/Antal anställda25,72%31,93%26,60%40,70%35,05%29,23%57,38%24,10% antal besökare på kommunens webbplats/antal kommuninvånare810235545826 Biblioteket. Antal inloggningar i system/antal kommuninvånare 1,413,385,342,53 IUP, antal elever som har digitala/Total antal elever0,06%100,00%30,42%100,00% 34,70% Digitalt val till kommunal barnomsorg/antal totala val 48,18% 100,00% Digitalt val till kommunala skolor/antal totala val92,63% 71,37% Bygglov digitala/antal totala bygglov 0,33% 1,00% antal e-faktura från kommunen till brukare/antal total58,06% 8,89% digitala lönebesked/antal totala7,24% 100,00% 6,32% Upphandling digital (ej e-post) JA/NEJJA NEJJANEJ Antal fakturor genom digitala beställningar/antal fakturor in6,43% Jobbansökningar via nätet (ej e-post)/antal totala99,25% 61,74%61,19% 96,60% Antal mobila (VPN) arbetsplatser Personal/Total årsarbetare11,38%2,44% 2,81%29,31%5,63%6,65% Antal mobila (VPN) arbetsplatser Personal/Total datorer25,76%5,34% 5,01% 9,94%12,27% Antal bärbara datorer personal/antal total datorer personal31,02%16,94%4,14%40,08%49,57%13,17%47,15%17,87% Antal i hemtjänsten digitala hjälpmedel utan kontor/antal anställda hemtj Antal datorer äldre än 3 år/antal total datorer42,17%12,36%17,00%22,02%25,31%18,73%27,50%35,03% Antal personaldatorer som har tillgång till trådlöst/total pers dator1,95% 22,73%21,68% 15,25%8,82% Antal elevdatorer som har tillgång till trådlöst/total elev dator11,21% 4,58%23,31%2,26% Antal applikationer som IT verifierar och distribuerar180 13570144 260 Antal förbindelser under 4Mbit/genom totala antal förbindelser83,41%67,90%77,52%11,11%77,92%43,86%18,18%7,41% Antal datorer placerade på noder < 4Mbit/total antal datorer37,85% 2,18%5,34%0,86%5,29%

12 Grön IT Index (GIT) BotkyrkaHaningeHuddingeNykvarnNynäshamnSalemSödertäljeTyresö Index kommun Insikt 500375 500750375 617 Handlingsplan -- 250375--445 Efterlevnad och hänsyn 650421 231431328234283 Utvärdering -- ----58 Grön IT Index Total 287199 245389176152 351 Grön IT index – GITindex™ – lanserades av IT och Telekomföretagen i februari 2008. GITindex baseras på Exido/IT-barometern och syftar till att belysa hur svenska företag och organisationer arbetar med att minska ITs negativa miljöpåverkan samt hur IT används som miljöteknik, dvs för att minska företagets övriga miljöpåverkan. GITindex förklaring Insikt – Visar om organisationen tar hänsyn till miljöeffekten i samband med investeringar i IT Handlingsplan – Visar om organisationen har en policy eller strategi för grön IT Efterlevnad – Visar i vilken grad organisationen agerar utifrån en fastlagd strategi och om organisationen följer policy Utvärdering – Visar om organisationen har uppsatta mål, i policy eller i en strategi, för arbetet med grön IT. Även i vilken mån åtgärder utvärderas och mäts mot uppsatta mål

13 Slutsats av årets IT-nyckeltal. IT-nyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden För att ytterligare öka på förståelsen bör samordningsansvaret ambulera mellan södertörnskommunerna IT-nyckeltal som redovisas framöver ska kvalitetsgranskas av tredje part alternativt av kommunernas ekonomer Nyttan av IT ska mätas och redovisas av respektive verksamhet


Ladda ner ppt "IT-nyckeltal Södertörn 2008. Inför 2008 års IT-nyckeltal har en arbetsgrupp reviderat nyckeltalsunderlaget och lagt till ett tjugotal nya nyckeltal. Arbetsgruppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser